• No results found

(a) Sannolikheten att en kund kontaktar telefonsupporten inom en vecka fås med satsen om total sannolikhet till P(A

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "(a) Sannolikheten att en kund kontaktar telefonsupporten inom en vecka fås med satsen om total sannolikhet till P(A"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Matematisk statistik Lösningsförslag dugga 2008–12–12 kl 800–1000 Matematikcentrum FMS 012 — Matematisk statistik förP, 9 hp Lunds tekniska högskola

Lunds universitet

1. Låt A vara händelsen att en kund kontaktar support-tjänsten inom en vecka och D att ett dator- paket är defekt, då har vi

P(D) = 0.05, P(D) = 0.95, P(A|D) = 0.90, P(A|D) = 0.20.

(a) Sannolikheten att en kund kontaktar telefonsupporten inom en vecka fås med satsen om total sannolikhet till

P(A) = P(A|D)P(D) + P(A|D)P(D) = 0.90· 0.05 + 0.20 · 0.95 = 0.235.

(b) Den sökta sannolikheten är P(D|A) = P(D∩ A)

P(A) = P(A|D)P(D)

P(A) = 0.90· 0.05

0.235 ≈ 0.192.

2. Låt X vara mängden mjölk i en förpackning. Då är enligt uppgift X ∈ N (1.02, 0.02) (a) Sannolikheten att ett paket innehåller mindre än en liter blir

P(X < 1.00) =F 1.00 − 1.02 0.02=F(−1) = 1 −F(1) = [Tabell 1] = 1− 0.8423 = 0.1587.

(b) Om Xi är mängden mjölk i kartong nr i så är den totala mängden i 5 förpackning- ar Y = P5

i=1Xi och en linjär funktion av normalfördelningar är normalfördelad YN (E(Y ), D(Y )) där

E(Y ) = E

5

X

i=1

Xi

!

=

5

X

i=1

E(Xi) =

5

X

i=1

1.02 = 5.10

V (Y ) = V

5

X

i=1

Xi

!

=

5

X

i=1

V (Xi) =

5

X

i=1

0.022 =5· 0.022 D(Y ) =p

V (Y ) = 0.02·√ 5.

Den sökta sannolikheten blir

P(Y ≥ 5.15) = 1 − P(Y < 5.15) = 1 −F 5.15 − 5.10 0.02·√

5=1−F(1.12) =

=1− 0.8686 = 0.1314.

3. Låt X vara livslängden av system A och Y livslängden för system B. För Exp(l) är väntevärdet 1/lså vi har X ∈ Exp(1/8) och Y ∈ Exp(1/12). Fördelningsfunktionen för en exponentialför- delning med tätheten f (x) =lelx, x ≥ 0 är

F (x) = Z x

−∞

f (t) dt = Z x

0

lelt dt =−eltx

0=1− elx, x ≥ 0

(a) Vardera sannolikheten att de två komponenterna går sönder inom tio år fås till P(X ≤ 10) = FX(10) = 1− e10/8 ≈ 0.7135

P(Y ≤ 10) = FY(10) = 1− e10/12 ≈ 0.5654 1

(2)

(b) Den komponent som går sönder först bestämmer systemets livslängd. Den sökta sannolik- heten blir därför

P(min(X , Y ) ≤ 10) = 1 − P(min(X , Y ) > 10) = 1 − P(X > 10, Y > 10) = [ober.] =

=1− P(X > 10)P(Y > 10) = 1 − [1 − FX(10)][1− FY(10)] =

=1− e10/8· e10/12 ≈ 0.8755

vilket vi känner igen som sannolikheten att någon av händelserna X ≤ 10 och Y ≤ 10 inträffar.

4. Rita upp det om område i (x, y)-planet där fX ,Y(x, y) är större än 0, dvs den triangel som begrän- sas av linjerna x = 0, y = 0 och y = 1− x.

(a) Y ’s täthetsfunktion blir fY(y) =

Z

−∞

fx,y(x, y) dx = Z 1−y

0

e1−xdx = e−ex1−y

0 =e(1− e(1−y)) = e− ey, 0≤ y ≤ 1 (b) och dess väntevärde

E(Y ) = Z

−∞

y fY(y) dy = Z 1

0

y(e− ey) dy = e Z 1

0

y dy− Z 1

0

yeydy =

=e y2 2

1 0

yey1 0+

Z 1 0

eydy = e

2− e + [ey]10 =−e

2 +e− 1 = e 2 − 1.

Väljer man istället att räkna med Yfås dess väntevärde till E(Y) = 2e

1 + e Z 1

0

y dy− 1 1 + e

Z 1 0

yeydy = 2e 1 + e

 y2 2

1 0

− 1

1 + eyey1 0+ 1

1 + e Z 1

0

eydy =

= 2e 1 + e ·1

2 − 1

1 + e · e + 1

1 + e[ey]10 =0 + 1

1 + e(e− 1) = e− 1 e + 1.

2

References

Related documents

kommer händelsen &#34;att dra ett hjärter&#34; bestå av 13 utfall efter som det finns 13 hjärter i en kortlek. Gynnsamt utfall- Alla de utfall som

Aquatic Chronic 2; H 411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter..

Ytterligare anvisningar: Vid korrekt hantering och användning för avsett ändamål har produkten enligt vår information inte några hälsovådliga effekter...

De riktiga XYZ-värdena för färgkartan kan beräknas fram om modellen för kameran byts ut till färgmatchningsfunktionerna för CIEXYZ.. Eftersom nu både RGB-värdena, som ges av

Att observatören hade en avsevärt mycket större träffsäkerhet då kunderna bedömdes kan bero på att denne såg kundmötet från en objektiv sida och endast behövde

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.. FÖRSTA

[r]

[r]

[r]

En tillverkare (A) av insektsbekämningsmedel för druvor (Pinot noir) vill demonstrera att deras produkt är överlägsen en annan produkt tillverkad av konkurrenten (B).. De gör

Thus, if you are successful in your application and are offered a place in the PhD Program, you will need to send us a certified copy of the Master degree certificate as soon as this

[r]

[r]

VadUrval/MetodSyfteSlutsats AvhandlingAvhandlingen omfattar granskning av rättskällor via rättsligt material samt akt- och intervjumaterial vid socialtjänstens arbete för att

Byaplaner skrivs för att man skall höra hela byns åsikter om i vilken riktning byborna själva vill utveckla sin by.. Förankringen av planen är av

[r]

Kan det vara så att det för dessa problem finns &#34;snabba&#34; algoritmer som vi inte känner.. • Med P betecknar man klassen av problem, för vilka vi har en lösningsalgoritm,

Ett företag som köper enheter från en underleverantör vet av erfarenhet att en viss andel av enheterna kommer att vara felaktiga. Sannolikheten är 20 % att fel A förekommer på

Avrunda, nedåt på nedre gräns och uppåt på övre gräns, till 3 decimaler.. Allsvenskan är igång igen

Vidare ser vi att Y exponentialf¨ordelad med v¨antev¨arde

Enligt centrala gr¨ansv¨ardessatsen s˚a ¨ar 100 kr¨aftors sammanlagda vikt approximativt normalf¨ordelad... (a) Vi vill ber¨akna ML skattningen av θ med hj¨alp

Låt oss anta att vi är på bjudning i ett för oss obekant stort hus och önskar hitta fram till toaletten som framöver kallas T.. Framför oss har vi tre dörrar av vilka alla leder

The present study mainly aimed to evaluate phosphorus (P) removal by calcium silicate hydrate crystallisation in Absol as a reactive filter media for removal and recycle of P