• No results found

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum Sida

2019-03-28 1 (1)

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdagen den 28 mars kl. 13.30

Plats Finabo, Kommunhuset Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande 2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

13:30 4. Revidering av zongränser för skolskjuts på Fritslaskolan samt Parkskolan och Tingvallaskolan (FB)

Handläggare

Caroline Robertsson, Karin Mag- nusson

13:40 5. Information från Teknik- och serviceförvaltningen (I)

13:55 6. Planering för framtida användning Örbyskolan (FB) Förvaltningschef Mari Sandell Molander 14:00 7. Yttrande gällande medborgarförslag avseende det kom-

munala aktivitetsansvaret (FB) Förvaltningschef Mari Sandell Molander 14:10 8. Information om organisationsförändring (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander

14:20 10. Aktuella händelser (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molande

Leif Sternfeldt, ordförande

References

Related documents

Verksamhetschefer Caroline Billing Caroline Ekberg Sara Dahlin Marie Tell. Cecilia Ragnarsson

Administrativ chef Lena Ilhage Enhetschef Malin Ankarstrand 15:25 12. Konceptförskola – ett funktionsprogram

Ledamot i arbetslivsnämnden, Borås Stad, samt Sjuhärads Sam- ordningsförbund.

Uppföljning av nämndens föregående protokoll (I) Ordförande Leif Sternfeldt 13:35 5.. Information från teknik- och

Begäran om ett femte år gymnasiesärskolan (FB) Rektor Laila Grönesjö 13:45 5.. Revidering av skolskjutsregler (FB)

Risker vid övergången mellan årskurser och skolformer (I) Förvaltningschef Mari Sandell Molander. 09:20

plan för Mark Nordväst (FB) Administrativ chef Lena Ilhage 7. Skolchef enligt skollagen (FB)

Instans Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Tid Torsdagen den 31 augusti