finsk och svenskspråkiga skolelever

27  Download (0)

Full text

(1)

Skillnader i levnadsvanor mellan Skillnader i levnadsvanor mellan  finsk‐ och svenskspråkiga skolelever p g

Eva Roos, Teija Nuutinen, Sakari  , j ,

Suominen, Raili Välimaa, Kristiina Ojala,  Jorma Tynjälä, Jari Villberg, Lasse 

Kannas

(2)

Introduktion Introduktion

Fi l d k h bätt häl h ä

• Finlandssvenskar har bättre hälsa – men hur är  det med levnadsvanor?

• Vilka skillnader finns bland de unga?

• Vilka skillnader finns bland de unga?

• Endast få tidigare studier publicerade 

K & Viki (2000) S bj kti häl häl

– Kannas & Viking (2000) Subjektiv hälsa. hälsovanor  och skoltrivsel – Jämförelse mellan svensk‐ och 

finskspråkiga elever 1994‐1998

f p g

– Tigerstedt m.fl. Finlands svenskspråkiga ungdomars  dryckesvanor i Österbotten och huvudstadsregionen‐

En jämförelse med finskspråkiga ungdomar NORDISK

En jämförelse med finskspråkiga ungdomar. NORDISK 

ALKOHOL‐ & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 25. 2008

(3)

Målet Målet 

d ök kill d i l d ll fi k

• Undersöka skillnader i levnadsvanor mellan finsk‐

och svenskspråkiga skolbarn

– Kost

– Fysisk aktivitet – Tobak & snus  – Alkohol

• Skillnader mellan språkgrupper i södra och  mellersta Finland

• Kvarstår skillnader efter att man har korrigerat för 

sociodemografiska faktorer?  g

(4)

WHO‐skolstudie 2006 (11,13 & 15‐åringar)

Fi l d ( 6692) Finland (n=6692)

• 1= Södra Finland (Åbo ingår!) 

– Finska, N=3092 – Svenska, N=884

2 3 6 M ll Fi l d (

• 2‐3, 6 = Mellersta Finland (+ 

Åland)

Finska N 1301 – Finska, N=1301 – Svenska, N=559

• 4 5 = Norra Finland

• 4, 5 = Norra Finland

– Finska, N =856

(5)

Bakgrundsdata Bakgrundsdata

Södra Södra Mellersta Mellersta Norra Södra ‐

Finska

Södra ‐ Svenska

Mellersta ‐ Finska

Mellersta ‐ Svenska

Norra ‐

Finska chi

2

11‐åringar, N 1149 277 356 236 339

15‐åringar, N 1013 316 472 161 250

Family  y affluence 

scale* ‐ Hög 41 % 55 % 42 % 59 % 42 % ***

Bor på

landsbygden 31 % 38 % 51 % 56 % 53 % ***

* FAS, antalet bilar i familjen, har man eget sovrum, åker på semester med familjen, 

hur många datorer finns i hemmet

(6)

Dagligen frukost Dagligen frukost

15‐åringar

Norra, FI ll

Mellersta, SV Mellersta, FI Södra, SV 11‐åringar

, Södra, FI

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

(7)

Grönsaker dagligen Grönsaker dagligen

Flicka, 15 år

Norra, FI

Mellersta, SV

Pojke, 15 år

Mellersta, FI Södra, SV Söd FI

Flicka, 11 år

Södra, FI

Flicka, 11 år

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Pojke, 11 år

(8)

Fast food varje vecka Fast food varje vecka

Flicka, 15 år

Pojke, 15 år Norra, FI

Flicka, 11 år

Mellersta, SV Mellersta, FI Södra, SV

Pojke, 11 år

Södra, FI

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

j ,

(9)

Sötsaker 5 6 gånger per vecka eller oftare Sötsaker, 5‐6 gånger per vecka eller oftare

Flicka, 15 år

Pojke, 15 år Norra, FI

Flicka, 11 år

Mellersta, SV Mellersta, FI Södra, SV

Pojke, 11 år

Södra, FI

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

j ,

(10)

Fysiskt aktiv 4 gånger eller mera per vecka Fysiskt aktiv 4 gånger eller mera per vecka

31 %36 %38 % 27 % 39 % Flicka, 15 år

36 %

37 % 54 % 65 % Pojke, 15 år

Norra, FI

M ll t SV

47 % 58 % 32 %38 %

Mellersta, SV Mellersta, FI Södra SV

39 %44 %49 % 3 %

73 %

Flicka, 11 år

Södra, SV

Södra, FI

60 %64 % 72 %

57 % 73 %

Pojke, 11 år

(11)

Antal dagar under senaste vecka rört  på sig minst 60 minuter

Pojkar 11 år

5 dagar 6 dagar 7 dagar

Flickor 11 år

5 dagar 6 dagar 7 dagar

Mellersta SV Norra, FI

Mellersta SV Norra, FI

Mellersta, FI Mellersta, SV

Mellersta, FI Mellersta, SV

Södra, SV Södra, SV

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Södra, FI

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Södra, FI

(12)

Antal dagar under senaste vecka rört  på sig minst 60 minuter

Pojkar 15 år

5 dagar 6 dagar 7 dagar

Flickor 15 år

5 dagar 6 dagar 7 dagar

Norra, FI

M ll t SV Norra, FI

Mellersta, FI Mellersta, SV

Mellersta, FI Mellersta, SV

Södra, SV

Söd FI Södra, SV

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Södra, FI

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Södra, FI

(13)

Vilken åsikt har du om din fysiska  kondition

Norra, FI

Pojkar 11 år

Norra, FI

Flickor 11 år

Mellersta, SV ,

Mellersta, SV ,

Södra, SV Mellersta, FI

Södra, SV Mellersta, FI

Södra, FI ,

Södra, FI ,

0 % 25 % 50 % 75 %100 % mycket bra bra

0 % 25 % 50 % 75 %100 %

mycket bra bra

(14)

Vilken åsikt har du om din fysiska  kondition

Norra, FI

Pojkar 15 år

Norra, FI

Flickor 15 år

Mellersta, SV Mellersta, SV

Södra SV Mellersta, FI

Södra SV Mellersta, FI

Södra, FI Södra, SV

Södra, FI Södra, SV

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % mycket bra bra

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % mycket bra bra

(15)

Tobak & snus minst 1 gång/vecka g g

18 % 21 % 21 % 22 %

TOBAK, Flicka 15 år

21 %

17 % 19 %

33 %

TOBAK, Pojke 15 år

Norra, FI

M ll t SV

22 %

32 %

4 % 0 %

Mellersta, SV Mellersta, FI Södra SV

0 % 0 % 0 %

8 %

SNUS, Flicka, 15 år

Södra, SV

Södra, FI

2 % 10 % 2 %

23 % 8 %

SNUS, Pojke, 15 år

(16)
(17)

Dricker alkohol minst en gång i månaden Dricker alkohol minst en gång i månaden

44 % 35 %

47 % Flicka 15 år 34 %

Norra, FI

M ll t SV

44 %

48 %

Mellersta, SV Mellersta, FI Södra SV

34 %

45 % 48 %

Pojke 15 år

Södra, SV Södra, FI

41 %

62 %

(18)

Varit full 4 gånger eller mera under sitt liv Varit full 4 gånger eller mera under sitt liv

26 % 25 %

28 % Flicka 15 år 26 %

Norra, FI 27 %

39 %

Mellersta, SV Mellersta, FI Södra, SV

30 % 26 %

39 %

Pojke 15 år

Södra, FI

29 %

44 %

(19)

Prövat på alkohol första gången som  13 år eller yngre

27 % 31 %

41 % Flicka 15 år 29 %

Norra, FI

M ll t SV

35 %

40 %

Mellersta, SV Mellersta, FI Södra SV

26 %

32 %

40 %

Pojke 15 år

Södra, SV Södra, FI

32 %

48 %

(20)

Första gången full som 13 år eller yngre Första gången full som 13 år eller yngre

23 %

Norra, FI Mellersta, SV Mellersta, FI Södra, SV Södra, FI

20 % 19 % 14 %

Flicka 15 år

23 % 20 %

19 % 19 %

33 % Pojke 15 år

23 %

32 %

(21)

Levnadsvanor logistiska regressioner Levnadsvanor ‐ logistiska regressioner

• Södra Finland, finskspråkiga är referensgrupp (=1.00)

• Korrigerade för (kön), Family Affluence Scale och  urbaniseringsgrad

• Skilda modeller för 11 och 15‐åringar, ibland skilda Skilda modeller för 11 och 15 åringar, ibland skilda 

för pojkar och flickor

(22)

Kostvanor odds ratio (95% CI)*

Kostvanor, odds ratio (95% CI)

Södra finska

Södra Svenska

Mellersta Finska

Mellersta svenska

Norra Finska

finska Svenska Finska svenska Finska

Frukost varje skoldag

Ref 1.00

11År 

1.5 (1.1‐2.1)

15Å

11År 

2.1 (1.4‐3.1) 15Å

15År 

1.4(1.1‐1.8)

15År

1.6 (1.1‐2.3) Grönsaker

dagligen

Ref 1 00

11År 

1 8 (1 3 2 4)

11År

1 7 (1 2 2 3)

11År

0 7 (0 5 1 0) dagligen 1.00 1.8 (1.3‐2.4)

15År

1.8 (1.4‐2.5)

1.7 (1.2‐2.3) 0.7 (0.5‐1.0) 15År 

0.4 (0.3‐0.6)

F t f d R f 11År

Fast food  varje vecka

Ref 1.00

11År 

0.5 (0.4‐0.7) 15År

♂1 5 (1 0 2 3)

♂1.5 (1.0‐2.3)

Sösaker, 5‐6  gånger /vecka

Ref 1 00

15 år

♂0 6(0 4‐0 9)

15 år 

gånger /vecka eller oftare

1.00 ♂0.6(0.4‐0.9)

♀1.8 (1.1‐2.8)

(23)

Fysisk aktvitet odds ratio (95% CI) * Fysisk aktvitet, odds ratio (95% CI) 

Södra finska

Södra Svenska

Mellersta Finska

Mellersta svenska

Norra Finska

finska Svenska Finska svenska Finska

Fysiskt aktiv  4+ gånger per 

k

Ref 1.00

11År

0.6 (0.4‐0.8)

11År

0.4 (0.3‐0.6) 15Å

vecka 15År

0.6 (0.4‐0.8)

H ö t å i R f 11Å 11Å

Har rört på sig  minst 60 min  under minst 5  dagar senaste

Ref 1.00

11År

0.4 (0.3‐0.5)

11År

0.3 (0.2‐0.4) 15År

0 6 (0 4 01 0) dagar senaste 

vecka 

0.6 (0.4‐01.0)

Anser att har  bra eller

Ref 1 00

11År

0 7 (0 5 1 0)

11År

1 5 (1 0 2 1)

11År

0 6 (0 4 0 8) bra eller 

mycket bra  fysisk 

kondition

1.00 0.7 (0.5‐1.0) 15År

0.7 (0.5‐0.9)

1.5 (1.0‐2.1) 0.6 (0.4‐0.8) 15År

0.6 (0.4‐0.8) kondition

*= korrigerat för kön, FAS och urbaniseringsgrad

(24)

Tobak & snus 15 år odds ratio (95% CI)*

Tobak & snus, 15 år, odds ratio (95% CI)  

Södra finska

Södra Svenska

Mellersta Finska

Mellersta svenska

Norra Finska

finska Svenska Finska svenska Finska

Snusar

varje vecka

Ref 1.00

4.1 (1.7‐9.8)

12.9 (5.3‐31.0)

3.6 (1.4‐9.1) j

Röker varje  k

Ref 1.00

1 7 (1 1 2 6)

1 8 (1 1 2 7)

vecka

1.00

1.7 (1.1‐2.6) 1.8 (1.1‐2.7)

Snusar 

Ref

och/eller  röker varje 

1.00

1.9 (1.2‐2.9)

1.8 (1.2‐2.8)

vecka

(25)

Alkohol 15 år odds ratio (95% CI)*

Alkohol, 15 år, odds ratio (95% CI)  

Södra finska

Södra Svenska

Mellersta Finska

Mellersta svenska

Norra Finska

finska Svenska Finska svenska Finska

Dricker varje  månad 

Ref 1.00

2.0 (1.3‐2.9)

0.7 (0.5‐0.9)

Har varit full  minst 4 gånger

Ref 1.00

2.0 (1.3‐3.0)

1.5 (1.0‐2.3)

Har prövat på  Ref

alkohol som  13‐åring eller  yngre

1.00

2.0 (1.3‐3.0)

Första gången  full som 13‐

åring eller 

Ref 1.00

1.73 (1.1-2.7)

1.6(1.0-2.5) yngre

*= korrigerat för kön, FAS och urbaniseringsgrad

(26)

Sammandrag Sammandrag

• Det finns skillnader i levnadsvanor mellan språkgrupperna.

• Finlandssvenska elevernas kostvanor är något hälsosammare

• Finlandssvenska elevernas kostvanor är något hälsosammare  när det gäller kostvanor förknippade med familjen, men något  mindre hälsosamma när det gäller kostvanor förknippade med  g pp fritiden.

• Finlandssvenska eleverna är mindre fysiskt aktiva

• 15‐åriga finlandssvenska pojkar från södra Finland och 

finskspråkiga pojkar från norra Finland röker mera och dricker 

mera alkohol  än finskspråkiga pojkar från södra Finland

(27)

Sammandrag Sammandrag

åk h åd kill d i lk h l

• Inga språk‐ och områdesskillnader i alkohol  och tobak bland 15‐åriga flickor

• Förekommer oftare skillnader mellan  språkgrupperna än mellan områdena.  p g pp

• Kan översättning av frågorna vara orsaken till  att vi ser skillnader mellan språkgrupperna?

att vi ser skillnader mellan språkgrupperna?

• Skillnader i andra hälsoindikatorer? 

Själ k tt d häl t ikt Självskattad hälsa, symptom, vikt  

• Nyare data behövs!

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :