Störande arbete vid Jakriborg och stationsbron i Hjärup

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MÅNAD 2019 Massorna till påfartsrampen körs till stationsbron med last-

bilar som kör söderifrån, genom arbetsområdet. Massorna läggs ut i flera lager och mellan varje lager packas materialet med en vält som vibrerar. Arbetet kan periodvis upplevas som störande för de som bor nära arbetsplatsen.

Arbete startar på måndag 15 mars och kommer att pågå fram till mitten av april.

Massor siktas och återanvänds

Norr om Jakriborg kommer vi om några veckor börja sikta utgrävda massor och separera sten och grus i olika storlekar.

Materialet återanvänds sedan i andra delar av projektet.

Ljudet från siktmaskinen kan upplevas som störande.

Arbetstider

Entreprenören arbetar normalt dagtid vardagar mellan 7-19, men ibland kan entreprenören behöva arbeta längre dagar.

Planeringen kan ändras med kort varsel

Vi arbetar på hela sträckan mellan Arlöv och Klostergården i Lund. Planeringen är ett pussel med många bitar. För att kunna använda resurserna på bästa sätt måste entreprenören ibland planera om, vilket innebär att personal och maskiner kan flyttas till en annan del i projektet med kort varsel.

Kommande stora trafikstörningar 2021

• 13-30 maj 2021 - E6 stängs helt vid trafikplats Alnarp

• Augusti/september 2021 - Tågstopp Malmö-Lund, 9 dygn

Störande arbete vid Jakriborg och stationsbron i Hjärup

15 mars startar arbetet med att bygga påfarten till nya stationsbron vid Jakriborg. Vi kommer också att börja sikta massor strax norr om Jakriborg. Arbetena kan upplevas som störande.

Fyrspåret Malmö-Lund

Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund.

Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Läs mer på: www.trafikverket.se/fyrsparet

Kontaktuppgifter

Adress: Företagsvägen 14, 232 37 Arlöv

Telefon: 0771–921 921 www.trafikverket.se/fyrsparet

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL Kontakt: lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00 Övrig tid: 08 -585 516 10

Ovan: Söder om Jakriborg byggs den västra påfarten till stationsbron.

Till höger: Med siktmaskinen återvinns stenmaterial som kan användas i andra delar av projektet.

INFORMATION • FYRSPÅRET MALMÖ-LUND • MARS 2021

Figure

Updating...

References

Related subjects :