B B-BA AB A-A ( )

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

5

4 6 7 8

3 2

1

C

D B A

E

F C

D B A

E

F

5

4 6 7 8

3 2

1

14

12 35

317.5

12

327

35 7

12 12

1. 5 38 0. 8

375.2

( ) 10 .6

( 10.6 ) ( 10.6 )

( ) 10 .6 ( ) 21 .7 ( ) 53 .8 27 8

259

3. 5 16

112

17 7. 6 70

40

10

10 7. 3 40

37.6 8

3 5 13 0

82 36

37 .7

3.5

27.5

20

R4

19 7. 3 78 .3

259

24 .5

1 12.1

9.1 15.5

12 .1

1

R1 .5

9. 1 x4 5 $ 19 .5

58.1 9. 1 R2

12 .1

1

15.5

12.1

1

9.1

53 .8

1 1. 5

N o v ý v ý k r e s Datum 21.05.2015

List 1/1

S t a r ý v ý k r e s SchválilN o r m a l i z a c e

3-KVS-OS-02-04

T e c h n o l o g Typ

1:2

P r e z k o u s e lKreslil KUBECEK Název

DNO

Merítko PoznámkaZmena NavrhlDatum I n d e x Podpis

TU v Liberci

a) b)

PROMÍTÁNÍ (ISO E) TOLEROVÁNÍ:

ISO 8015

PRESNOST ISO 2768-mk 1.527 kg

c) P o l o t o v a r P 1.5x376x381 CSN 425301.21

d) M a t e r i á l11320.1

1:5 6.3

( )

VNITRNI RADIUSY OHYBU R=1.5 VNEJSI HRANY ODJEHLIT

A-A

3:10

3:10

A

B

T1.5

B-B

1:2 A

1:2 B

Figure

Updating...

References

Related subjects :