Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 489. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring

Full text

(1)

Ålder

Andel (%) av de boende i

16

5 5

Döda 61 57 Riket 16 16

Kv Tot

Födda 51 55 Kommunen 4

Födda och döda 2013 Utrikes födda 2013

Antal Män Kvinnor M

Summerad fruktsamhet

Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Befolkningsstatistik, SCB

Flyttningsnetto 13 34

till utlandet 19 22

Därav 18–24 år 80 77

till övriga kommuner i länet 172 175

till övriga län 52 48

Antal utflyttningar 243 245

54 56

från utlandet 23 32

Därav 18–24 år 44 51

Antal inflyttningar 256 279

från övriga kommuner i länet 179 191 från övriga län

Födda barn per kvinna/man Flyttningar 2013

Antal barn/person Män Kvinnor

-12 13 34

Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Befolkningsstatistik, SCB

45

2013 12 574

4 831 9 645 2012 12 539 -4 13

2011 12 487 -18 18 40

Antal (1000) 6 6 13 4 814

35 71 51

Totalt, % 100 100 100 100 100 100

17

80– 4 7 5 4 6 5 2010 12 449

15 14 2009 12 292 -9 34

2008 12 250 7 -4 -7

65–79 17 17 17 14

8 18 1

45–64 28 28 28 25 25 25

9

25–44 19 20 20 26 25 26 2007 12 256

7 7 2006 12 229 1 -15

2005 12 231 40 -1 39

20–24 6 5 6 7

2 13 51

16–19 6 4 5 5 4 5

41

7–15 12 11 11 10 9 10 2004 12 147

8 8 2003 12 081 18 42

Tot M Kv

0–6 8 8 8 9

(31/12) Antal överskott överskott

M Kv Tot M Kv

Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003–2013

Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Män Kvinnor

Källa: Befolkningsstatistik, SCB

014

Folkmängd 31 december 2013

Flyttnings-

Kommunen Riket

2014

Öckerö

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 489

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,0 0,2

0,4 0,6

0,8 1,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

2003 2005 2007 2009 2011 2013

Kommunen Kvinnor Kommunen Män Riket Kvinnor Riket Män

%

%

Riket

(2)

Kvinnor Kvinnor

20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år

20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år

20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

till övriga län 175 74

arbetar i kommunen och bor i eller utanför

kommunen Nettopendling -1 488 -1 170

Antal i åldern 16 år och däröver

från övriga län 46 32

bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen

Utpendling 1 951 1 484

till övriga kommuner i länet 1 776 1 410

SCB 2014

Nattbefolkning:

Dagbefolkning (arbetstillfällen):

463 314

från övriga kommuner i länet 417 282

Män Kvinnor

Avser nattbefolkning

Källa: Arbetsmarknadsstatistik, SCB Inpendling

79 76 77

82 78 80

Pendling 2012

81 78 79

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

59 57 58

943

79 76 77 Antal i åldern 16 år och däröver

2 048 1 246

81 78 79 Off. förv. o service 331 943 331

2 192 2 379 2 189

82 78 80 Näringsl., övr. org. 2 054 1 249

169 55 170

60 59 60 Riket, 1 000-tal 2 385

355 205

Länet Off. förv. o service 54

371 409 375

86 83 84 Näringsl., övr. org. 350 203

1 319 302 971

86 83 85 Länet, 1 000-tal 404

2 815 1 646 1 437 824

91 87 89 Off. förv. o service 412

Kommunen 3 227 2 965 1 739 1 795

68 64 67 Näringsl., övr. org.

Män Kvinnor Män Kvinnor

Kommunen

Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt

Andel (%) av alla i resp. ålder

Riket

Källa: Utbildningsregistret, SCB

Förvärvsarbetande 2012 Förvärvsarbetande efter sektor 2012

465 944 2 834 2 749 5 583

Avser 20–64 år

Antal, 1 000-tal 3 3 7 479

100 100 100 100 100 100

1 2 2 2 2

Totalt, % 100 100 100

Uppgift saknas 1 1 1 2

34 43 39 34 44 39

44 47 49 44 47

Eftergymnasial utbildning 30 42 36

13 15 11 13

Gymnasial utbildning 52 48 50 49

M Kv Tot

Förgymnasial utbildning 17 9 13 15 11

Riket

M Kv Tot M Kv Tot

Befolkningen efter utbildningsnivå 31 december 2013

Utbildningsnivå Procentuell fördelning

Kommunen Länet

Källa: Valstatistik, SCB

Källa: Bostadsbyggandet, SCB

Övriga partier 0 0 0 0

Samtliga partier 27 14 26 15

Vänsterpartiet 0 1 0 1

Sverigedemokraterna 0 0 1 0

Miljöpartiet de gröna 1 2 2 1

Socialdemokraterna 8 3 6 3

Folkpartiet liberalerna 2 2 3 4

Kristdemokraterna 6 4 4 3

10 2 10 3

Centerpartiet 0 0 0 0

Antal lägenheter

2006 2010

Män Män

Moderata samlingspartiet

Mandat i kommunfullmäktige Nybyggda/ombyggda bostäder

Partier Antal mandat vid valet

0 10 20 30 40 50 60

2009 2010 2011 2012 2013

I nybyggda småhus I nybyggda flerfamiljshus

Nettoförändringen i ombyggda flerbostadshus

(3)

Procent Procent

Antal i åldern 16 år och däröver Avser dagbefolkning

Redovisningen avser inskrivna vid arbetsförmedlingen

202 296 165 611 367 907

Källa: Arbetsförmedlingen

12 8 10

Antal 20–64 år 108 106 214 32 816 25 826 58 642

3 3 3

Därav 20–24 år 7 4 6 11 8 9

4 3 3

Progr. m. aktivitetsstöd 2 2 2 3 3 3

7 6 7

Öppet arbetslösa 2 1 2 4 3 3

mars 2014

20–64 år 3 3 3 7 6 6

213 937 174 930 388 867

14 9 11

Antal 20–64 år 115 114 229 35 186 27 273 62 459

3 3 3

Därav 20–24 år 10 7 9 13 9 11

4 3 4

Progr. m. aktivitetsstöd 2 2 2 3 3 3

8 6 7

Öppet arbetslösa 2 2 2 4 3 3

20–64 år 3 3 3 7 6 7

M Kv Tot

mars 2013

M Kv Tot M Kv Tot

Arbetssökande

Andel (%) av alla i respektive åldersgrupp

Kommunen Länet Riket

8 6

Ersätter förmånerna förtidspension och sjukbidrag Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Källa: Försäkringskassan

15 23 19

Totalt 197 341 44 149 20–64 år 5

60–64 år

10– 27 0 9 0 55–59 år 10 16 13

7 6

5–9 48 4 6 0 Riket

9 18 14

2–4 73 53 17 23 20–64 år 4

1 49 284 12 126 60–64 år

55–59 år 7 11 9

företagare i eget AB företagare Kommunen

syssel- Företagare Egen- Företagare Egen- Män Kvinnor Totalt

Företagare 2012 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2013

Antal Män Kvinnor Andel (%) av alla i resp. ålder

satta i eget AB

Arbetstillfällen: arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen (dagbefolkning)

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Okänd bransch Energi och miljö

Avser 16 år och däröver

Personliga och kulturella tjänster, m.m Information och kommunikation Hotell och restauranger Jordbruk, skogsbruk och fiske Kreditinstitut och försäkringsbolag Fastighetsverksamhet

Riket

Vård och omsorg Tillverkning och utvinning Handel Företagstjänster Utbildning Byggverksamhet Civila myndigheter och försvaret Transport

014

Arbetstillfällen 2012

Näringsgren

Kommunen

0 10 20

Män Kvinnor

0 10 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(4)

Kommunen

Kommunen

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

100 100 100

Avser 16 år och däröver

Totalt 1 795 100 100 100 2 965

5

Okänd bransch 24 1 1 1 24 1 1 1

28 28

Personliga och kulturella tjänster, m.m 101 6 5 5 144 5 5

20 16 16

Vård och omsorg 559 31 28 28 792 27

Utbildning 487 27 16 16 600

10

Civila myndigheter och försvaret 69 4 6 7 155 5 6 7

1 1

Företagstjänster 102 6 10 10 252 8 10

2 1 2

Fastighetsverksamhet 12 1 1 1 29 1

Kreditinstitut och försäkringsbolag 15 1 1 2 47

4

Information och kommunikation 9 1 2 2 53 2 2 2

3 2

Hotell och restauranger 51 3 4 4 67 2 4

13 12 12

Transport 25 1 3 2 101 3

Handel 246 14 12 12 380

1

Byggverksamhet 15 1 1 1 30 1 1 1

8 6

Energi och miljö 1 0 0 1 13 0 0

0 1 1

Tillverkning och utvinning 69 4 8 6 265 9

Jordbruk, skogsbruk och fiske 10 1 1 1 13

% %

Riket Länet Riket

Antal % % % Antal %

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2012 – kvinnor

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

Kommunen Länet

100 100

Avser 16 år och däröver

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

1 1 1

Totalt 1 739 100 100 100 3 227 100

Okänd bransch 43 2 1 1 44

5

Personliga och kulturella tjänster, m.m 65 4 3 4 103 3 3 4

5 5

Vård och omsorg 61 4 5 5 107 3 5

4 4 5

Utbildning 87 5 5 5 128 4

Civila myndigheter och försvaret 68 4 4 5 126

2

Företagstjänster 118 7 12 12 301 9 12 12

1 2

Fastighetsverksamhet 40 2 2 2 61 2 2

3 4 5

Kreditinstitut och försäkringsbolag 14 1 1 2 28 1

Information och kommunikation 23 1 4 5 108

8

Hotell och restauranger 47 3 3 3 33 1 3 3

13 13

Transport 211 12 8 7 390 12 8

13 12 12

Handel 200 12 13 13 390 12

Byggverksamhet 291 17 12 12 417

19

Energi och miljö 17 1 1 2 42 1 1 2

3 3

Tillverkning och utvinning 301 17 22 19 812 25 22

Jordbruk, skogsbruk och fiske 153 9 3 3 137 4

% Länet Riket

Antal % % % Antal % %

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

Kommunen Länet Riket Kommunen Avser 16 år och däröver

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2012 – män

1

Totalt 3 534 100 100 100 6 192 100 100 100

4 4

Okänd bransch 67 2 1 1 68 1 1

15 16 16

Personliga och kulturella tjänster, m.m 166 5 4 4 247 4

Vård och omsorg 620 18 16 16 899

6

Utbildning 574 16 10 10 728 12 10 10

11 11

Civila myndigheter och försvaret 137 4 5 6 281 5 5

1 2 2

Företagstjänster 220 6 11 11 553 9

Fastighetsverksamhet 52 1 2 2 90

4

Kreditinstitut och försäkringsbolag 29 1 1 2 75 1 1 2

3 3

Information och kommunikation 32 1 3 4 161 3 3

8 6 5

Hotell och restauranger 98 3 3 3 100 2

Transport 236 7 5 5 491

7

Handel 446 13 13 12 770 12 13 12

1 1

Byggverksamhet 306 9 7 7 447 7 7

17 15 13

Energi och miljö 18 1 1 1 55 1

150 2 2 2

Tillverkning och utvinning 370 10 15 13 1 077

Jordbruk, skogsbruk och fiske 163 5 2 2

Antal % % %

Kommunen Länet Riket Länet Riket

Antal % % %

SCB 2014

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2012 – totalt

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

(5)

1 # Vård- och omsorgspersonal

2 # Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.

3 # Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

4 # Ingenjörer och tekniker

5 # Företagsek., marknadsf. o personaltjänstemän 6 # Byggnads- och anläggningsarbetare

7 # Dataspecialister 8 # Fordonsförare 9 # Byggnadshantverkare

# # Förskollärare och fritidspedagoger

# # Övrig kontorspersonal

# # Drift- och verksamhetschefer

# # Civilingenjörer, arkitekter m.fl.

# # Grundskollärare

# # Redovisningsekonomer, adm. assistenter m.fl.

# # Städare m.fl.

# # Sjuksköterskor

# # Chefer för mindre företag och enheter

# # Chefer för särskilda funktioner

# # Lager- och transportassistenter

SCB 2014

% %

Avser anställd dagbefolkning Källa: Yrkesregistret, SCB

Källa: Yrkesregistret, SCB

De 20 vanligaste yrkena i riket 2012

Män Kvinnor

Totalt alla yrken 1 318 1 602 100 100 100 45 55

32 68

Totalt 20 yrken 838 1 169 64 73 69 42 58

Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 13 28 1 2 1

39 61

Piloter, fartygsbefäl m.fl. 42 1 3 0 1 98 2

Företagsek., marknadsf. o personaltjänstemän 17 27 1 2 2

17 83

Drift- och verksamhetschefer 22 25 2 2 2 47 53

Köks- och restaurangbiträden 8 40 1 2 2

11 89

Byggnadshantverkare 53 0 4 0 2 100 0

Städare m.fl. 6 49 0 3 2

32 68

Gymnasielärare m.fl. 26 32 2 2 2 45 55

Storhushålls- och restaurangpersonal 19 40 1 2 2

86 14

Ingenjörer och tekniker 59 3 4 0 2 95 5

Fordonsförare 56 9 4 1 2

72 28

Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 47 24 4 1 2 66 34

Chefer för mindre företag och enheter 54 21 4 1 3

1 99

Fiskare och jägare 77 0 6 0 3 100 0

Förskollärare och fritidspedagoger 1 100 0 6 3

17 83

Maskin- och motorreparatörer 103 1 8 0 4 99 1

Grundskollärare 22 108 2 7 4

76

Byggnads- och anläggningsarbetare 134 1 10 0 5 99 1

7 93

Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 40 124 3 8 6 24

Vård- och omsorgspersonal 39 536 3 33 20

Könsförd. (%)

Män Kvinnor M Kv Tot M Kv

De 20 vanligaste yrkena i kommunen, 2012

Avser anställd dagbefolkning Antal Proc.förd.

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

100 0 100

Civilingenjörer, arkitekter m.fl.

Vård- och omsorgspersonal

Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.

Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

Ingenjörer och tekniker

Företagsek., marknadsf. o personaltjänstemän Byggnads- och anläggningsarbetare

Dataspecialister Fordonsförare

Byggnadshantverkare

Förskollärare och fritidspedagoger Övrig kontorspersonal

Drift- och verksamhetschefer

Grundskollärare

Redovisningsekonomer, adm. assistenter m.fl.

Städare m.fl.

Sjuksköterskor Chefer för mindre företag och enheter

Chefer för särskilda funktioner Lager- och transportassistenter

(6)

Riket

Försäljning och upplysning vid SCB:

Elisabeth Blom tfn 019-17 63 88, Öckerö kommun

Harriet Löfqvist tfn 019-17 60 48

475 80 ÖCKERÖ 031-976200 kr/inv

Källa: Offentlig ekonomi, SCB Källa: Offentlig ekonomi, SCB

SCB 2014

E-post: regionalt@scb.se

Webbplats: www.scb.se/kommunfakta

Skatteunderlag, kr/inv 185 792

Politisk verksamhet Skatteunderlag, index 100

Index, riket = 100 Särskilt riktade

insatser

Genomsnitt i riket

Total skattesats 31,86

Kultur därav till kommun 20,65

Total skattesats 32,34

Individ- och familjeomsorg

därav till kommun 21,21 Skatteunderlag, kr/inv 183 011

Fritidsverksamhet Skatteunderlag, index

198 169 Förskola o

skolbarnsoms

Skatteunderlag, index 107

Infrastruktur Genomsnitt i länet

99 Äldre- och

funktionshindrade

Kommunen

Total skattesats 31,89

Utbildning

Källa: Socialstyrelsen (SoS)

Kostnader i kronor per invånare 2012 Kommunalskatt 2014

därav till kommun 20,76 Skatteunderlag, kr/inv

Avser 20–64 år Totalt 174 100 100

Källa: Totalräknad inkomststatistik, SCB Vissa kommuner har inte lämnat in eller har inte lämnat kompletta uppgifter för 2012. Se Definitioner.

26 25

med barn 26 15 16

Riket 308 246 274 utan barn 45

8 3

Länet 310 246 274 Ensamstående kvinnor

Kommunen 359 258 306 med barn 14

Riket 318 244 282 Ensamstående män

Medianinkomst utan barn 89 51 40

0 5

Länet 313 240 277 med barn 0 0 11

% %

Medelinkomst Sammanboende

Kommunen 374 263 319 utan barn 0

Antal

Män Kvinnor Totalt Kommunen

Sammanräknad förv.inkomst 2012 Ekonomiskt bistånd 2012

Antal kronor i 1000-tal Hushållstyp Bidragshushåll Andel (%) av alla i respektive åldersgrupp.

Antalsuppgifter under 5 redovisas inte. 1) 1 oktober 2012.

Källa: Skolverket Källa: SoS och Trafikanalys

40

6–12 år 0 0 0

1–5 år 15 2 3 Färdtjänsttillstånd 2012 0 0 25

Pedagogisk omsorg,

Särsk. boendeformer 1) 0 17 10 16

19 27

6–12 år 619 54 56

Fritidshem, Hemtj. i ordin. boende 1) 14 24

M Kv M Kv

Förskola, 1–5 år 586 84 84

Inskrivna barn Kommunen Riket Kommunen Riket

Antal % %

Förskoleverksamhet och Äldreomsorg - Personer 80 år och äldre skolbarnomsorg 2013

Andel (%) av alla i resp. grupp

0 5 000 10 000 15 000 20 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Genomsnitt i riket

Kommunen

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :