• No results found

Kärl 1Kärl 2 Sorteringsguide

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kärl 1Kärl 2 Sorteringsguide"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Kärl 1 Kärl 2

Tidningar

JA: Allt som går att bläddra i. Tidningar, reklam, kataloger, pocketböcker och pappersark.

Pappersförpackningar

JA: Kartonger, omslagspapper, tvättmedelspaket, pappersmuggar och papperskassar. Tömda och ihopvikta. Kom ihåg att ta bort plastomslag runt reklam och tidningar.

NEJ: Kuvert, kvitton och post it-lappar lägger du i restavfallet och inte i behållaren för tidningar.

Färgat glas

JA: Tömda burkar och flaskor av färgat glas.

NEJ: Porslin, keramik och glas som inte är för- packningsglas får inte lämnas i glasfacket utan

lämnas som restavfall eller som grovavfall.

Plast

JA: Mjuka och hårda tömda plastpåsar, plastfolie, sugrör, frigolit, säckar, dunkar, burkar, flaskor och andra förpackningar av plast.

NEJ: Plastartiklar som till exempel möbler och leksaker (inte förpackningar) ska lämnas som grovavfall på återvinningscentralen.

Matavfall

JA: Matrester, tillagade eller råa, även kött, fisk och ben. Frukt- och grönsaksskal, kaffesump in- klusive filter och tepåsar.

NEJ: Tuggummi och tobak räknas inte som mat- avfall. Tänk på att matavfallet rötas och blir bio- gas och biomull som läggs på åkrarna, lägg därför inte plast eller blöjor bland matavfallet.

Metall

JA: Tömda konservburkar, kaviartuber, aluminium- folie, metallock, kapsyler, värmeljuskoppar.

NEJ: Spikar, skruvar, metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar ska lämnas som metallskrot på återvinningscentralen.

Restavfall

Restavfall är det avfall som blir över efter att du sorterat ditt avfall, kuvert, blöjor, bindor, keramik, disktrasor, tuggummi, fimpar, snus, kattsand och dammsugarpåsar.

Ofärgat glas

JA: Tömda burkar och flaskor av ofärgat glas.

NEJ: Porslin, keramik och glas som inte är förpack- ningsglas får inte lämnas i glasfacket utan lämnas som restavfall eller som grovavfall.

Sorteringsguide

– sortera rätt i dina fyrfackskärl

Farligt avfall

Till exempel: el-avfall (allt som har sladd eller batteri), färg, kemikalier och lösningsmedel, parfym, lacknafta, växtskyddsmedel, nagellack, brandfarliga eller lättantändliga produkter.

Grovavfall

Gamla möbler, trasiga pulkor och cyklar, rester från renoveringar, utslitna mattor, större trasiga leksaker och skrymmande emballage.

Trädgårdsavfall

Organiskt avfall från trädgården. Grenar, ris, kvistar, löv, fallfrukt och gräsklipp.

Fortfarande osäker på hur du ska sortera? På

ftiab.se/sortering

finns en utförlig sorteringsguide där du kan söka på fler produkter och avfallstyper.

Återbruk

Allt som inte är trasigt men du själv inte längre använder kan du lämna på en återvinningscentral eller ge bort till någon i din närhet.

Batterier, lampor och småelektronik

Till exempel: glödlampor, lågenergilampor och små batterier. Kan också lämnas i samlaren som finns i vissa av kommunens matbutiker.

Småelektronik som fortfarande fungerar kan du lämna till återbruk eller sälja second hand.

Till återvinningscentralen

(2)

• En av dina återvunna aluminiumburkar spar energi som räcker till ett dygn vid datorn.

• Du kan koka 38 koppar kaffe på din dagstidning.

• Dina sockerpåsar, pizzakartonger och tvättmedelsförpackningar kan återvinnas till nya förpackningar upp till sju gånger.

• När du återvinner en cykel sparas lika mycket koldioxid som om du kört bil mellan Vellinge och Båstad – 12 mil.

• Om alla svenska hushåll varje månad börjar återvinna en plastför- packning som idag hamnar i restavfallet skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 3 600 ton , vilket motsvarar utsläppen från cirka 1 200 bensindrivna bilar varje år.

Ditt avfall är inte skräp! Tvärtom kan 90%

av allt avfall du producerar hemma återvinnas och användas på nytt. Det som inte kan åter- vinnas måste hanteras på rätt sätt för att inte göra skada på miljön.

Goda skäl att återvinna!

Vintertips Spara plats i kärlen

Sommartips

• Se till att avfallet är torrt när du lägger det i kärlet för att minska risken att det fryser fast.

• Lägg lite tidningspapper i botten av facket där du slänger din matavfallspåse. Då fryser tidningspappret fast i stället för påsen.

• Skaka på kärlet lite då och då och peta loss fastfrusna påsar.

Stapla mindre förpackningar i större. Du hittar fler tips om hur du packar dina kärl smart på

latgammaltblinytt.ftiab.se

• Förebygg dålig lukt och flugor genom att placera kärlet på en skuggig plats, och rulla fram det till din tömnings- plats först kvällen innan tömning.

• Håll kärlet rent genom att tvätta ur det regelbundet. Häll i lite ättika när du är färdig för att hålla flugorna borta.

• Flugor lägger ägg där de kommer åt matavfallet. Fyll inte matavfallspåsen för mycket – du måste kunna för- sluta den väl.

• Låt alltid blött matavfall rinna av innan det slängs. Lägg hushållspapper i botten av påsen för att suga upp vätska.

Använd dubbla papperspåsar vid behov.

• Lägg tidningspapper i botten av kärlet för att suga upp eventuell vätska.

• Frys räkskal och fiskrens och lägg i det i matavfallspåsen först kvällen innan tömning.

References

Related documents

In addition, it is shown that naphthalene can be quantified in the relevant concentration range independent of the relative humidity and against a high ethanol background.. Hence,

Många tidigare studier (Stretmo 2014; Nilsson-Folke 2017; Hag- ström 2018) om nyanlända elever handlar om deras undervisning, språkut- veckling och sociala situation, både

Därför bör möjligheten till en tätare och kontinuerlig jämförelse och översyn av branschspecifika kostnader och regler i våra konkurrentländer finnas så att Sverige inte

Många av personerna, som Jacob Let- terstedt eller Joseph Stephens, en järnvägsingenjör som använde en för- mögenhet han skaffade i brittiska Indien för att köpa ett bruk i

De svenska emigranterna skulle kontraktsbindas för arbete åt farmare i Kapkolonin redan före avresan från Sverige, och vid deras ankomst skulle farmarna betala Letterstedt £ 10

Här kommer vi också in på något som heter ostensiv definition 7 , det vill säga när vi på grund av bristande språkkunskaper eller förståelse pekar på något för att

Till alla uppgifterna ska fullständiga lösningar lämnas. Resonemang, ekvationslös- ningar och uträkningar för inte vara så knapphändigt presenterade att de blir svåra

Stammar som ligger över gångar eller andra objekt där de kan vara fara till hinder, ska kapas upp och dras åt sidan.. Vid röjning i trädgårdar ska markägaren

Behandlingen med Vibranord kan också påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel: vissa läkemedel vid behandling av sur mage och halsbränna (antacida), järnmedicin, läkemedel

Anmälan avser  Skada  Förlust Polisanmälan bifogas  Ja  Nej (gäller vid förlust/stöld)?. Låntagarens namn

Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran (inte via e-post) till Arctic Securities på ovanstående adress. Om dina personuppgifter

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

Åre kommun ser positivt på utredningens förslag att ett förebyggande perspektiv lyfts fram som ett mål, även möjligheterna till insatser utan behovsprövning ger kommunen

Med anledning av promemorian om reviderade förslag för ett stärk spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 vill XXX lämna följande

Justitiekanslern har i och för sig förståelse för den i förslaget framförda uppfattningen att den praktiska betydelsen av fotograferingsförbudet begränsas om det inte

I förvarande fall har dock Kriminalvården ingen annan uppfattning än att normalpåföljden kan förväntas bli dagsböter och att förslaget därför endast kommer att få

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Appen och webbtjänsten är en viktig del i vår digitala resa och i vår ambition att göra det enklare och smidigare att boka resa med oss och att minska behovet av att ringa

• Privatpersoner boendes i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby eller Vallentuna får lämna material utan kostnad.. •

Beräkna lämpliga nyckeltal för ovanstående företag som visar effektivitet, lönsamhet, avkastning och finansiell styrka. Motivera val

Älvdalen Vatten och Avfall AB äger rätt att årligen reglera taxans avgifter enligt Avfallsindex A12:1MD för avgifter för kärlavfall och grovavfall samt T16SÅE3MD för

dre placerades många av de första vindkraftverken fel, för att man kände till för lite om vinden.. Ingen viss te hur mycket det i genomsnitt blåser på en viss plats, och man