• No results found

Spelregler: 2 spelare. olika markörer eller whiteboardpennor.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Spelregler: 2 spelare. olika markörer eller whiteboardpennor."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ko ost sko mus båt hus val bok såg ros lås

ko ost

båt mus hus

val såg lås ros bok sko

Spelregler:

2 spelare. olika markörer

eller whiteboardpennor.

Läs ordet och hitta bilden.

Narkera de två som hör ihop.

Den som har flest markeringar i rad, bredvid varandra när alla fält är ifyllda vinner.

References

Related documents

A new performance measure for determining the winner of the challenge was introduced, which estimates the expected average overlap of a tracker over a range of short-term

Ange kompletterande information om det enskilda tåget, vad som kopplar händelsen till tåget, informationen ska tillföra ny fakta till händelsen, samt en redogörelse för vad Ni

Ange kompletterande information om det enskilda tåget, vad som kopplar händelsen till tåget, informationen ska tillföra ny fakta till händelsen, samt en redogörelse för vad Ni

Ange kompletterande information om det enskilda tåget, vad som kopplar händelsen till tåget, informationen ska tillföra ny fakta till händelsen, samt en redogörelse för vad Ni

Enligt den senaste rapporten från Unescos Latinamerikanska Laboratorium för kontroll av utbildningens kvalitet (LLECE) publicerad i juni 2008 , låg Kuba bäst till bland

[r]

I stället har vi fått flera nya organiserade deltagare i det poli- tiska maktspelet, bland annat (a) de policyprofessionella som omtalades ovan, vilka arbetar för sina

[r]

Ett användbart tricks när man arbetar med selektiva markeringar är att låta effekten mjukas upp genom att använda Förfina mask/Refine Mask och styra uppmjukningen

Naturligtvis finns det (även med ett givet val av origo O) oändligt många olika cartesiska koordinatsystem relaterade till varandra genom rotationer kring O.. Men det finns också

Skillnaden mellan ett fält och ett socialt nätverk är avsevärd: fältet beskriver ett antal positioners relativa förhållande till varandra medan nätverket beskriver

Prologen kan även innehålla en referens till schemat (schemat beskriver strukturen på XML- dokument och används för att validera dokument mot deras modeller, se kapitel 5 för mer

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Längs ytan sker en nettotransport av negativ laddning moturs.. Kraftverkan

Moderaterna avvisar regeringens förslag om laddinfrastruktur längs större vägar till förmån för nytt anslag under utgiftsområde 20 Laddinfrastruktur, ett teknikneutralt stöd

En systematisk litteraturstudie är däremot en metod för att systematiskt ta fram information relevant för ett specifikt ämne, ofta för att testa en särskild

Vid mötet kommer vi att inbjuda till diskussion med utgångspunkt från EU- kommissionens landsrapport för Sverige 2019 som analyserar Sveriges ekonomi och ekonomiska politik..