Marks kommun gör insatser för de äldre

Download (0)

Full text

(1)

Webbplats: www.mark.se Telefon: 0320 21 70 00 E-post: markskommun@mark.se

INFORMATION FRÅN MARKS KOMMUN

Information om covid-19

På kommunens webbplats

www.mark.se

uppdaterar vi kontinuerligt med information som gäller för Marks kommun. Där hittar du också länkar till ansvariga myndigheter så att du kan hålla dig informerad om det nationella läget.

Råd till dig som är äldre gällande Corona och covid-19

Personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver, enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

1. Behöver jag följa dessa rekommendationer?

Hög ålder är den främsta riskfaktorn. Därför tillhör du som är 70 år eller äldre en riskgrupp. Personer med hög ålder i kombination med till exempel högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes är något vanligare bland de svåra fallen.

2. Vad får jag göra?

Det finns inte några hinder att vara ute och röra på sig. Det går också bra att träffa an dra så länge man är utomhus och inte har för nära kontakt. Det är bra att ha sociala kontakter på telefon, och på olika digitala medier. Det är i de fysiska, nära kontakterna som smittan uppkommer

3. Vad bör jag som är äldre undvika?

För att undvika att bli smittad uppmanar Folkhälsomyndigheten dig som är 70 år eller äldre att begränsa dina nära kontakter. Du bör alltså låta bli att åka med kollek- tivtrafiken, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor sam- tidigt. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel handla mat eller uträtta ärenden.

4. Jag är över 70 år men jättepigg. Räknas jag som riskgrupp?

Man vet att risken för att bli allvarligt sjuk ökar med åldern.

Det är mycket viktigt att du skyddar dig själv och andra från att smittas av covid-19.

Då värnar du även sjukvården som kommer att vara högt belastad.

5. Vad är allra viktigast att tänka på?

Det viktigaste av allt är att du som är sjuk alltid ska stanna hemma, och då undvika nära kontakter med andra människor.

Covid-19 kan ge lindriga symtom som liknar en förkylning, så det är viktigt att vara vaksam.

Till dig som är anhörig

Undvik närkontakt i möjligaste mån. Träffa inte dina äldre släkting- ar och bekanta om det inte är helt nödvändigt och absolut inte om du har några symtom som exempelvis förkylning, hosta och feber. Låt inte äldre mor- och farföräldrar vara barnvakt. Tänk på att du är värde- full för den äldre – ta hellre kontakt via telefon och social medier och andra kanaler så ofta det går för att hålla kontakten.

Vill du ha hjälp med matkassar?

Ring då till kommunens växel på telefon: 0320 21 78 00

Där blir du kopplad till Frivilliga re- sursgruppen (FRG) som samarbetar med kommunen för att tillhandahålla denna hjälp.

Förbud mot större sammankomster

Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankoms- ter och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen under fre- dagen (27 mars).

Polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller of- fentlig tillställning med fler än 50 deltagare. Den som anordnar en tillställning som bryter mot för- budet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Besöksförbud på alla äldreboenden i landet

Från och med onsdag den 1 april är det förbud mot besök på äldreboenden i hela landet.

Marks kommun gör insatser för de äldre

Just nu är det många som behöver extra hjälp till följd av coronasmittan.

Marks kommun har beslutat att hjälpa till med logistiken kring leverans av matkassar till äldre.

För närvarande kommer Marks kommun främst bistå tjänsten för de äldre som är i akut behov. Det kan dock finnas avvikelser från detta för dem som ingår i en utsatt grupp.

Våra resurser är dock begränsade, därför har kommunen valt den specifika målgruppen. Samtliga som utför biståndstjänsten kommer alltid vid leverans att ha på sig kommunens egna västar. De kommer inte att ta kort eller kontanter utan detta sköts i samarbete emellan individen och respektive mataffär.

Detta är värt för samtliga invånare att notera då det visat sig att bedragare utnyttjar Covid-19-epidemin för att ta sig in i människors hem och eventuellt begå brott.

Kommunens personal går inte in i hemmen

Ingen från kommunen kommer att gå in i boendet utan samtliga varor lämnas utanför enligt riktlinjer fån folkhälsomyndigheten.

Vi hoppas att detta är en betryggande information för er som känner att ni inte har någon anhörig eller nära som kan handla åt er. I dessa tider måste vi hjälpa och stötta varandra.

För mer information:

Marks kommuns växel: 0320 21 70 00

Marks kommuns webbplats: www.mark.se

(2)

Webbplats: www.mark.se Telefon: 0320 21 70 00 E-post: markskommun@mark.se

INFORMATION FRÅN MARKS KOMMUN

Ändrad sophämtning under påsken 2020

Ställ kärlet på tömningsplatsen kvällen före planerad

tömningsdag och låt det stå kvar tills det är tömt.

Ordinarie

tömningsdag Planerad

tömningsdag

Måndag 6/4 Söndag 5/4

Tisdag 7/4 Måndag 6/4

Onsdag 8/4 Tisdag 7/4

Torsdag 9/4 Onsdag 8/4

Fredag 10/4 - Långfredag Torsdag 9/4 Måndag 13/4 - Annandag påsk Måndag 13/4 Vid utebliven sophämtning, var god ring LBC Borås AB på telefon 033 17 74 79.

Felanmälan kan även göras på www.mark.se Kommunstyrelsen

Sammanträder onsdag 1/4, kl. 08.30, Abbottsalen, Rydals konferenscenter

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträder onsdag 8/4 kl. 13.15, Runnabönninga, Rydals konferenscenter.

Biblioteken ställer in!

Vårens Fredagsprogram 3 april Fredagsförfattare 17 april Fredagsbio Vårens Lördagsgodis 4 april Minibioklubben Påskaktiviteterna 7 april Tipspromenaderna på alla bibliioteken i påsk Alla vårens Kryp in och Tummetott på Kinna Bibliotek ställs även in.

Språkcaféet på Skene bibli- otek är inställt tills vidare.

mark.se/bibliotek

Rydals museum

Maskinvisning

Kom och se hur ett garn blir till! Gratis och drop-in.

Söndag 5/4 kl. 12.00–16.00 Lördag 11/4 kl. 12.00–16.00 Söndag 12/4 kl. 12.00–16.00

Pågående utställningar - EX-Ut 2020: Realtiy Fotografi av examenselever från Marks gymnasiets este- tiska program

- VÄXTKRAFT – 20 fotoklub- bar – ett tema – 80 bilder Öppet - fri entré

Torsdag 9/4 kl. 12.00–19.00, Stängt Långfredag 10/4 11/4–12/4 kl. 12.00–16.00 Ordinarie öppettider Tor kl. 12.00–19.00, fre, lör och sön kl. 12.00-16.00 mark.se/rydalsmuseum Stängt i Kundtjänst

Kundtjänst för VA/Ren- hållning har stängt 1–2 april på grund av utbildning.

Nytt om skolskjuts

Marks kommun digitaliserar skolskjuts- verksamheten från läsåret 2020/21

Detta innebär att ansökan måste göras för att rätten till skol- skjuts ska prövas. Det gäller även de elever som beviljats skjuts och åker under innevarande läsår, 2019/20.

Berättigad till skolskjuts

För att se om en elev är berättigad på grund av avstånd och trafikförhållanden se mark.se/skolskjuts.

Ansökan görs digitalt via mark.se/skolskjuts under tiden 1–22 april.

Inloggning sker med bank-ID. Har du inte möjlighet att ansöka digitalt kontakta skolskjutshandläggare via mejl:

skolskjuts@mark.se

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kungörelse Naturreservatet Stampatorgs ljunghed

Kommunfullmäktige i Marks kommun har den 19 juni 2019 fattat beslut om att bilda naturreservatet Stampatorgs ljunghed samt meddela föreskrifter för reservatet. Beslutet över- klagades med avseende på koppeltvång i reservatet.

Länsstyrelsen har nu beslu- tat att upphäva föreskrift C2, förbjudet att inom naturreservatet medföra okopplad hund. Senast 23 april 2020 kan beslutet överklagas och skickas då till Länsstyrelsen, vastrago- taland@lansstyrelsen.se Ange dnr 505-29876-2019

Ett stort tack för din hjälp med handsprit!

Marks kommuns akuta behov av handsprit ledde till ett stort gensvar från allmänhet och näringsliv.

Vi fick jättefin respons från såväl enskilda människor och företag som ställde upp och hjälpte oss.

Därför vill vi tacka er alla för det otroliga engagemanget – tack så mycket!

Behovet av handsprit till kommunens vård och omsorg är täckt för tillfället. Men vi kan också komma att få akut behov snabbt igen då vi behöver hjälp.

Förändrade öppettider på Återvinningscentralen

Återvinningscentralen vid Skene skog kommer inte att ut- öka öppettiden på tisdagar till kl. 20.00 från och med den 1 april, som tidigare bestämts.

Orsaken är att kommunen vill säkerställa de ordinarie öppettiderna under den pågående Covid-19-pandemin.

Det innebär att Återvinningscentralen håller öppet tisda- gar till kl. 18.00, liksom tidigare. Den utökade öppettiden på tisdagar skjuts fram till att börja den 1 maj 2020.

mark.se/avc

Vi söker dig som frivilligt kan ställa upp för de äldre

Under den pågående smit- tan av coronaviruset söker nu Marks kommun dig som kan ställa upp som frivillig inom äldreomsorgen.

Just nu behövs du som är frisk och som kan avlasta personalen inom äldre- omsorgen med enklare uppgifter.

Det kan handla om att vara frukostvärd, ta de äldre på promenad eller att sköta tvätt. Det går att ställa upp i olika stor omfattning, allt ifrån någon timme då och då till hela dagar.

Som frivillig är du försäk- rad men får ingen ersätt- ning.

Anmälan: Du anmäler dig genom att fylla i ett formu- lär på webbplats:

mark.se/frivilligverksamhet

Justerade öppettider på Kinna bibliotek

På grund av det fortsatt stora antalet sjukskrivna på Kinna bibliotek justeras öppettiderna enligt följande.

Måndag: 13.00–19.00 Tisdag: 10.00–16.00 Onsdag: 10.00–16.00 Torsdag: 13.00–19.00 Fredag: 10.00–16.00 Lördag: stängt mark.se/bibliotek

Hur mår vi i Marks kommun?

Är du en av 800 invånare i Marks kommun som har fått enkäten Hälsa på lika villkor i brevlådan? Då är du utvald att delta i årets folkhälsoenkät! Dina svar är viktiga för att vi tillsammans med Västra Götalandsregionen ska kunna erbjuda dig insatser som bidrar till ett gott liv.

Sista svarsdatum 5 maj!

Följ Marks kommun på

INSTAGRAM

marks_kommun

(3)

Webbplats: www.mark.se Telefon: 0320 21 70 00 E-post: markskommun@mark.se

INFORMATION FRÅN MARKS KOMMUN

Med anledning av den utmanande situ- ationen för närings- livet på grund av Coronaviruset är det viktigt att de lokala företagen och fören- ingarna känner ett stöd från kommunen.

För närvarande arbe- tar kommunen med att kartlägga de åtgär- der som mest under- lättar för näringslivet.

Som ett första steg har Marks kommun tagit beslut om följande åtgärder.

Snabbare betalning av leverantörsfakturor

Kommunen öppnar upp för att korta betaltiden till kommunens leverantörer för att på så sätt bidra till att stärka företagens likviditet.

De företag som nu möter ekono- miska utmaningar kan ta kontakt med kommunen för att anmäla sitt behov. Mindre företag med lokal förankring kommer att prioriteras. En förutsättning är att varan eller tjänsten är levererad och att betalningen är godkänd av ansvarig chef.

Mejla uppgifter om leveran- törsnamn, fakturanummer och belopp till Kassainfo@mark.se så kommer vi att titta på detta omgående.

Anstånd med, eller uppdelning av, fakturor utställda av Marks kommun

Kommunen kan ge anstånd eller möjlighet till att dela upp betal- ning av fakturor. Varje företag/

person måste dock ta kontakt med kommunen för att begära detta.

Bedömningen görs från fall till fall utifrån gällande regelverk och företagets/personens situation.

Mejla uppgifter om kundnummer, organisationsnummer, faktura- nummer och eventuellt ärende- nummer kundreskontra@mark.

se så kommer vi att titta på detta omgående.

Tidigarelagda kommunala investeringar

Genom denna åtgärd kan fler företag inom bygg- och hantverks- branschen att fortsätta verka som

under normala förhållanden. Vi går nu igenom vilka av de besluta- de projekten som kan tidigareläg- gas. Redan nu har underhållsarbe- ten tidigarelagts.

Förtur i bygglovsärenden

Lokala företag i Mark som har ett bygglovsärende kommer att få sitt ärende prioriterat, dvs en förtur, om behovet uppstår för att under- lätta att lokala företag kan upp- rätthålla sin verksamhet.

Kommunen skjuter upp besök Kommunens inspektörer kom- mer inte att genomföra besök hos de företag som vill senarelägga inspektioner.

Enklare att skapa

uteserveringar De restauranger som vill ha ute- servering kommer att få en enk- lare och snabbare hantering för att kunna komma igång så snabbt som möjligt.

Torghandel

De företag som vill ha torghandel kommer att få ytor att använda i Kinna, Skene och Fritsla och kommer inte att behöva betala avgift för sitt torgstånd.

Giltighetstid

Besluten ovan gäller i första hand till och med 30 juni 2020.

mark.se/näringsliv

Marks kommun underlättar för företagen i utmanande tider

Marks kommun har beslutat underlätta för det lokala näringslivet med flera åtgärder: snabbare betalning av fakturor, anstånd med fakturor från kommunen, tidigarelagda investeringar av kommunen samt förtur i bygglovsärenden.

Om du exempelvis är varslad eller av annan anled- ning kan arbeta för oss en tid, behöver vi din hjälp.

Socialförvaltningen inom Marks kommun börjar få ont om per- sonal inom vård och omsorg, då rådande omständigheter gör att befintlig personal med förkylningssymptom inte får arbeta.

Vi bedriver verksamheter som är oerhört viktiga för samhället och för de som är mest utsatta.

Vi behöver dig som kan arbeta inom:

• Hemtjänst och hemsjukvård

• Äldreboenden

• Boenden för personer med olika funktionsnedsättningar

• Personlig assistens för personer med olika funktionsnedsätt- ningar

• Vi arbetar också med försörjningsstöd och handläggning av ärenden för de i samhället som är mest utsatta.

Kan och vill du arbeta med oss under den tid kommunen be- finner sig under särskild belastning på grund av Covid-19?

Kan du tänka dig en tillfällig anställning i Marks kommun?

Kontakta oss: socialforvaltningen@mark.se

Under den pågående smittan av coronaviruset söker nu Marks kommun dig som är frisk och kan arbeta inom vård och omsorg

Kontakta oss:

socialforvaltningen@mark.se

Företagare se hit!

Missa inte det väsentliga

Nu händer det mycket som är viktigt för dig som företagare att känna till. Näringslivskontoret på Marks kommun är länken mel- lan dig som företagare och kommu- nens olika verksamheter.

Nyhetsbrevet är en viktig kanal för information mellan- kommun och näringsliv.

På vår webbplats, mark.se, under fliken ”Näringsliv” kan

du enkelt klicka dig vidare till mer information om vårt

nyhetsbrev samt även anmäla dig som prenumerant.

På grund av nya regler

måste alla prenumeranter anmäla sig som mottagare av nyhetsbrevet på nytt.

mark.se/näringsliv

Figure

Updating...

References

Related subjects :