Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

305 Läxor

Efter avsnitt 3.6

Läxa 12

1 a)  8 · 5 b) 36

4 c) 7 · 8

2 Diagrammet visar vad klass 4C tycker om tre sorters julgodis.

a) Hur stor andel av klassen tycker bäst om marsipangodis?

b) Vilken sort är minst populär?

3 Hur många dygn har a) december b) juni

4 Emil köper en hamburgare för 39 kr.

Hur mycket får han tillbaka på en hundralapp?

5 a) 965 – 44 b) 486 + 148 c) 565 – 139 6 Varje dag dricker katterna Morris och Pelle två deciliter

mjölk var. Hur mycket mjölk dricker de två katterna sammanlagt under en vecka?

7 Masken Max kryper 9 m på en timme.

Efter sex timmar har Max 4 m kvar till målet.

Hur långt ska han krypa sammanlagt?

8 När klockan är 12.00 i Stockholm är den 13.00 i Helsingfors. Ett flygplan startar från Helsingfors 8.00 och landar i Stockholm efter 40 minuter.

Hur mycket är klockan i Stockholm då?

Veckans problem

Amanda har två par jeans, ett par blå och ett par svarta.

Hon har tre olika toppar, en röd, en svart och en vit.

På hur många olika sätt kan Amanda klä sig med dessa plagg?

marsipan- godis knäck

kola

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :