(Is tallaab ku calaamey (X)) Specialkost (markera med ett kryss (X))

Download (0)

Full text

(1)

Svenska Somaliska

Specialkost (markera med ett kryss (X))

Cunto gaar ah

(Is tallaab ku calaamey (X))

Barnet har ingen allergi:

Canuggu wax xasaasiyad ah ma qabo:

Om barnet har allergi, fyll i nedanstående formulär.

Haddii uu canugga xasaasiyad qabo, buuxi foomkan hoose.

Läkarintyg bifogat (om barnet har allergi)

Caddeyn dhakhtar ayaa la soo raacinayaa (haddii uu canuggu xasaasiyad qabo)

Inkom datum Taariikh imaansho

Markera vad barnet inte tål. Förtydliga gärna med text om du tycker det behövs.

Dessa uppgifter kommer att lämnas till berörd personal.

Calaamey waxa uusan canuggu u dul qaadan karin. Fadlan qoraal ku caddey haddii aad u aragtid in saas loo baahanyahay.

Macluumaadka waxaa loo gudbinayaa shaqaalaha ay khuseyso.

Har ditt barn någon annan allergi skriv de på raderna

Haddii uu canuggaagu qabo xasaasiyad kale ku qor sadarrada waxaas

Skola Dugsi

Klass Fasal

Födelsedatum (år-mån-dag) Taariikh dhalasho (sanad-bil-maalin)

Förnamn Magaca hore

Efternamn Magaca dambe

Diabetes Kaadi macaan

Målsman Qofka mas’uulka ah

Mobil Taleefan gacan

Målsman Qofka mas’uulka ah

Mobil Taleefan gacan

kött Hilib

Fläsk (gris) Hilib doofaar (doofaar)

Blodmat Cunto dhiig ah

Lever o.d. Baar o.d.

Fisk Mallay

Kyckling (höns) Digaag (dooro)

Gluten Xabag

Spannmålsallergi (ange även sort)

Xasaasiyad xagga xabuubta ah (sheeg xitaa nuuca)

Laktos (i matlagning) Sokorta caanaha (xagga cunto kariska) Laktos (som dryck) Sokorta caanaha (ka cabitaan ahaan)

Mjölkprotein Borotiinka caanaha

(2)

Figure

Updating...

References

Related subjects :