Händelse Händelser

Download (0)

Full text

(1)

Händelser

2021-10-01

Urval: Aktuell post

Tina Rodjeil EDPVisionHBY

Databas:

Händelse

Diarienummer M-2019-1023:14 Tillhör postlista Händelsekategori Tjänsteanteckning Sökbegrepp

Kommunikationssätt Personlig Ärendetyp Avfallshantering

Riktning Upprättad Ärendestatus Handläggs

Händelsedatum 2021-09-28 Ärendets fastighet Västerstad 8:76

Beslutsdatum Beslutsnummer

Namn Dala 1272 AB Beslutsutfall

Fastighet Västerstad 8:76 Sekretess

Kommun Hörby Handläggare tiro

Rubrik Text

Granskning Kontroll av regnr hos Transportstyrelsen

1 (1)

(2)

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :