Yttrande över Möjlighet för universitet och högskolor att ställa krav på lämplighet som särskild behörighet för antagning till lärarutbildning

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Beslut

2020-08-24 Dnr 2020:5171 1 (1) u.remissvar@regeringskansliet.se

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Yttrande över Möjlighet för universitet och högskolor

att ställa krav på lämplighet som särskild behörighet

för antagning till lärarutbildning

U2020/03981/UH

Skolinspektionen har beretts möjlighet att yttra sig över Utbildningsdepartementets promemoria om Möjlighet för universitet och högskolor att ställa krav på lämplighet

som särskild behörighet för antagning till lärarutbildning. Skolinspektionen har inga

syn-punkter på förslaget, då det inte berör myndighetens verksamhet.

Tommy Lagergren

Biträdande generaldirektör

Charlotte Wieslander Föredragande utredare

Figure

Updating...

References

Related subjects :