Vid ansökan om nytt tillstånd 8 kap. 12 § Alkohollagen

Download (0)

Full text

(1)

FINANSIERINGSPLAN Vid ansökan om nytt tillstånd 8 kap. 12 § Alkohollagen

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd E-post: mob@berg.se | Postadress: Medborgarhuset, 842 80 Sveg

| Tel 0687-161 00 | www.berg.se |Tel 0680-161 00 | www.herjedalen.se

201903

För ytterligare information se anvisningar för aktuellt tillstånd

Tillståndshavare

Namn Organisationsnummer

Kostnader

Inköp av restaurangrörelse (i kronor) Redovisa nummer på bilaga

Inköp av inventarier och utrustning (i kronor) Redovisa nummer på bilaga

Depositionsavgift för hyra (i kronor) Redovisa nummer på bilaga

Förskottsbetalning av hyra (i kronor) Redovisa nummer på bilaga

Ombyggnation av lokalen (i kronor) Redovisa nummer på bilaga

Övertagande av lager (i kronor) Redovisa nummer på bilaga

Övriga kostnader (a) (i kronor) Redovisa nummer på bilaga

Summa kostnader (i kronor)

Finansiering

Eget sparande/insats (i kronor) Redovisa nummer på bilaga

Likvida medel i bolaget (b) (i kronor) Redovisa nummer på bilaga

Ägartillskott (c) (i kronor) Redovisa nummer på bilaga

Lån från leverantörer, förskott på rabatter m.m. (i kronor) Redovisa nummer på bilaga

Banklån (i kronor) Redovisa nummer på bilaga

Privatlån (i kronor) Redovisa nummer på bilaga

Övertagande av lån/skulder (i kronor) Redovisa nummer på bilaga

Summa finansiering (i kronor)

(a) Ansökningsavgift, kostnad för ombud, kurser, redovisningstjänster m.m.

(b) Bolagets tillgångar i kassa och bank. Finansiering av aktieägartillskott ska också redovisas.

(c) Det belopp som ägaren (delägarna) sätter in i bolaget.

(2)

FINANSIERINGSPLAN Vid ansökan om nytt tillstånd 8 kap. 12 § Alkohollagen

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd E-post: mob@berg.se | Postadress: Medborgarhuset, 842 80 Sveg

| Tel 0687-161 00 | www.berg.se |Tel 0680-161 00 | www.herjedalen.se

201903

Långivare

Långivarens namn och person-/organisationsnummer Lånat belopp och räntesats

Datum för mottagande av lånat belopp

Datum för återbetalning

Långivare

Långivarens namn och person-/organisationsnummer Lånat belopp och räntesats

Datum för mottagande av lånat belopp Datum för återbetalning

Långivare

Långivarens namn och person-/organisationsnummer Lånat belopp och räntesats

Datum för mottagande av lånat belopp

Datum för återbetalning

Långivare

Långivarens namn och person-/organisationsnummer Lånat belopp och räntesats

Datum för mottagande av lånat belopp Datum för återbetalning

Långivare

Långivarens namn och person-/organisationsnummer Lånat belopp och räntesats

Datum för mottagande av lånat belopp Datum för återbetalning

Långivare

Långivarens namn och person-/organisationsnummer Lånat belopp och räntesats

Datum för mottagande av lånat belopp Datum för återbetalning

(3)

FINANSIERINGSPLAN Vid ansökan om nytt tillstånd 8 kap. 12 § Alkohollagen

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd E-post: mob@berg.se | Postadress: Medborgarhuset, 842 80 Sveg

| Tel 0687-161 00 | www.berg.se |Tel 0680-161 00 | www.herjedalen.se

201903

Beskriv hur finansieringen har gått till

Uppgiftslämnare

Underskrift Namnförtydligande Ansökningsdatum

Figure

Updating...

References

Related subjects :