• No results found

Barn som upplever våld

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Barn som upplever våld"

Copied!
89
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)
(2)

Barn som upplever våld – kopplingar till ohälsa – tecken på utsatthet

– att ställa frågor och agera på svar

Steven Lucas, MD PhD Barnläkare

Akademiska barnsjukhuset

Uppsala

(3)

0915-1115

Så ser våldet ut i Sverige,

Våld och kopplingen till hälsa Signaler/tecken på våld

Att ställa frågor om hot och våld och vad gör

man när hen svarar ja?

(4)

Så ser våldet ut i Sverige

(5)

• Försummelse

• Fysiskt våld

• Sexuellt våld

• Psykologiskt våld

• Våld mellan dem vuxna hemma

• Missbruk

• Självskada

• Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser

• …

(6)

• Försummelse

• Fysiskt våld

• Sexuellt våld

• Psykologiskt våld

• Våld mellan dem vuxna hemma

• Missbruk

• Självskada

• Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser

• …

(7)

• Försummelse

• Fysiskt våld

• Sexuellt våld

• Psykologiskt våld

• Våld mellan dem vuxna hemma

• Missbruk

• Självskada

• Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser

• …

(8)

• Försummelse

• Fysiskt våld

• Sexuellt våld

• Psykologiskt våld

• Våld mellan dem vuxna hemma

• Missbruk

• Självskada

• Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser

• …

(9)

• Försummelse

• Fysiskt våld

• Sexuellt våld

• Psykologiskt våld

• Våld mellan dem vuxna hemma

• Missbruk

• Självskada

• Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser

• …

(10)

• Försummelse

• Fysiskt våld

• Sexuellt våld

• Psykologiskt våld

• Våld mellan dem vuxna hemma

• Missbruk

• Självskada

• Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser

• …

(11)

• Försummelse

• Fysiskt våld

• Sexuellt våld

• Psykologiskt våld

• Våld mellan dem vuxna hemma

• Missbruk

• Självskada

• Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser

• …

(12)

• Försummelse

• Fysiskt våld

• Sexuellt våld

• Psykologiskt våld

• Våld mellan dem vuxna hemma

• Missbruk

• Självskada

• Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser

• …

(13)

Vad är det vi inte ser?

(14)
(15)

Polisanmälningar

Misshandel

20000 (1% av barn 0-18 år)

Sexualbrott

8000

Psykiskt våld

?

Omsorgssvikt

?

(16)
(17)

Siffror

(18)
(19)

Abuse type Girls % Boys % Total % Någonsin slagen

av förälder 18·3 17·1 17·9

Svår misshandel

av förälder 7·7 4·8 6·4

Bevittnat våld

mellan dem vuxna 7·3 5·3 6·4

Ofta bevittnat

våld 1·5 1·2 1·3

Pyskisk

misshandel 14·0 10·4 12·4

Inlåst I källare

mm 1·0 2·6 1·9

Flera typer av

våld 2·9 1·8 2·4

Blivit mobbad 36·4 26·3 31·6

Data from Janson S, Jernbro C, Långberg B. Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige : en nationell kartläggning 2011. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset; 2011

(20)

Abuse type Girls % Boys % Total %

Någonsin slagen

av förälder 18·3 17·1 17·9

Svår misshandel

av förälder 7·7 4·8 6·4

Bevittnat våld

mellan dem vuxna 7·3 5·3 6·4

Ofta bevittnat

våld 1·5 1·2 1·3

Pyskisk

misshandel 14·0 10·4 12·4

Inlåst I källare

mm 1·0 2·6 1·9

Flera typer av

våld 2·9 1·8 2·4

Blivit mobbad 36·4 26·3 31·6

Data from Janson S, Jernbro C, Långberg B. Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige : en nationell kartläggning 2011. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset; 2011

(21)

Abuse type Girls % Boys % Total % Någonsin slagen

av förälder 18·3 17·1 17·9

Svår misshandel

av förälder 7·7 4·8 6·4

Bevittnat våld

mellan dem vuxna 7·3 5·3 6·4

Ofta bevittnat

våld 1·5 1·2 1·3

Pyskisk

misshandel 14·0 10·4 12·4

Inlåst I källare

mm 1·0 2·6 1·9

Flera typer av

våld 2·9 1·8 2·4

Blivit mobbad 36·4 26·3 31·6

Data from Janson S, Jernbro C, Långberg B. Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige : en nationell kartläggning 2011. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset; 2011

(22)

Abuse type Girls % Boys % Total % Någonsin slagen

av förälder 18·3 17·1 17·9

Svår misshandel

av förälder 7·7 4·8 6·4

Bevittnat våld

mellan dem vuxna 7·3 5·3 6·4

Ofta bevittnat

våld 1·5 1·2 1·3

Pyskisk

misshandel 14·0 10·4 12·4

Inlåst I källare

mm 1·0 2·6 1·9

Flera typer av

våld 2·9 1·8 2·4

Blivit mobbad 36·4 26·3 31·6

Data from Janson S, Jernbro C, Långberg B. Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige : en nationell kartläggning 2011. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset; 2011

(23)

Abuse type Girls % Boys % Total % Någonsin slagen

av förälder 18·3 17·1 17·9

Svår misshandel

av förälder 7·7 4·8 6·4

Bevittnat våld

mellan dem vuxna 7·3 5·3 6·4

Ofta bevittnat

våld 1·5 1·2 1·3

Pyskisk

misshandel 14·0 10·4 12·4

Inlåst I källare

mm 1·0 2·6 1·9

Flera typer av

våld 2·9 1·8 2·4

Blivit mobbad 36·4 26·3 31·6

Data from Janson S, Jernbro C, Långberg B. Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige : en nationell kartläggning 2011. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset; 2011

(24)

Abuse type Girls % Boys % Total % Någonsin slagen

av förälder 18·3 17·1 17·9

Svår misshandel

av förälder 7·7 4·8 6·4

Bevittnat våld

mellan dem vuxna 7·3 5·3 6·4

Ofta bevittnat

våld 1·5 1·2 1·3

Pyskisk

misshandel 14·0 10·4 12·4

Inlåst I källare

mm 1·0 2·6 1·9

Flera typer av

våld 2·9 1·8 2·4

Blivit mobbad 36·4 26·3 31·6

Data from Janson S, Jernbro C, Långberg B. Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige : en nationell kartläggning 2011. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset; 2011

(25)

Abuse type Girls % Boys % Total % Någonsin slagen

av förälder 18·3 17·1 17·9

Svår misshandel

av förälder 7·7 4·8 6·4

Bevittnat våld

mellan dem vuxna 7·3 5·3 6·4

Ofta bevittnat

våld 1·5 1·2 1·3

Pyskisk

misshandel 14·0 10·4 12·4

Inlåst I källare

mm 1·0 2·6 1·9

Flera typer av

våld 2·9 1·8 2·4

Blivit mobbad 36·4 26·3 31·6

Data from Janson S, Jernbro C, Långberg B. Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige : en nationell kartläggning 2011. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset; 2011

(26)

Abuse type Girls % Boys % Total % Någonsin slagen

av förälder 18·3 17·1 17·9

Svår misshandel

av förälder 7·7 4·8 6·4

Bevittnat våld

mellan dem vuxna 7·3 5·3 6·4

Ofta bevittnat

våld 1·5 1·2 1·3

Pyskisk

misshandel 14·0 10·4 12·4

Inlåst I källare

mm 1·0 2·6 1·9

Flera typer av

våld 2·9 1·8 2·4

Blivit mobbad 36·4 26·3 31·6

Data from Janson S, Jernbro C, Långberg B. Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige : en nationell kartläggning 2011. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset; 2011

(27)

Abuse type Girls % Boys % Total % Någonsin slagen

av förälder 18·3 17·1 17·9

Svår misshandel

av förälder 7·7 4·8 6·4

Bevittnat våld

mellan dem vuxna 7·3 5·3 6·4

Ofta bevittnat

våld 1·5 1·2 1·3

Pyskisk

misshandel 14·0 10·4 12·4

Inlåst I källare

mm 1·0 2·6 1·9

Flera typer av

våld 2·9 1·8 2·4

Blivit mobbad 36·4 26·3 31·6

Data from Janson S, Jernbro C, Långberg B. Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige : en nationell kartläggning 2011. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset; 2011

(28)

4,2

9,5

20,3

0 5 10 15 20 25

Slagen av förälder Svårt fysiskt våld Flera våldstyper

aOR

Mobbad många gånger

(29)

Omsorgssvikt Psykiskt våld

Sexuellt våld

Fysiskt våld

(30)
(31)

Andel kvinnor och män i 18-74 årsåldern som utsatts för våld under barndomen

Typ av våld

Andel kvinnor %

Andel män

%

Utsatt för allvarligt fysiskt våld (vid upprepade tillfällen blivit slagen med knytnäve/tillhygge, sparkad, skadad med vapen etc)

14 17

Utsatt för upprepat psykiskt våld (vid upprepade tillfällen blivit förtryckt, förnedrad, mobbad, kränkt etc)

28 26

Vid upprepade tillfällen sett/hört våld mellan föräldrarna 6 4

Utsatt för grovt sexuellt våld (med våld påtvingat samlag eller liknande)

13 4

(32)

Andel kvinnor och män i 18-74 årsåldern som utsatts för våld under barndomen

Typ av våld

Andel kvinnor %

Andel män

%

Utsatt för allvarligt fysiskt våld (vid upprepade tillfällen blivit slagen med knytnäve/tillhygge, sparkad, skadad med vapen etc)

14 17

Utsatt för upprepat psykiskt våld (vid upprepade tillfällen blivit förtryckt, förnedrad, mobbad, kränkt etc)

28 26

Vid upprepade tillfällen sett/hört våld mellan föräldrarna 6 4

Utsatt för grovt sexuellt våld (med våld påtvingat samlag eller liknande)

13 4

(33)

Andel kvinnor och män i 18-74 årsåldern som utsatts för våld under barndomen

Typ av våld

Andel kvinnor %

Andel män

%

Utsatt för allvarligt fysiskt våld (vid upprepade tillfällen blivit slagen med knytnäve/tillhygge, sparkad, skadad med vapen etc)

14 17

Utsatt för upprepat psykiskt våld (vid upprepade tillfällen blivit förtryckt, förnedrad, mobbad, kränkt etc)

28 26

Vid upprepade tillfällen sett/hört våld mellan föräldrarna 6 4

Utsatt för grovt sexuellt våld (med våld påtvingat samlag eller liknande)

13 4

(34)

Andel kvinnor och män i 18-74 årsåldern som utsatts för våld under barndomen

Typ av våld

Andel kvinnor %

Andel män

%

Utsatt för allvarligt fysiskt våld (vid upprepade tillfällen blivit slagen med knytnäve/tillhygge, sparkad, skadad med vapen etc)

14 17

Utsatt för upprepat psykiskt våld (vid upprepade tillfällen blivit förtryckt, förnedrad, mobbad, kränkt etc)

28 26

Vid upprepade tillfällen sett/hört våld mellan föräldrarna 6 4

Utsatt för grovt sexuellt våld (med våld påtvingat samlag eller liknande)

13 4

(35)

Andel kvinnor och män i 18-74 årsåldern som utsatts för våld under barndomen

Typ av våld

Andel kvinnor %

Andel män

%

Utsatt för allvarligt fysiskt våld (vid upprepade tillfällen blivit slagen med knytnäve/tillhygge, sparkad, skadad med vapen etc)

14 17

Utsatt för upprepat psykiskt våld (vid upprepade tillfällen blivit förtryckt, förnedrad, mobbad, kränkt etc)

28 26

Vid upprepade tillfällen sett/hört våld mellan föräldrarna 6 4

Utsatt för grovt sexuellt våld (med våld påtvingat samlag eller liknande)

13 4

(36)

Andel kvinnor och män i 18-74 årsåldern som utsatts för våld under barndomen

Typ av våld

Andel kvinnor %

Andel män

%

Utsatt för allvarligt fysiskt våld (vid upprepade tillfällen blivit slagen med knytnäve/tillhygge, sparkad, skadad med vapen etc)

14 17

Utsatt för upprepat psykiskt våld (vid upprepade tillfällen blivit förtryckt, förnedrad, mobbad, kränkt etc)

28 26

Vid upprepade tillfällen sett/hört våld mellan föräldrarna 6 4

Utsatt för grovt sexuellt våld (med våld påtvingat samlag eller liknande)

13 4

Pratade med någon 35 15

Besökte vården 5 2

Anmälde till polisen 5 1

(37)

Andel kvinnor och män i 18-74 årsåldern som utsatts för våld under barndomen

Typ av våld

Andel kvinnor %

Andel män

%

Utsatt för allvarligt fysiskt våld (vid upprepade tillfällen blivit slagen med knytnäve/tillhygge, sparkad, skadad med vapen etc)

14 17

Utsatt för upprepat psykiskt våld (vid upprepade tillfällen blivit förtryckt, förnedrad, mobbad, kränkt etc)

28 26

Vid upprepade tillfällen sett/hört våld mellan föräldrarna 6 4

Utsatt för grovt sexuellt våld (med våld påtvingat samlag eller liknande)

13 4

Pratade med någon 35 15

Besökte vården 5 2

Anmälde till polisen 5 1

(38)

Andel kvinnor och män i 18-74 årsåldern som utsatts för våld under barndomen

Typ av våld

Andel kvinnor %

Andel män

%

Utsatt för allvarligt fysiskt våld (vid upprepade tillfällen blivit slagen med knytnäve/tillhygge, sparkad, skadad med vapen etc)

14 17

Utsatt för upprepat psykiskt våld (vid upprepade tillfällen blivit förtryckt, förnedrad, mobbad, kränkt etc)

28 26

Vid upprepade tillfällen sett/hört våld mellan föräldrarna 6 4

Utsatt för grovt sexuellt våld (med våld påtvingat samlag eller liknande)

13 4

Pratade med någon 35 15

Besökte vården 5 2

Anmälde till polisen 5 1

(39)

Andel kvinnor och män i 18-74 årsåldern som utsatts för våld under barndomen

Typ av våld

Andel kvinnor %

Andel män

%

Utsatt för allvarligt fysiskt våld (vid upprepade tillfällen blivit slagen med knytnäve/tillhygge, sparkad, skadad med vapen etc)

14 17

Utsatt för upprepat psykiskt våld (vid upprepade tillfällen blivit förtryckt, förnedrad, mobbad, kränkt etc)

28 26

Vid upprepade tillfällen sett/hört våld mellan föräldrarna 6 4

Utsatt för grovt sexuellt våld (med våld påtvingat samlag eller liknande)

13 4

Pratade med någon 35 15

Besökte vården 5 2

Anmälde till polisen 5 1

(40)
(41)

Våld och kopplingen

till ohälsa

(42)

Vad händer sedan?

• Psykisk sjukdom

• depression, ångest, personlighetsstörning

• Självskadande beteende

• missbruk, ätstörningar, skärande, självmord

• Relationsproblem

• våld, psykisk misshandel, ensamhet

• Sexuella störningar

• hämningar, sexmissbruk, prostitution

• Fysiska symtom och sjukdomar

• kroniska smärtor, fibromyalgi, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, cancer...

• Risk att mönstret upprepas i nästa generation

• avsaknad av normala gränser

• störd utveckling av självbild Smärta

Skador Död

Akut krisreaktion

Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) Skolproblem

Beteendeproblem Dålig självkänsla Nedstämdhet Psykosomatiska symtom

Akut

Långsiktigt

Utdraget

(43)

Vuxna som varit utsatta för

allvarligt psykiskt våld som barn

27

22

42

29

22

8 9 12 15

8

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

PTSD Depression Självskada Fysisk ohälsa Somatisering

% Allvarligt psykiskt våld <18

Våldsutsatt Ej utsatt

(44)

Vuxna som varit utsatta för

allvarligt psykiskt våld som barn

• PTSD 3-5 ggr vanligare

• Depression dubbelt så vanligt

• Självskadebeteende 3-4 ggr vanligare

• Fysisk ohälsa dubbelt så vanligt

• Psykosomatiska symtom 3-4 ggr

vanligare

(45)

Varför blir man sjuk av våld?

(46)

Varför blir man sjuk av våld?

• Utebliven hälso- och sjukvård

• Skador

• Hälsoriskbeteenden

– Rökning – Övervikt

– Alkohol/droger

• Toxisk stress

(47)

Toxisk stress

• ”Överdriven eller långvarig aktivering av det

fysiologiska stress-responssystemet i avsaknad av det buffrande skydd som stabila, responsiva

relationer ger”

(Garner et al, Pediatrics Vol. 129 No. 1 January 1, 2012 pp. e224 -e231)

• Orsakar störningar i hjärnans nervkretsar och hormonella system under känsliga skeden i utvecklingen

• Störningarna kan leda till anatomiska förändringar och/eller fysiologisk dysreglering som senare leder till inlärnings- och beteendeproblem

• Grunden till kronisk stressrelaterad fysisk och

psykisk sjukdom

(48)

Hela systemet är inriktat på att överleva i en hotfull miljö – kämpa eller fly

Inlärning, empati, eftertänksamhet prioriteras bort

och utvecklas inte…

(49)

Bremner JD, et al. Am J Psychiatry. 2003 May;160(5):924-32.

(50)
(51)

Barns upplevelser av våld och/eller försummelse är

Vanliga

Potentiellt skadliga

men…

(52)

De flesta barn som är utsatta har

inte sämre hälsa, varför?

(53)

Resilience

(54)
(55)

Resilience

• Förmåga att hantera stress effektivt och på ett sunt sätt

• God förmåga att lösa problem

• En tro att det är något man kan göra för att hantera sina känslor och ”cope”

• Att söka hjälp

• Socialt stöd

• Nära kontakt med andra, till exempel familj eller vänner

• Att berätta om traumat för sina nära och kära

• Andlighet/tro

• Att identifiera sig som en överlevare i motsats till ett offer

• Att hjälpa andra

• Hitta en positiv innebörd i traumat

(56)

Det är här vi kan göra skillnad

(57)

Samhällsinfo

Utbildad personal

Social-

Medicinska

barnskyddsteam

Identifiering av barn i riskzon

Skolan

Barnombuds man

Barn-

Lagstiftning

BUP BVC

Barnkonv

tjänst

med

(58)

Samhällsinfo

Utbildad personal

Social-

Medicinska

barnskyddsteam

Identifiering av barn i riskzon

Skolan

Barnombuds man

Barn-

Lagstiftning

BUP BVC

Barnkonv

tjänst

med

(59)

Samhällsinfo

Utbildad personal

Social-

Medicinska

barnskyddsteam

Identifiering av barn i riskzon

Skolan

Barnombuds man

Barn-

Lagstiftning

BUP BVC

Barnkonv

tjänst

med

(60)

Legal

Social

Familj

Hälsa

FNs

Barnkonv

Utbildning

Economi

(61)

Legal Social

Familj

Hälsa

FNs konvention om barnets rättigheter

Utbildning Ekonomi

(62)

Kan vi förebygga våld mot barn?

Primärprevention

att identifiera barn i risk och ingripa innan barnet blir utsatt

Sekundär prevention

att identifiera utsatta barn och erbjuda hjälp (tidigt)

Hälsopromotion

att främja god hälsa och sunda relationer

(63)

Signaler/tecken på våld

och annan utsatthet

(64)
(65)

www.tidigatecken.nu

www.allmannabarnhuset.se

(66)
(67)
(68)
(69)

Långvariga symtom på att må dåligt psykiskt Plötsligt ändrar sitt beteende markant

Påtaglig känslomässig instabilitet

(70)
(71)

Fixering vid sexuella teman på ett sätt som stör barnets tillvaro

Avancerade sexuella teman verbalt eller fysiskt

Barnet onanerar på ett tvångsmässigt sätt

(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)

Hur ska du agera vid misstanke?

(81)

Att fråga om våld

(82)

Att fråga om våld

• Kan vi verkligen fråga folk om våld?

• Fråga alla eller på indikation?

• Vem ska ställa frågan?

• När ska man fråga?

• Fråga muntligt eller via formulär?

• Vilka frågor ska man använda?

• Vilka förutsättningar måste finnas?

(83)

Förutsättningar

• Kunskap

• Rutiner för att fråga

• Beredskap hos den som frågar

• Rutiner för ett jakande svar

• Resurser för att ta emot den som är utsatt

• Samverkan

(84)

Beslutsfaser

• Prekontemplation

• Kontemplation

• Förberedelse

• Handling

• Underhåll

• Avslut

(85)

BarnSäkert

En randomiserad kontrollstudie med fokus på tidig upptäckt av psykosociala risker i barnets

miljö och hjälp till åtgärd

Steven Lucas, Barnhälsovårdsöverläkare, Uppsala Maria Engström, Vårdutvecklare, Uppsala

Kristin Lindblom, Barnhälsovårdsöverläkare, Dalarna

Howard Dubowitz, Professor, Baltimore, USA

(86)

Syfte

Utveckla en allsidig och praktisk metod för att identifiera psykosociala

riskfaktorer som är kopplade till att barn

far illa.

(87)

SEEK: Safe Environment for Every Kid

Utbildning av BVC-personal

SEEK föräldra- formulär

Samtal om problem och

lösningar

Erbjudan att förmedla hjälp

och stöd

Säkerhet Ekonomi Nedstämdhet Föräldrastress Missbruk Våld i nära relationer

Fylls i vid förutbestämda besök

Motiverande samtal (MI) Flödesschema Hinder

Befintliga resurser inom landsting, kommun och ideella

verksamheter

(88)

Vad händer om vi inte frågar?

(89)

Tack!

steven.lucas@akademiska.se

References

Related documents

Exempel 1 visar hur “invandrarna” ställs i motsats till “vårt samhälle”, som vi tolkar syftar till det svenska. Exempel 2 pekar på liknande, men där det

# sid 104 “In University of Calabria” ska vara “Presentation at the University of Calabria” # sid 195 ”In Kopenhagen.” ska vara ”NERA 40th Conference, Kopenhagen.”. # sid

The overall objective of our research is to compare the effects of Littleton/Englewood (L/E) biosolids and commercial N fertilizer rates on: a) dryland winter wheat grain

När man redan som barn upplever eller blir utsatt för våld i nära relationer, så skuldbelägger barnet sig själv och accepterar våldet även senare i sitt vuxenliv (Kita m.fl..

Den är tydligast för frukt och grönsaker från tredje land där andelen prov som överskrider gränsvärden minskat från 13 procent år 2009 till 1,8 procent år 2013. Under

In order to evaluate the proposed mobility management scheme with respect to responsiveness to changes in network conditions (relative loads, received signal strength, etc.) at

Även det faktum att Högskolan i Skövde har ett strukturerat arbetssätt för samverkan gör att en satsning på högskolan skulle kunna bli en injektion för hela det

Regeringen bör därför stärka det nordiska samarbetet och öka tillgängligheten för patienter genom att stärka patienternas möjlighet att fritt välja vård i Norden,

Motorcykelns storlek och färg -större kåpa ger bättre synbarhet för alla färger; belysning tillsammans med kåpa ökar synbarheten oavsett färg; fluorescerande färg ökar

“Då vill man väl finnas till hands och finnas där om personen vill prata eller sätta sig en stund och bara att man bara tar över lite i själva arbetet att den får sätta sig ner

o Ta fram ett förslag eller plan för hur verksamheten ska hålla frågan om våld mot barn med funktionsnedsättning levande och hur ämnet kan vara ett återkommande tema inom

Vårt fokus var mot följande frågor: hur resonerar pedagoger i förskolan kring barn som utsätts för fysiskt våld i hemmet, hur ser pedagoger på den

Slack (2006) visar att barn som utsatts för omsorgssvikt eller upplevt pappas våld mot mamma hade större risk att utsättas för våld även som vuxna.. Barn som upplever pap- pas

223 Bedömare bör också hålla i minnet att en historia av våld kan komma till uttryck både i form av dålig kommunikation och i form av ett barns avståndstagande från en

Simuleringsprogrammet, TorksimLC, har byggts upp på samma sätt som SP Träteks motsvarande program för kammartorkning, vilket möjliggör en direkt jämförelse av simulerade

Define an area in model

Även i de fall när det är någon närstående till barnet som har varit utsatt för våld eller övergrepp bör socialtjänsten ta ställning till om detta ska polisanmälas

I de aktuella fallen härrörde sig beslutet att inte inleda utredning ofta till att barnet inte varit hemma vid det aktuella tillfället, att våldet skett för flera år sedan eller

Det blir tydligt i SOU 2000:77 att den ackumulerade kunskapen om barns utveckling vid denna tidpunkt varit bristfällig. Det är inte tydligt vad som menas med ett barnperspektiv och

I Söderköpings Kommun anser vi att barn också är en utsatt grupp för hot och våld i nära relationer. Regeringen tar inte med barn som särskild utsatt målgrupp i den

Handlingsplanens målgrupp är de vuxna kommuninvånare som har varit utsatta för våld i nära relation samt barn och ungdomar som har upplevt eller själva varit utsatta för våld i

Sjuksköterskan på skolan skickade mig till BUP och när mina föräldrar fick reda på det, fy fan vilket helvete det blev hemma för mig

Eftersom rätten till ersättning i de aktuella fallen är av rent social ka- raktär, anser Lagrådet att ersättningsbeloppet bör bestämmas direkt till ett belopp som anses