Valberedningens förslag till styrelse och revisorer

Full text

(1)

Friskis&Svettis årsstämma 2019

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer

Friskis&Svettis Riks styrelse

ORDFÖRANDE OMVAL (1 år) Kia Orback Pettersson

ORDINARIE LEDAMOT NYVAL (2 år) Tom Lövstad

ORDINARIE LEDAMÖTER OMVAL (2 år) Peter Lilja

Thomas Fredrikson

ORDINARIE LEDAMÖTER (1 år kvar) Karin Wingstrand

Anneli Östberg Reinhold Lennebo

Friskis&Svettis Riks revisorer

Extern revisor, upphandling pågår.

F&S Riks ordinarie revisor, omval 1 år: Peter Gustavsson F&S Riks revisorssuppleant, omval 1 år: Susanne Filipoff

Peter Gustavsson är jurist, bosatt i Västerås. Han har en mångårig bakgrund i Friskis&Svettis på såväl riks- som lokal nivå och har varit F&S Riks ordinarie revisor i 3 år.

Susanne Filipoff är ekonom och revisor. Hon är aktiv i Sollentunaföreningen och har varit F&S Riks revisors suppleant i tre år.

(2)

Valberedningens arbete

Vår uppgift är att nominera en kompetent, representativ och väl sammansatt styrelse för

Friskis&Svettis (F&S) Riks som arbetar strategiskt, har förmåga att möta utmaningar och som säker- ställer att våra värderingar lever och utvecklas.

Vi föreslår en styrelse som:

• kommer att arbeta med stort engagemang och har kompetens att fortsätta ut- veckla F&S

• kommer att arbeta effektivt som grupp

• kommer att arbeta strategiskt för att driva utveckling i enlighet med stämmobeslut och det övergripande målet att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla

Många möten, intervjuer och kartläggning

Valberedningen startade arbetet redan i april 2018 har haft ett femtontal möten, några där vi träf- fats fysiskt och övriga per telefon.

För att kartlägga önskemål och behov av profil för F&S Riks nästa styrelse har vi intervjuat F&S Riks ordförande, nuvarande styrelseledamöter, samt vår generalsekreterare. Valberedningens har också aktivt deltagit vid FKON och under året pratat med nyckelpersoner från olika föreningar vid upp- repade tillfällen, för att skapa en så representativ bild som möjligt av framtida förväntningar och behov.

Alla föreningar har dessutom, liksom tidigare år, kontaktats för att ge sin syn via det elektroniska frågeformulär vi skickar ut i början av hösten. Genom detta får vi ytterligare information om fören- ingarnas önskemål och hur de utvecklas över tid.

Analys och flerårsplan

Från den insamlade informationen arbetar vi fram önskvärd kompetensprofil för nästa styrelse.

Samtidigt gör vi en plan för styrelsens sammansättning över tid för att säkerställa såväl förnyelse som kontinuitet.

I vår analys hör vi om tre övergripande områden som är extra viktiga att styrelsen har kompetens att hantera:

• Ännu mer entrepreneuriell och strategisk utveckling som kan omsättas till konkreta handlingar och resultat för föreningarna.

• Fortsätta arbetet med att utveckla F&S organisation för att möta framtida behov, samtidigt som vi fortsätter ha människorna och utveckling av träningen i fokus.

• Digitalisering, från ett användarperspektiv mer än själva systemen för att ligga i fronten när det gäller att tillgodose behovet hos den moderna, medvetna motionä- ren såväl idag som i morgon.

Utveckling och kontinuitet

Målsättning för året har varit att nominera en styrelse som fokuserar på fortsatt utveckling samtidigt som den också representerar kontinuitet. Självklart är att styrelsemedlemmar har ett brinnande intresse för F&S och kan avsätta den tid som krävs för styrelsearbetet. Vi försöker också, i största möjliga mån, ta hänsyn till mångfald, som ålder, kön, geografi och etnicitet för att nominera en så

(3)

representativ styrelse för vår verksamhet som möjligt.

Som vi kommunicerade på FKON och i efterföljande brev till samtliga föreningar har vi sökt efter kandidater som dessutom uppfyller någon eller flera av de kompetenser som vi hört är extra viktiga för nästa styrelse:

• gedigen styrelseerfarenhet, gärna från F&S förening

• erfarenhet att leda stora och/eller komplexa organisationer, för att förstå hur sty- relsens strategiska arbete verkligen kan omsättas i praktiken - ”kraft i backen”

• starkt ledarskap

• entreprenör, en person som identifierar möjligheter gärna inom digitalisering med fokus på användargränssnitt

Det är fantastiskt roligt att det är så attraktivt att vara med i Riks styrelse och vi har fått ett antal kandidater nominerade från olika föreningar, samtliga med hög kompetens och intressanta profiler.

Vi har varit i kontakt med alla nominerade och därefter intervjuat särskilt utvalda kandidater.

Vi vill tacka alla, nominerade och de som nominerat för ert engagemang att bidra till en professio- nell styrelse för F&S Riks.

Förslaget

Valberedningen är glad att presentera följande förslag, vilket inkluderar nyval av en kandidat som nominerats från en förening.

Ordförande

Med glädje föreslår vi Kia Orback Pettersson för omval till ordförande för F&S Riks för ytterligare en period. Med sitt enorma engagemang och sin professionella bakgrund leder hon styrelsens arbete effektivt med en tydlig målbild och tar till vara kompetenser och erfarenheter. Mer om Kia kan du läsa på Funknet.

Nyval

Tom Lövstad föreslås som ny styrelseledamot för en period om två år.

Tom har ett stort F&S hjärta och är sedan många år engagerad i F&S Lomma, som ledare, tidigare ordförande och nu som ledamot av styrelsen.

Tom har en bakgrund inom ekonomi och marknadsföring och har genom åren haft en rad före- tagsledande positioner inom internationella företag. Idag är Tom konsult under mottot ”ledare till framgång”. Han coachar start-up’s med att gå från idé till affärsrörelse, hjälper små och mellansto- ra bolag med affärsutveckling, nytändning och digitalisering samt stödjer bolag inom strategi och ledningsutveckling. Tom, som kommer från Norge, säger: ”Om jag kan använda min erfarenhet och positiva framtidstro och vara en liten bricka i Friskis & Svettis framtid och utveckling lägger jag med glädje min energi på det”. Valberedningen är övertygad om att Tom på ett ypperligt sätt kommer att komplettera styrelsens profil och att han kommer att ta en viktig roll i styrelsearbetet.

Mer om Tom finns att läsa i bilagan.

(4)

Omval

Vi är också glada att föreslå Peter Lilja och Thomas Fredrikson för omval till ytterligare en period om två år i styrelsen. Både Peter och Thomas är mycket uppskattade och har starkt bidragit till styrelsearbetet med sina respektive kompetensprofiler. Peter med fokus på IT kompetens och vilja att få ”kraft i backen” och Thomas genom att vara en entreprenör som tänker strategiskt, samtidigt som han har stor förståelse för och förankrar sina åsikter i föreningarnas utmaningar i vardagen.

Mer om Peter och Thomas finns att läsa på Funknet.

För valberedningen den 15 februari 2019 Eva Johnsson, Göteborg, sammankallande Maria Boström, Malmö

Ralph Harlid, Karlskrona Hans Krylander, Stockholm Victoria Reeve, Borås

(5)

Bilaga

Tom Lövstad - med egna ord

Mitt lyckliga förhållande med Friskis startade för nästan 15 år sedan, min fru tog med mig till Friskis&Svettis Lomma. Detta är kul Tom, häng med. Jympa i en skolsal, visst var det bra.

2009 öppnade Friskis i Lomma egna fantastiskt lokaler. Vi var drygt 900 medlemmar och vårt fina hus höll på att knäcka oss ekonomiskt, men medlemmarna strömmade på så det gällde att hålla näsan över vattnet. Jag är utbildad inom ekonomi och marknadsföring och har genom åren haft en rad företagsledande positioner inom internationella företag, så jag blev tillfrågad om jag ville sitta i styrelsen och ta ansvar för ekonomin.

Vi lyckades och 2013 blev jag vald till ordförande i Friskis Lomma. Samma år gick jag Friskis & Svettis grundutbildning, Ettan och träna-ute utbildning.

2019 flyttar Friskis Lomma in i nya specialdesignade lokaler, vi är nu 3000 medlemmar, vi växer och föreningen har en mycket stark ekonomi. Jag beslutade därför att avgå som ordförande 2018 och fick lämna över till en fantastisk tjej som tar stafettpinnen vidare. Jag sitter kvar i styrelsen och är fortfarande jogging och cross ledare.

En av de roligaste sakerna jag fick vara med om under min tid som ordförande var att stå värd för Stämman 2017 tillsammans med Friskis Lund, under mottot TILLSAMMANS.

Vad kan jag bidra med i Friskis styrelse? Jag arbetar idag som konsult under mottot ”ledare till fram- gång”. Jag coachar start-up’s med att gå från idé till affärsrörelse, jag hjälper små och mellanstora bolag med affärsutveckling, nytändning och digitalisering. Jag stödjer bolag inom strategi och led- ningsutveckling. Detta är också viktiga teman inom Friskis Strategi 2022. Jag tror verkligen på Friskis idé om lustfylld träning med kvalité där alla, absolut alla, är välkomna. Om jag kan använda min erfarenhet och positiva framtidstro och vara en liten bricka i Friskis & Svettis framtid och utveckling lägger jag med glädje min energi på det.

Lomma 2019-01-03

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :