2BU16, Verksamhetsförlagd utbildning inom Barnsjukvård, 7.5 hp, VT 2022

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Institutionen för kvinnors och barns hälsa Kursansvarig Liza Klacksell Israelsson

Kursansvarig & Examinator Johanna Granhagen Jungner

Onsdag 30/3 Deadline registrering till kursen via Ladok Vecka 13-17 VFU Barnsjukvård

Delexamination 1 - Mål & Bedömning: BeVut-intyg. Inlämning via uppladdning i Canvas.

Deadline 220429 kl. 23.59

Delexamination 2 - Omvårdnadsplan & Undervisning. Inlämning via uppladdning i Canvas.

Deadline 220429 kl. 23.59

Delexamination 3 - Reflektionsseminarium

½ dag seminarium - datum meddelas senare

Besvara kursvärdering - Skickas av kursadministratör via mejl 220428 - Deadline för svar 220506.

2BU16, Verksamhetsförlagd utbildning inom Barnsjukvård, 7.5 hp, VT 2022

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :