Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av covid-19

Download (0)

Full text

(1)

Remiss 2020-05-13 S2020/04306/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av covid-19

Remissinstanser Boverket

Centrala studiestödsnämnden

Delegationen mot segregation, Delmos Domstolsverket

Försäkringskassan

Förvaltningsrätten i Uppsala Hyresgästföreningen

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU Inspektionen för socialförsäkringen

Makalösa föräldrar Rädda Barnen

(2)

2 (2)

Socialstyrelsen

Utredningen (S 2018:13) om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS)

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast torsdagen

den 14 maj 2020 kl. 14.00. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.

Wordformat) per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till jessica.lofvenholm@regeringskansliet.se.

Ange diarienummer S2020/04306/SF och remissinstansens namn i ämnes-raden på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Förslagen gäller extraordinära insatser under en begränsad tid. Vi ber er därför att ha överseende med den mycket korta remisstiden. Vi ber er också att vara kortfattade i era svar. Observera att era synpunkter

måste skickas till jessica.lofvenholm@regeringskansliet.se för att

säkerställa att de kan omhändertas.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Therese Karlberg Departementsråd

Figure

Updating...

References

Related subjects :