• No results found

Läs först igenom hela instruktionen så du har ett hum om vad du ska göra! Du behöver:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Läs först igenom hela instruktionen så du har ett hum om vad du ska göra! Du behöver:"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Läs först igenom hela instruktionen så du har ett hum om vad du ska göra!

Du behöver:

Våg, måttband, OH-plast, sax, OH-penna, spagetti.

Spagettilaboration

Det går åt 250 g spagetti till fyra portioner.

Hur mycket spagetti går det åt om man ska göra en portion? Två portioner? Åtta?

Väg upp 1, 2, 3, 4, 6 och 8 portioner spagetti och markera på en plastremsa hur långt det är runt om. Nu har du gjort ditt eget spagettimått.

När du ändå håller på kan du väl göra ett mått till. Klipp ut en rektangulär bit av OH-plast.

Rita en cirkel runt dina knippen med spagetti. När du ritat av alla knippen har du en annan sorts spagettimått.

Uppgift - Måttband för spagetti

Ett spagettimått fungerar som ett måttband. Skillnaden är att spagettimåttbandet är graderat i portioner. När det är dags att koka spagetti tar man en bunt okokt spagetti och lindar måttet runt. Antalet portioner avläses på måttbandet.

Antag att det är nio cm långt från början till märket för fyra portioner. Hur långt är det för åtta portioner.

Läs mer på: wikiskola.se

References

Related documents

Innan du anlägger ett nytt eller ändrar ett befintligt avlopp ska du skicka in en ansökan eller anmälan till miljöenheten.. Innan du börjar gräva ditt avlopp måste du alltid

• Avståndet mellan platsen för slamtömningsfordon och anslutningspunkt till slamavskiljare/tank får inte överstiga 10 meter. • på avskiljaren/tanken får ej överstiga

☐ Leverantören, som är etablerad i annat land än Sverige, och där intyg enligt ii inte utfärdas, försäkrar på heder och samvete att allvarliga ekonomiska svårigheter

Medlem eller hushållningsgille, som vill ta upp ett ärende till behandling vid Hushållningssällskapets ordinarie stämma, skall anmäla ärendet till styrelsen senast 30 dagar

Hushållningssällskapet Östergötland Klustervägen 13, 585 76 Vreta Kloster Tel växel: 013- 35 53 00.

Om du gör en anmälan för att du exempelvis ska byta en öppen spis till en braskamin eller byta till en ny braskamin behövs ingen fasadritning..

Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område, till exempel om du äger eller ska köpa en obebyggd

I de diskussioner och material som kom fram från denna grupp fanns tankar om konsumtion, ekologi, vegetarianism, mångkultur och funderingar kring vad vi egentligen har på vår