Rapport från uppföljningsresan till Lifidzi

Full text

(1)

1 Föreningen För Barnens Bästa

Föreningen För Barnens Bästa c/o Gustafsson

Soldat Skalks gata 10 226 51 LUND

2014-10-01

Rapport från uppföljningsresan till Lifidzi

1. Inledning……….1

2. Fadderbarnsprogrammet i Lifidzi ………..2

3. Julgåvan 2014, presenten som gör skillnad ………...3

4. Jordbruks- och sanitetsprojektet i Lifidzi ………..4

5. Akutfonden i Lifidzi ………..4

6. Förskolan Centro Aberto, Lifidzi ………..4

7. Tandborstar för bättre hälsa ………...5

8. Byggnationen av förskolan i Fonte Boa, Vila ………5

9. Mikrolån till bageri ………6

10. Sömnadsutbildning till utsatta kvinnor ………..6

11. Alfabetiseringskurser även i Lifidzi ………..6

12. Genderprojektet Lifidzi ……….6

13. FBB:s projekt i Munhava, Beira ………7

14. Nytt projekt ger ljus ...7

15. Avslutningsvis ...8

1. Inledning

På uppdrag av styrelsen genomfördes en uppföljningsresa till Lifidzi 23 juli – 6 augusti. Moçambique kämpar fortfarande med att förbättra livet för sina medborgare sedan inbördeskrigets slut 1992. Mest drabbade är barnen i de familjer som lever på landsbygden. Familjerna kämpar för att ge barnen en utbildning och mat för dagen. Lifidzi är ett sådant område med sina 13 byar och drygt 4 000 människor.

Anledningen till besöket var att följa upp FBB:s pågående projekt samt att diskutera och förankra nya. Men det var också viktigt eftersom det är en ny ansvarig för verksamheten i Lifidzi, vi fick nu tillfälle att träffa både nya och gamla kontaktpersoner för våra projekt och insatser.

Med på resan var Ingrid Jönsson, författare. Hon ämnade samla information och hämta underlag för en ungdomsbok som kommer att utspela sig i norra Moçambique. Ett viktigt projekt för att få svenska ungdomar att förstå hur ungdomar lever i Moçambique, att det finns olikheter men också många likheter. Se bifogad resebetraktelse av Ingrid Jönsson.

(2)

2 Genomgång av projekt, från vänster Ingrid, Syster Amelia, Maj-Gull, Syster Madalena, Syster Vinaya, Syster Olimpia och Syster Evelina.

Vi fick många bevis på att FBB:s bistånd når fram och gör skillnad och till vår glädje kunde vi konstatera både framsteg och förbättringar. Vi hoppas att alla ni som stödjer FBB på olika sätt känner er delaktiga och stolta. Systrarna är tacksamma över att ni finns och över de uppoffringar som ni gör för att hjälpa de som lever under helt andra förutsättningar. Systrarnas arbetsförhållanden är påfrestande med långa och tunga arbetsdagar och en ständig ström av människor som behöver hjälp.

FBB värdesätter mycket den fina kontakt som vi byggt upp under många år. Den är viktig för att FBB skall nå förväntade och hållbara resultat.

2. Fadderbarnsprogrammet i Lifidzi

Fadderbarnsprogrammet i Lifidzi omfattar 50 barn. Vi gjorde flera hembesök i och i närheten av Lifidzi, men även i avlägsna byar. Vi blev väl mottagna och fick möjlighet att samtala och träffa många. Familjer som har släktband bor tillsammans i 3-4 lerhyddor som ligger nära varandra. Då flickorna blir 13-14 år bygger man en ny liten rund lerhydda ca 5-7 kvm. Inne i hyddan är det mörkt. Familjerna har få tillhörigheter, som kokkärl och bastmattor. Maten lagas utomhus över öppen eld. Det finns inga sanitära faciliteter och man får gå långt för att hämta vatten. Alla lever av självhushåll och man kämpar varje dag för att överleva. Väldigt få av lokalbefolkningen talar eller förstår portugisiska. Flera familjer har fått getter som julgåvor och getterna förvarades inomhus under natten pga. rädsla att någon skall stjäla dem. En get är en stor tillgång och bidrar till familjens överlevnad under de perioder då skördarna tar slut.

Familjernas boende Syster Olimpia, Syster Hortencia och bybarn Det var en stor förmån för oss att få komma familjerna så nära, uppleva hur deras vardag ser ut och se de små framstegen. För varje besök ser vi förändringar som är positiva och hur fadderpengarna gör skillnad. Många av barnen har vi följt under flera år. Tack vare fadderbidraget har de getts möjlighet att få gå i skolan och komma vidare i livet.

(3)

3

Familjernas toalett Besök i byn Chingola

Mussa, född i och uppvuxen i Lifidzi, har genom FBB:s fadderbarnsprogram givits möjlighet att studera medicin. I dag tjänstgör han som huvudansvarig för tuberkulosprogrammet i Chimoio. Tack vare fadderstöd kan han idag göra stora insatser för sitt folk. Mussa kommer alltid på besök när vi kommer till Lifdizi.

Fadderfamilj; Margarida och Armando med

mamma och syskon Besök hos Felisita

Barn som bor i avlägsna byar där det inte finns någon byskola måste gå 5-7 km varje dag för att komma till skolan. Många barn kan inte fullfölja sin skolgång pga. familjernas fattigdom. Särskilt drabbade är flickorna.

Flickorna lärs upp tidigt, i 5 – 6 årsåldern, att ta ansvar för småsyskon, matlagning, hämtning av vatten etc.

Kvinnorna imponerar på oss – dessa stolta, tungt arbetande kvinnor som för det mesta bär hela ansvaret för försörjningen och ser till att det finns mat på bordet. Aldrig ett ord av klagan hör vi. Mammorna uppskattar våra möten. Vi får möjlighet att lyssna, uppmuntra och vägleda. Vi får även möjlighet att förmedla hälsningar från er faddrar. Ni betyder oerhört mycket för barnet och familjen. Känslan av att någon bryr sig och stödjer dem på deras väg.

Till er som har fadderbarn i Lifidzi kommer rapport att skickas under hösten.

3. Julgåvan 2014, presenten som gör skillnad

Ge bort en get?

Att äga en get är en stor tillgång och betyder överlevnad. Skördarna räcker inte hela året och under perioden oktober till februari är det brist på mat. Då kan en get innebära mat på bordet. Vi får samma svar från både vuxna och barn om vad som står högst på önskelistan; en get eller en säck med gödning. Någonting att tänka på då julen närmar sig.

Ge bort utbildning?

FBB stödjer för tillfället 10 flickor som fortsatt sin skolgång. Det är många gånger svårt för flickorna att fortsätta sin skolgång efter klass 6. Familjerna har inte pengar och man väljer då att gifta bort sin dotter, även om hon bara är 13-14 år gammal. Ett års skolgång kostar 800 sek. Vi samtalade med de flickor som får stöd och de var mycket tacksamma. FBB:s mål är att hjälpa flickorna i första hand till 12 års skolgång.

(4)

4 Utbildning är a och o i utvecklingsländerna. Utbildning leder till en utveckling av samhället och hela landet på sikt. De flickor som får studera kommer med största sannolikhet låta sina döttrar få en utbildning. Under besöket tillkom fler flickor som vill fortsätta sin skolgång, efter klass 6, men där familjen inte har ekonomiska möjligheter.

Suzana (gul tröja) tillsammans med mamma och syskon

Suzana ”Skolflicka”, Herminia ”Fadderbarn”, Marta ”Skolflicka”

4. Jordbruks- och sanitetsprojektet i Lifidzi

Vi hade möte med lokalbefolkningen som efterfrågade mer gödning till sina odlingar. Som vi tidigare informerat om är jorden utarmad och man har inte råd att köpa gödning. Bevattning är ett annat problem. Det finns inte tillgång till brunn i alla byar. Just nu gör vi en kartläggning för att se vilka byar som behöver en brunn. Rent vatten och grundläggande sanitära förhållanden är en mänsklig rättighet. FBB arbetar just nu med att finna sponsorer till ett mycket omfattande jordbruks- och sanitetsprojekt som riktar sig till de 4 000 invånarna i Lifidzi.

5. Akutfonden i Lifidzi

Till läkarstationen i Lifidzi kommer varje vecka två till tre gravt undernärda små barn. Men genom att få mjölkersättning som finansierats via FBB:s akutfond kan barnen överleva. Vi träffade flera mödrar som med stor tacksamhet berättar hur mjölkersättningen har räddat deras barn från att dö.

Akutfonden gör en stor skillnad och behovet är stort.

De två små tvillingpojkarna, 2 år gamla, har räddats till livet tack vare mjölkersättning.

Mamman är hiv-positiv

6. Förskolan Centro Aberto, Lifidzi

Glada och sjungande barn mötte oss då vi kom för att besöka förskolan. Där går 125 barn i åldrarna 3 till 11 år som kommer från närliggande område. FBB har sedan 2011 bidragit med ekonomiska medel för att täcka kostnaderna för mat och drift av förskolan. Systrarnas tacksamhet är stor. Hade inte FBB sponsrat hade förskolan fått stängas.

(5)

5 Förskolans verksamhet är oerhört viktig för de små barnen. Här får de en grund att stå på, både kunskapsmässigt och socialt. De får kunskaper i det portugisiska språket, lära sig skriva och räkna vilket gör att barnen får helt andra förutsättningar att lyckas med sin skolgång. Där finns även utrymme för lek, dans och sång samt att äta sig mätt.

Barnen får sin morgongröt Förskolan Centro Aberto

Syster Amelia, som har ansvar för förskolan, var mycket orolig. Taket på halva förskolan höll på att falla sönder på grund av kraftiga regn. Under regnperioden steg vattnet ca 60 cm, vilket gjorde att förskolan fick hållas stängd. Styrelsen har beslutat att avsätta medel för reparationer av taket före nästa regnperiod.

Systrarna håller just nu på att ta fram kostnaderna för detta.

7. Tandborstar för bättre hälsa

I utvecklingsländerna är tandvården dåligt utbyggd och barnen har stora problem med sina tänder. FBB mottog en donation av tandborstar och dessa introducerades för barnen. Vi demonstrerade och de lärde sig snabbt. Flera av barnen hade stora hål och infektioner som kommer att åtgärdas. Nu har alla barnen en tandborste och mugg. Vi hoppas att detta på sikt skall leda till förbättrad tandhälsa hos barnen.

Demonstration av tandborstning Fest för förskolebarnen

8. Byggnationen av förskolan i Fonte Boa,Vila

Vi besökte byggplatsen, och förskolan är i det närmaste klar. Galler för fönster och dörrar samt målningsarbete är det som saknas på själva byggnaden. Därutöver behövs det göras en mindre byggnad som ska bestå av förråd och toaletter. Just nu håller vi på att ta fram kostnader. Vi hoppas att verksamheten ska kunna komma igång i början av nästa år. Projektet drivs i samarbete med stiftelsen Size Foundation.

(6)

6

Förskolan Fonte Boa, Vila En av undervisningssalarna

9. Mikrolån till bageri

Vi återupptog diskussionerna om att starta mikrolån i Lifidzi, detta för att ge kvinnorna en möjlighet till självförsörjning. FBB har redan mikrolån i Munhava där Syster Evelina är ansvarig och hon var därför till stor hjälp med att berätta om hur hon arbetar med detta.

Planerna är långt gångna på att öppna ett bageri som skall finansieras med ett mikrolån. Det finns idag inte bröd att köpa i Lifidzi. Många av skolbarnen äter aldrig frukost och då skulle bröden vara en fin insats. Just nu pågår förberedelser och man hoppas kunna sälja till bla högstadieskolan där det finns 1 750 elever samt även till förskolan Centro Aberto och på lokala marknaden. Tillfrågade kvinnor är mycket förväntansfulla och ser fram emot projektet.

10. Sömnadsutbildning för utsatta kvinnor

I Lifidzi finns många kvinnor som är i behov av särskilt stöd. Särskilt de kvinnor som är utsatta för våld i hemmet, ofta till följd av alkoholmissbruk hos männen. Samtidigt som de får en sömnadsutbildning kommer de att få stöd och råd att hantera sina svårigheter. Just nu pågår planer på upplägg och inköp av symaskiner och material.

11. Alfabetiseringskurser även i Lidifzi

I Lifidzi är 95 % av de vuxna analfabeter. Det är ofattbart att så många fortfarande inte kan läsa och skriva och behovet av kurser är stora. Systrarna är speciellt bekymrade över kvinnornas utsatthet. Vid samtal med kvinnorna längtar de efter att få möjligheten att lära sig läsa och skriva. Vi beslutade att stödja denna verksamhet som just nu är i planeringsskedet.

12. Genderprojektet Lifidzi

Syrelsen har precis ansökt om stöd hos Forum/Syd/Sida för att starta upp Genderprojekt. Stora behov finns och styrelsen hoppas på en positiv bedömning. FBB ser detta projekt som mycket viktigt (se tidigare beskrivning av flickornas situation) och hoppas på ett godkännande.

Vi besökte låg- och mellanstadieskolan i Mulumbo, som ligger i Lifidizi. Vid samtal med rektorn bekräftar han att många av flickorna slutar sin skolgång efter klass 6. Anledningen är att man då börjar söka en lämplig man för att gifta bort sin dotter med. Man har inte pengar för att betala flickans skolavgift och giftermål ses som en lösning på det problemet.

Ytterligare bevis på detta får vi när vi besöker högstadieskolan i Lifidzi, där 1 750 pojkar och flickor är inskrivna. Majoriteten är pojkar. Exempelvis en 8:e klass med 45 elever, av dessa var endast 11 flickor.

(7)

7

13. FBB:s projekt i Munhava, Beira

Barnhemmet Lar Siloe

En ny direktör har tagit över för Lar Siloe och allt fungerar fortsatt bra. Barnen mår bra men Syster Evelina berättar om svårigheter då barnen kommer upp i tonåren. Runt årsskiftet kommer en rapport med foto att skickas till faddrarna.

Fadderbarnsprogrammet i Munhava

Syster Evelina berättar att barnen mår bra och hon har regelbunden kontakt med alla. Rapport till er som har fadderbarn i Munhava kommer att skickas under hösten.

Utbildningar i sömnad, matlagning och data

Kurserna löper på med en positiv utveckling. Under året har FBB bidragit med inköp av två nya datorer. En laptop, som en våra medlemmar skänkt, kunde överlämnas vid besöket. Det finns stor efterfrågan av dessa kurser.

Avslutning datorkursen och mottagande av diplom utfärdat av Utbildningsministeriet i Beira

14. Nytt projekt ger ljus

Vi introducerade en fantastisk solcellslampa, tillverkad i Danmark. Några utvalda studiemotiverade skolflickor fick var sin lampa för att kunna studera på kvällarna. Även Syster Cecilia som är läkare fick en lampa som hon blev mycket glad för. Det händer ofta att det blir strömavbrott under operationerna och då kommer lampan väl till pass. En lampa kommer att ingå i satsningen på utbildning så att flickorna ges möjlighet att läsa sina läxor även då det är mörkt. Lampan blir också viktig vid eventuella nattliga toalettbesök, för i Moçambique är man mycket vidskeplig och många är rädda för vad de tror kan finnas i mörkret.

(8)

8

Felisita är en av de duktiga skolflickorna som fick solcellslampan ”Little Sun”

15. Avslutningsvis

Det var två intensiva veckor fulla av intryck och känslor. Vi ser att FBB:s arbete gör stor skillnad samtidigt som behovet är enormt.

Under vårt besök blev vi uppsökta av många mammor som bad om hjälp, framför allt till barnens skolgång.

Vi har 10 nya fadderbarn som söker fadderfamiljer och vi har 10 skolflickor som vill fortsätta att gå i skolan.

Har ni möjlighet att hjälpa ytterligare ett barn eller om ni kan sprida detta till släktingar och vänner är vi mycket tacksamma. Att ge ett barn en skolgång är en ovärderlig insats.

Kostnaden för ett fadderbarn är 125 kr/månad och att hjälpa en skolflicka till ett års skolgång kostar 800 kr och då ingår en solcellslampa.

Ni är varmt välkomna att höra av er till mocambique@ffbb.se eller ring 046 - 12 35 61 om ni vill veta mer.

Styrelsen För Barnens Bästa Maj-Gull och Gert-Agne

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :