02.01 - Ansökan J. Bane

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SOLLENTUNA KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

Ansökan om stipendium

Ansökan gäller

B? Kulturstipendium

• Släkten Rudbecks stipendium

• Boris Kunos stiDendium för fotoarafisk dokumentation av Sollentuna

Sökandens för- och efternamn

fjoms BfWk

Yrke/titel ,

Adress (inkl. postnummer)

Personnummer £ / E-postadress

Teiefon bostad Telefon arbete •Mobil *J

Utbildning, erfarenhet och dylikt

6 V ^ / c s A ^ n

i&UA

6 tyfoéoc^ det)

W t ( u ^ £:$$>ef Sfvd,o

i

f\jOas yoffc Havhc t vrfah- "<fadr& hmyh

u

.

Andamål för vilket stipendiet sökes

Övriga upplysningar

"•o r - r - j - a — .

i firr barsk" ^ % wtf spÅ o \ fp N i vtyeok W t ^ s t e M ^ ? f o 4 ^ j f t frU KgjvvS v\g^W

Datum och underskrift

Ansökan skall vara Kultur och'fritidskontoret tillfi&rfcJa, senast 1 oktober. Information: 08-579 214 17 Adress: Sollentuna kommun, Kultur- och fritidskontoret, 191 86 SOLLENTUNA

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :