Läxa till fredag 23/1 

Full text

(1)

Läxa till fredag 23/1

 Förstå texten ”Insändare” och ”Jag har vuxit som människa”.

 Vad betyder orden? Studera orden nedan och skriv dem i meningar.

”INSÄNDARE”

Sidan s. 14-15 I en mening På ditt

språk 1. En sambo

2. En särbo

3. Kommer överens (komma)

4. Att strunta 5. Att stryka 6. Att be 7. Ett bråk 8. Att klaga

9. En plastmamma 10. Krossad 11. En lösning 12. Säg ifrån (säga) 13. Ett krav

14. Ställa krav 15. Ett råd 16. Att tala om 17. Lider (att lida) 18. Ett förhållande 19. Enkel/enkelt/enkl

a

”JAG HAR VUXIT SOM MÄNNISKA”

Sidan s. 18-20 I en mening På ditt

språk 1. Att växa som

människa

2. Att inte tänka på sig själv

3. Gärna

4. Ställer frågor

1

(2)

5. Att besvara 6. Häromdagen 7. En stund

8. Passar (att passa) 9. Ett gott

självförtroende 10. Omtänksam/-

t/-ma

11. Samtidig/-t/-a 12. Gott i livet 13. Homosexuell 14. Heterosexuell 15. Heterogen 16. Homogen 17. Bisexuell 18. En vänskap 19. Att hålla livet

ut

20. Konstgjord 21. Mobbad 22. Mobbare 23. Vara med om 24. Varannan 25. Överens om

Frågor till ”Jag har vuxit som människa” s. 18-20.

1. Vad betyder det att ”växa som människa”? Hur växer man som människa?

_______________________________________________________________________________

2. Vad heter Olas son?

________________________________________________________________________________

3. Hur tycker Ola att han har förändrats efter att han har fått barn?

_________________________________________________________________________________

4. Vad önskar Ola sin son får och blir när han blir stor?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. Vilken sexuell läggningar har Ola?

2

(3)

__________________________________________________________________________________

6. Hur fick Ola sin son?

__________________________________________________________________________________

7. Olas son:

bor med Ola hela tiden.

bor med sin mamma hela tiden.

bor varannan vecka hos Ola och varannan vecka hos sin mamma.

8. Varför tror du att Ola blev mobbad när han var liten?

__________________________________________________________________________________

9. Vad innebär ett föräldrakontrakt?

_________________________________________________________________________________

Veckans verb Infinitiv Imperati

v Presens Preterit

um Supinu

m Stryk!

Be!

Besvara!

Lid!

Besvara!

Passa!

Väx!

Håll!

Klaga!

Strunta!

3

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :