Bråkform och blandad form

16  Download (0)

Full text

(1)

HEJ © LIBER AB 55

MATEMATIK Gamma

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

γ

ARBETSBLAD 28

Bråkform och blandad form

1

Blandad form: ___________

Bråkform: ____

2

Blandad form: ___________

Bråkform: ____

3

Blandad form: ___________

Bråkform: ____

4

Blandad form: ___________

Bråkform: ____

Skriv i bråkform.

5 a) 22

5 = ____ b) 13

4 = ____ c) 31 2 = ____

6 a) 17

8 = ____ b) 41

4 = ____ c 14 5 = ____

7 a) 25

6 = ____ b) 32

7 = ____ c) 43 8 = ____

Skriv i blandad form.

8 a) 3

2 = ________ b) 12

5 = ________ c) 11 3 = ________

9 a) 15

4 = ________ b) 8

3 = ________ c) 11 2 = ________

10 a) 13

4 = ________ b) 23

5 = ________ c) 19

6 = ________

(2)

HEJ © LIBER AB 56

MATEMATIK Gamma

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

γ

ARBETSBLAD 28

FACIT

Bråkform och blandad form

1 Blandad form: 11 4 Bråkform: 5

4

2 Blandad form: 12 3 Bråkform: 5

3

3 Blandad form: 21 2 Bråkform: 5

2

4 Blandad form: 23 5 Bråkform: 13

5

5 a) 12 5 b) 7

4 c) 7

2

6 a) 15 8 b) 17

4 c) 9

5

7 a) 17 6 b) 23

7 c) 35

8

8 a) 11 2 b) 22

5 c) 32 3

9 a) 33 4 b) 22 3 c) 51 2

10 a) 31 4 b) 43 5 c) 31 6

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :