Vänliga hälsningar

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Vi har fått betänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) på remiss men har beslutat att inte svara på grund av att det inte är en fråga vi arbetar specifikt med.

Vänliga hälsningar

Christina Heilborn

Programme and Advocacy Director/Programchef UNICEF Sverige

Box 8161, SE-104 20 Stockholm, Sweden Phone +46 8 692 25 00 Direct +46 8 692 25 10 Mobile +46 70 190 75 39

christina.heilborn@unicef.se unicef.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :