• No results found

Vatten i marken

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vatten i marken"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan augusti 2009 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges • www.bioresurs.uu.se

Vatten i marken Varför

Marken och vattnet

Jämför vattenuppsugning i olika jordar

Utrustning: OH-film/glasrör, tejp, gasväv, gummisnoddar, olika jordarter (torra), låg skål.

Tillverka tre rör genom att rulla OH-film, cirka två centimeter i 1.

diameter, och fäst ihop med tejp.

Fäst gasväv runt den ena öppningen på rören.

2.

Fyll på med olika jordarter, till exempel lerjord, sandjord och 3.

blomjord. Knacka på rören så att innehållet packar sig.

Ställ rören samtidigt i en låg skål med vatten.

4.

Iakttag vattenuppsugningen omedelbart och vid olika tidpunkter.

Utnyttja resultatet i försöket med objektglasen för att dra slut-

satser kring hur vattnet stiger i de olika jordarna.

Resonera kring vad som känneteckar växter som trivs i olika jordar.

Hur högt stiger vattnet?

Tejpa ihop objektglas med varandra två och två. Låt det första 1.

paret sitta tätt ihop och sätt olika stora distanser mellan de andra så att du får en uppsättning med ökande mellanrum mellan gla- sen. Eller använd glasrör (kapillärrör) med olika dimension.

Sätt ned objektglasen samtidigt i en genomskinlig mugg eller 2.

burk med lite vatten på botten.

Iaktta hur snabbt och hur högt vattnet stiger i de olika paren.

3.

Marken består av fast material och markporer. I porerna finns luft och vatten i varierande mängd. En blandning av både luftfyllda och vattenfyllda porer är det mest ideala för växternas rötter.

Kapillärkraft

I mycket smala glasrör stiger vattenytan på grund av kraften mellan molekylerna i vätskan och glaset. Samma sak händer i jord där det finns smala gångar mellan partiklarna. Där spelar kapillärkraften en viktig roll eftersom den suger upp vatten genom marken till växternas rötter. precis som när man vattnar en krukväxt enbart på fatet sugs vattnet upp i jorden med hjälp av kappillärkraften.

förstå sammanhang

observationer

Julrosen kan blomma mitt i vintern trots att vattnet i marken är fruset. Släktet Helleborus bildar täta underjordiska stammar (rhizom) varifrån skott, blad och rötter utvecklas. Rötterna som är tjocka och kraftiga växer djupt ner i jorden och gör plantorna motståndskraftiga för torka.

Jordar som består av en blandning av mull och stora och små mineralkorn har en varierad struktur. Där finns både stora och små hålrum. I de små hålrummen hålls vatten kvar och i de stora finns ofta luft. Växternas rötter som är beroende av både luft och vatten trivs bra i sådana jordar.

blomjord

lerjord sandjord

luft

vatten

rot rothår

(2)

Nyårsdagen

Januari 2010

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

v. 53 v. 1 v. 2 v. 3

v. 4

vinjettbild: vinterkvist

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

INFORMA TION

Svea Alfred, Alfrida

Rut Hanna, Hannele Kasper, Melker, Baltsar August, Augusta Erland Gunnar, Gunder Sigurd, Sigbritt

Jan, Jannike Frideborg, Fridolf Knut Felix, Felicia Laura, Lorentz Hjalmar, Helmer Anton, Tony

Hilda, Hildur Henrik Fabian, Sebastian Agnes, Agneta Vincent, Viktor Frej, Freja Erika

Paul, Pål Bodil, Boel Göte, Göta Karl, Karla Diana Gunilla, Gunhild Ivar, Joar

Trettondedagsafton Trettondedag jul

Konungens namnsdag Tjugondedag jul

liv i vatten är temat för årets utmaning som riktar sig till förskolor och klasser upp till skolår 5.

Delta i 2010 års utmaning!

1 2 3

Hur tänker ni i planeringen av ett vattentema?

Hur organiserar och genomför ni temat?

Hur blev det (om ni hunnit genomföra temat)?

Redovisa med ord och bild eller i andra former.

Läs mer om 2010 års utmaning på www.bioresurs.uu.se, välj förskola, gr 1 - 5.

References

Related documents

Men efter det där brevet till kusinen på Ekeberg, som inte var ämnat för hennes ögon, där brodern rent ut sade, att hon varit honom till en börda, trodde hon varken på Gud eller

För att teknik för utvinning och lagring av värme i mark och vatten ska komma till utnyttjande krävs att hänsyn tas till denna resurs vid den kommunala

När han till världen lände, så fick han genast hicka, och far hans svor och gorma för inte han var flicka och sade skarpt åt gumman, som i sängen låg så still:.. ”Fy

Vissa samer anser att de behöver komma underfund med det moderna samhället, men också att samhället behöver distribuera sina resurser och vinster på ett bättre sätt. Andra

Just nu pågår en enorm överföring av mark från små livs- medelsproducenter till utländska storbolag, från hållbart jord- bruk till industri-plantager där monokulturer är till

I Demo- kratiska republiken Kongo har Kina fått tillgång till 2,8 miljoner hektar, där regnskogsområden med vilda djur finns idag, för att skapa världens största plantage

Byborna ville egentligen odla potatis, majs och andra grönsa- ker, men hade, trots påstötningar, inte fått den finansiering för stängsel de har rätt till

Systemet går ut på att under vintern kunna ta upp värme och distribuera det i byggnaderna med hjälp av bergvärme och ett frånlufts- och tilluftsystem med värmeväxlare (FTX).