Quality. Telatek Quality (TE-Coating Oy) specialiserar sig på kvalitetssäkring och projektledning. Telatek Quality ingår i Telatek Group.

Full text

(1)

Quality

Telatek Quality (TE-Coating Oy) specialiserar sig på kvalitetssäkring och projektledning. Telatek Quality ingår i Telatek Group.

(2)

Telatek grundades 1977, då man började producera service- och underhållstjänster i Brahestad. Verksamheten har vuxit och expanderat avsevärt sedan dess och har utökats med kunskaper från många olika områden. Telatek har ända sedan det grundades haft nytänkande samt utveckling och anpassning av nya tekniker som röd tråd. Därför är vi idag den ledande aktören inom till exempel service- och underhållstekniska tjänster.

Vi är drygt 200 personer på Telatek och våra gemensamma värderingar är öppenhet, resultatinriktning och uppfyllande av löften. Vårt mål är att växa så att vi kan erbjuda våra kunder mångsidigare tjänster både här hemma och utomlands.

(3)

Quality

Quality 3.

Telatek Quality (TE-Coating Oy) är specialister på besiktning av metallkonstruktioner. Telatek har alltid satsat på utveckling av nya metoder och produkter och vi tror att vi på många sätt är föregångare inom delområdet kvalitetssäkring i Finland. Våra kvalitetssäkringstjänster innefattar kvalitetssäkring av beläggnings- och verkstadsarbeten inom Telateks andra enheter, men vi erbjuder även våra tjänster som separata projekt till våra kunder. Vi arbetar även med projektledning och ser till att projektet genomförs och kvalitetskraven uppmärksammas genom hela projektet. Mätteknikerna vi utvecklar är av hög kvalitet och garanterar ett pålitligt slutresultat. Vi använder dessutom ett NDT-laboratorium ackrediterat av FINAS. Vår besiktningspersonal har lång erfarenhet av krävande granskningsarbeten och är experter inom sitt område.

Tjänster och tekniker

NDT-besiktningar

Kvalitetskontroll av beläggningar

Mättjänster

Projektledning och installationsövervakning

Telatek Quality (TE-Coating Oy)

• Verksamhetsorter: Brahestad, Taivalkoski

• Grundat år 1993

• NDT-verksamheten är ackrediterad enligt EN 17025 (T237, FINAS)

• Testanläggning godkänd av STUK för besiktning av kärnkraftsanläggningar

• Säkerhetstillstånd från STUK

• Kvalitetssäkring av beläggningar

• Mättjänster

Våra kunder

• Kraftverk/energiindustrin: Fortum, PVO, Alstom, GE

• Offshore-industrin: TOF, Sjöfartsverket

• Verkstäder

(4)

Kvalitetskontroll av beläggningar

Telatek Qualitys (TE-Coating Oy) metoder för kvalitetssäkring av beläggningar är högklassiga och oerhört avan- cerade. Det finns ett flertal olika metoder för kvalitetskontroll som vi tillämpar enligt kundernas krav.

Visuell besiktning och tjockleksmätning är de viktigaste och vanligaste metoderna vid kvalitetskontroll av be- läggningar. Vid behov använder vi dessutom många andra metoder. Arbetet kräver hög yrkeskompetens av per- sonalen och en noggrann inställning till arbetet. Vår personal är specialutbildad för kvalitetskontroll av belägg- ningar på stålkonstruktioner och våra besiktningsmän är behöriga enligt NS-standarden och kraven i FROSIO.

Tack vare dessa behörigheter kan vi erbjuda våra kunder tjänster oavsett bransch eller produkt.

Noggrann dokumentering är en viktig del av alla våra besiktningsarbeten.

Vi genomför såväl kvalitetskontroll av nya produkter som besiktning av objekt som är i användning. En stor del av vårt arbete sker på installationsarbetsplatser, i verkstäder och på varv. Vi använder många flyttbara utrust- ningar så att vi kan minimera driftstoppen för kunden till följd av arbetet. Kvalitetssäkring av korrosionsbelägg- ningar omfattar både termiska beläggningar och korrosionsskyddsmålningar.

Metoder vid kvalitetssäkring av beläggning:

• Beläggningens tjocklek: magnetiska metoder/virvelströmsmetoder

• Mätning av vidhäftningsgrad genom olika metoder

• Miljöförhållanden: temperatur, luftfuktighet, daggpunkt

• Kvalitet på förbehandling: renhet, grovhet, dammfrihet, saltfrihet

• Mätning av beläggningarnas hårdhet och mikrostrukturer

• Ytkvalitet

• Test av färgskiktets torktid

• Certifiering av ytbeläggningspersonal

• Provning av beläggningsmetoder

• Test/validering av beläggningsutrustning

• Normer: PWA, Norsok, EN, DIN, BS, SIS, ASME

(5)

Quality

NDT-besiktningar 5.

Telatek Quality (TE-Coating Oy) har lång erfarenhet av besiktning av oförstörande provning. Vår NDT-verksam- het är ackrediterad av FINAS och vårt NDT-laboratorium har godkänts av samtliga klassificeringsinstitut.

NDT-besiktningar är en fast del av maskin- och stålbyggnad och mekaniskt underhåll och service av processut- rustning. Vår personal har erfarenhet av besiktningar av krävande objekt, som specialkomponenter på oljeplatt- formar samt kärnkraftverk. Vår personal är högt uppskattad i branschen och vi har behörighet att utföra mycket omfattande uppgifter i olika projekt. Förutom vår höga yrkeskompetens är vi kända för vår flexibilitet – vi förstår kundens behov och är vid behov snabbt på plats där vi behövs.

• Radiografi

• Ultraljud

• Magnetpulver

• Inträngningsvätska

• Virvelström

• Visuell

Metoder vi använder vid NDT-besiktning:

(6)

Mättjänster

Pålitlig mätning utgör grunden till högklassig maskinbyggnad. Våra specialkunskaper om mätning av stora stycken stödjer Telatek Groups övriga verksamhet och möjliggör flera tjänster under samma tak.

Kalibrering av mätutrustning enligt kvalitetssystemet i kombination med yrkeskunnig personal garanterar pålitliga mätningar. Våra arbetsuppgifter innefattar bland annat mätning av installationer och produktionslinjer samt riktning av virautrustning.

Vår mätutrustning

• Rotalign-laseruppriktning

• Laseravståndsmätare

• Digital fasvinkelmeter för schabrar

• Leica 1800 TCL takymeter,

precisionsprismor, AMS-mätprogram

• Leica teodoliter

• Leica NA2/NAK2 avvägningsinstrument

Verksamhetsområden

• Installationsmätning

• Mätning av fotplåt

• Riktning: valsar, schabrar, virautrustning

• Mätning av produktionslinje

• Riktning av driftsystem + ledaxlar

• Mätning av planhet

(7)

Quality

Projektledning och 7.

installationsövervakning

Övergripande projektledning är en annan viktig del av Telatek Qualitys verksamhet. Projektledning består av olika arbetsskeden, som skräddarsys till en passande helhet för varje projekt.

Installationsövervakning sker ofta i samband med stora projekt, där beställaren och myndigheterna kräver att arbetet dokumenteras och övervakas. Som exempel kan nämnas bl.a. arbeten på oljeplattformar och kärnkraft- verk.

Projektledning innefattar bl.a.

• Logistik

• Projektplan samt tidtabell

• Arbetsanvisningar

• Besiktningsanvisningar

• Underleveranser

• Övervakning, godkännande och dokumentering

• Kostnadsuppföljning och rapportering

(8)

Telatek Group Tel : +358 3 270 270 Hatanpään valtatie 13 Fax : +358 3 270 2888 FI-33100 Tammerfors www.telatek.fi

Quality

TE-Coating Oy Tel : +358 8 2117 888 Varvintie 53 Fax : +358 8 2117 860 FI-92100 Brahestad www.telatek.fi

Nokia Taivalkoski

Raahe Tampere

Helsinki

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :