Nya Almviksbulletinen Juli 2013

Full text

(1)

Nya Almviksbulletinen

Juli 2013

Ur innehållet:

Förvaltning och nyttiga nummer Styrelsen - fortsättning

På gång i föreningen Fixartjänsten

Resor med grannar - reportage Tävling!

Trivselregler

(2)

Felanmälan görs till

Riskbyggen Dag&Natt, dygnet runt:

(tidigare Riksbyggen Jour)

0771-860 860

Anmäl alltid fel som du upptäcker på tvättmaskiner, belysningen i gemensamma utrymmen, läckande kranar och toaletter, stopp i sopned- kastet, fel på låssystemet, tvättstugor, mm.

Parkering och garage hanteras också av Riksbyggens bostadsadministra- tion på samma telefonnummer.

Förvaltningskontoret

Serenadgatan 30, i ”Styrelserummet” har vi förvaltningskontoret för till- fället. (Använd porttelefonen!) Här hanteras ärenden som rör cykelför- råd och ”taggarna”. Här kan du också lämna skrivelser till styrelsen, mm.

Besökstider: Tisdagar kl 15.00-18.00 och torsdagar kl. 14.00-16.30.

Felanmälan ComHem görs direkt till företaget på telefon 0771-55 00 00.

Felanmälan Via Europa/Bredband2 görs direkt till företaget på telefon 0770-81 10 00.

Föreningens hemsida:

www.mhus22.se

(3)

Almviksbulletinen - vår kanal till dig

Sommaren är här, och även ett nytt nummer av föreningens tidning.

Vi har ambitionen är hålla er informerade om allt som pågår i förening- en. Tidningen är en pusselbit i detta arbete, men vi har även hemsidan, där vi snabbare kan gå ut med information till er. Glöm inte att besöka den på www.mhus22.se!

Ni är välkomna att kontakta oss med synpunkter och idéer, alla förslag tas tacksamt emot. Även om du har information som du tycker att dina grannar bör veta kan du kontakta oss!

Vi vill också passa på att önska alla medlemmar en skön sommar!

Och här kommer en sommarhälsning från Otto, föreningens ansvariga för fritidsaktiviteterna:

Med denna bild vill jag bara uppmana er att i n t e stressa, känner ni er lite hängiga o trötta, titta på katten och gör likadant. Bara att titta på kat- ten får en att slappna av. Ta väl vara på varandra.

(4)

Vem är vi i styrelsen?

Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen består av sex ledamöter, två supple- anter och Riksbyggen utser en representant och en suppleant.

Styrelsen består av:

Ordförande: Rolf Larsson. Du kan nå Rolf på telefon 0703-568 400.

Vice ordförande: Anders Kristiansson Sekreterare: Camilla Carlbom

Ledamöter: Karin Johansson, Otto Walter och Afrim Vlashi

Suppleanter: Tina Blixt och Teodora Werngren. Teodora är även vice sekreterare.

Riksbyggens representant är Magnus Sjöstrand. Magnus är vår förval- tare. Hans suppleant är Ulf Håkansson, vår vaktmästare.

Anders Kristiansson, vice ordförande

Jag flyttade in i föreningen i augusti 1997 och kom med i föreningssty- relsen på årsstämman februari -98. Där satt jag med tills jag själv valde att avgå under 2008. Under våren 2012 fick jag en förfrågan från fören- ingens valberedning om jag var intresserad och kunde tänka mig att ingå i styrelsen igen, resten är historia. I våras blev jag även invald i Riksbyg- gens Intresseförening. Precis som Rolf har jag ibland svårt att få tiden att räcka till. Att ingå i styrelsen och vara med att styra - sköta om en så stor förening som brf Malmöhus 22 är innebär ett stort ansvar och mycket engagemang. Dock inte mer än att jag hinner med att umgås med barn och barnbarn samt mitt intresse för bilar och motorcyklar.

(5)

På gång i föreningen

Gör din röst hörd! Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tilhanda senast den 30 september.

I september kommer det att hållas ett informationsmöte där medlem- marna kommer även att ha möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

I höghus nr 22 kommer renovering av fasaden att påbörjas under sep- tember 2013.

På Kvartettgatan har det påbörjats arbetet med spolning, filmning och fräsning av spillvattenstammen. Det kommer eventuellt att bli aktuellt att relina (dra nya rör) från gångbanan och in i entrégolvet (gäller alla 45 entréer).

Målning kommer att utföras under sensommar/höst av entrédörrar, entrétak och väggar, bord och bänkar vid grillplatser samt övriga bänkar, även vid boulebanan.

Kameror kommer att installeras under sensommar/höst i entréer, tvätt- stugor i höghusen pga skadegörelse.

Ni som bor i låghusen med uteplats har nyligen fått information via brev om att inga växter får vara högre än planket på platsen, och växterna får inte hänga utanför planket. Det får inte sättas egna växter utanför och vid grillplatserna. Vänligen respektera detta!

(6)

Träningslokalen

Nya öppettider i träningslokalen:

Mån- Fre 11.00 – 20.00 Lördag 11.00 – 18.00

Söndagar och helgdagar stängt.

Den som önskar tillgång till lokalen måste gå till förvaltningskontoret för att få sin tagg programmerad elektroniskt.

Tiderna MÅSTE respekteras, på grund av hänsyn till alla andra hyres- gäster. Vid andra tider än dessa angivna medges ej tillträde till lokalen.

Om du har frågor kan du kontakta Otto Walter.

Låst på vind och källare

På grund av att vi har haft flera inbrott i källar- och vindsförråd, har vi beslutat att låsa dessa utrymmen mellan 21:00 och 06:00 på nätterna.

Under denna tid fungerar inte taggarna, dvs det går inte att ta sig in ens med nyckel.

(7)

Bord och stolar till uthyrning

Föreningen har ett antal bord och stolar som kan lånas av medlemmarna vid behov.

Det är 6 bord i olika storlekar och 24 stolar. En depositionsavgift om 500 kr ska lämnas vid avhämtning (som återbetalas när ni lämnar tillbaka borden och stolarna).

Kontakta Förvaltningskontoret vid intresse!

(8)

Resor med grannarna

En liten historia om Ullared den 18/5-2013 och Tyskland den 25/5 med M-hus 22 och M-hus 23.

Lördagen den 18:e stod ett antal köpglada förväntansfulla individer och väntade på bussen. Väl ombord åkte alla ca 45 iväg. Det gjordes ett litet stopp oppe på Hallandsåsen på ca. 25 min, därefter raka vägen till Gekås.

Alla kom in i affären och väl där sattes det igång att trängas med resten av köpglada individer. Nåja hela dagen flöt normalt och vid 16.00 tiden var det dags att fara hem igen igen, ett par kronor fattigare. Tur att det var en stor buss så att allt vad som inhandlades fick plats. Det var lugnt o stilla på bussen, kanske mest av tröttheten att springa o omkring och köpa, köpa, köpa, men vad? Det löste sig emellertid. Alla kom lyckligt hem och undrade när nästa köpfest kommer att äga rum.

Det varade minsann inte länge, redan lördagen därpå gick bussen till Heiligenhafen. Där var undertecknad med och såg till att allt förlöpte reglementsenligt. Tyvärr så var vädrets makter inte med oss den dagen.

Jo, när vi körde därifrån så kom solen. Det handlades hej vilt, och att det regnade var kanske inte så farligt ändå. Efter shoppingen förtärdes det ett antal Bratvurst från korvamannen intill parkeringen.

På vägen hem blev det glatt på båten o på bussen så dom flesta var nog väldigt nöjda i alla fall. Vi halvåtta tiden på kvällen var bussen tömd o ingenting kvarglömd, helt fantastiskt. Dom skötte sig med den äran. Jag hjälpte att lasta ur på ena sidan medan chauffören tog den andra. Vad jag vet och hörde så verkar det ha varit en lyckad resa. Endast två platser var tomma.

Så tack alla som var med, det var ni som gjorde att det blev lyckat. Ett stort TACK.

M.V.H. Otto Walter/Julia Lakatos

(9)
(10)

Fixartjänst för alla

Föreningens nya fixare är Benny Nilsson.

Benny kan hjälpa till med diverse tjänster, för en taxa på 50 kr per på- börjad halvtimme! Du kan nå Benny på telefon 32 30 27 eller via e-post benny.nilsson@riksbyggen.se.

• Byte av glödlampa, batteri i brandvarnare

• Trädgårdsavfall

• Gardinuppsättning

• Enklare inköp i närbutik, hämta paket, medicin

• Sätta upp tavlor och hyllor

• Socialt umgänge, fika, promenader

• Rastning av hundar

• Fönsterputsning

Tvättstugor

Medlemmar i föreningen som bor i låghusen har möjlighet att få tillgång till stenmangeln i höghusen. Är du intresserad, kontakta Förvaltnings- kontoret. Mot en depositionsavgift om 100 kr kan du låna en tagg och använda stenmangeln i Serenadgatan 24 eller 30.

(11)

Tävling

Den rätta lösningen på rebusarna i det förra numret Or - i - en - T-ring = Orientering

Massa rin = Mazarin

Vi gratulerar vinnarna i den förra tävlingen:

Britt-Marie Sjöbäck och Britt-Louise Larsson

Denna gång gäller det två gåtor. Lösningen skickar du in via epost till styrelserum@mhus22.se, eller lämnar i ett kuvert på Förvaltningskonto- ret (Serenadgatan 30) senast den 15 augusti 2013. Glöm inte att ange ditt namn och lägenhetsnummer! För att delta i utlottningen måste du ha rätt svar på båda gåtorna. Lycka till!

Gåta 1:

Röstlös den ropar, vinglös den fladdrar, tandlös den biter, munlös den pladdrar. Vad är det?

Gåta 2:

Två ingångar till huset, men först när man är ute med fötterna är man riktigt inne?

(12)

Trivselregler

För att främja trivsel och trevnad inom bostadsrättsföreningen finns vissa ordningsregler, som skall följas av medlemmarna, deras gäster och övriga som tillfälligt vistas här.

- Cyklar, barnvagnar och annat får inte ställas eller förvaras på våningsplan eller i trappor.

- Bollsparkning får inte ske på våningsplan eller entrén.

- Hundar och katter skall hållas kopplade inom bostadsområdet hela året.

Upplockningstvång gäller. Låt inte hundar och katter förorena i sandlådor och lekplatser.

- Radio och tv skall hållas på en sådan ljudnivå att inte grannarna störs.

- Bullrande arbete som borrning och spikning får inte ske efter kl. 20.00 på var- dagar, efter kl. 14.00 på lördagar och inte alls på söndagar och helgdagar (röda dagar i almanackan).

- Fel på tvättmaskiner eller läckande kranar skall anmälas direkt till Felanmä- lan (Riksbyggen Dag&Natt, 0771-860860).

- Sopnedkasten är endast avsedda för hushållssopor och dessa skall vara väl paketerade. Grovsopor, flaskor, glasburkar och tidningar får inte läggas i sop- nedkastet (stopprisk). Föreningen ställer ut containers en gång i kvartalet då kan grovsopor lämnas där. Flaskor, glasburkar och tidningar kastas på återvin- ningsstationerna på Serenadgatan och Kvartettgatan.

- Uppsättning av anslag på ytterväggar, i entréer och trapphus är inte tillåtet.

- All bilkörning på bostadsföreningens gångar är absolut förbjuden! Vid in- och avflyttning kan man låna därför avsedda vagnar. (Vänd er till Förvaltnings- kontoret)

- Vill du inte ha reklam? Kontakta förvaltningskontoret, de märker din postbox med texten ”EJ REKLAM”. Släng inte reklambladen i foajén eller i hissarna!

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :