Oxdjupsleden Vaxholmsleden Vägfärja TIDTABELL

730  Download (0)

Full text

(1)

Gäller 2021-06-13 – 2021-12-31

Vägfärja

Vaxholmsleden

Vaxholm–Rindö–Vaxholm

Oxdjupsleden

Rindö–Värmdö–Rindö

TIDTABELL

(2)

Måndag–fredag

Vaxholm, Västerhamnsplan–

Rindö, Rindö smedja Rindö, Oskar-Fredriksborg–

Värmdö, Stenslätten

00 00 01 00 02 00 03

04 30

05 00 30 50 44

06 10 30 40 50 04 24 44

07 00 10 20 30 40 50 04 24 44

08 00 10 20 30 40 04 24 44

09 00 20 40 14 34 54

10 00 15 30 45 20 35 50

11 00 15 30 45 05 20 50

12 00 15 30 45 05 20 35 50

13 00 15 30 45 05 20 35 50

14 00 15 30 45 05 20 35 50

15 00 15 30 45 05 20 35 50

16 00 10 20 30 40 50 05 20 35 50

17 00 10 20 30 40 50 14 34 54

18 00 10 20 30 40 14 34 54

19 00 20 40 14 54

20 00 30 20 50

21 00 30 20 50

22 00 30 20 50F

23 00 30

Tur med fet kursiv – Anpassad tur för resa över båda lederna.

F – Turen går endast fredag.

Vaxholmsleden, Vaxholm–Rindö–Värmdö

(3)

Lördag, söndag

Vaxholm, Västerhamnsplan–

Rindö, Rindö smedja Rindö, Oskar–Fredriksborg–

Värmdö, Stenslätten

00 00 01 00 02 00

03 15

04 30B

05 00 30

06 00 30 50L

07 00 30 20 50

08 00 30 20 50

09 00 30 20 50

10 00 15X 30 45X 20 50

11 00 15X 20V 30X 40V 45X 14V 20X 34V 50X 54V 12 00 15X 20V 30X 40V 45X 14V 20X 34V 50X 54V 13 00 15X 20V 30X 40V 45X 14V 20X 34V 50X 54V 14 00 15X 20V 30X 40V 45X 14V 20X 34V 50X 54V 15 00 15X 20V 30X 40V 45X 14V 20X 34V 50X 54V 16 00 15X 20V 30X 40V 45X 14V 20X 34V 50X 54V

17 00 15X 30 45X 20 50

18 00 30 20 50

19 00 30 20 54

20 00 30 20 50

21 00 30 20 50

22 00 30 20 50L

23 00 30

Vaxholmsleden, Vaxholm–Rindö–Värmdö

(4)

Måndag-fredag

Värmdö, Stenslätten–

Rindö, Oskar-Fredriksborg Rindö, Rindö smedja–

Vaxholm, Västerhamnsplan

00 08

01 08

02 08

03

04 38

05 48 08 38

06 08 28 48 00 20 40 50

07 08 28 48 00 10 20 30 40 50

08 08 28 48 00 10 20 30 40 50

09 18 38 58 10 30 50

10 25 40 55 10 25 40 55

11 10 25 55 10 25 40 55

12 10 25 40 55 10 25 40 55

13 10 25 40 55 10 25 40 55

14 10 25 40 55 10 25 40 55

15 10 25 40 55 10 25 40 55

16 10 25 40 55 10 20 30 40 50

17 18 38 58 00 10 20 30 40 50

18 18 38 58 00 10 20 30 40 50

19 18 58 10 30 50

20 24 54 10 40

21 24 54 08 38

22 24 54F 08 38

23 08 38

Oxdjupsleden, Värmdö–Rindö–Vaxholm

Tidigaste avgångstid

Tur med fet kursiv – Anpassad tur för resa över båda lederna.

F – Turen går endast fredag.

(5)

Lördag, söndag

Värmdö, Stenslätten–

Rindö, Oskar-Fredriksborg Rindö, Rindö smedja–

Vaxholm, Västerhamnsplan

00 08

01 08

02 08

03 20

04 38

05 08 38

06 54L 08 38

07 24 54 08 38

08 24 54 08 38

09 24 54 10 40

10 24 54 10 25X 40 55X

11 18V 24X 38V 54X 58V 10 25X 30V 40X 50V 55X 12 18V 24X 38V 54X 58V 10 25X 30V 40X 50V 55X 13 18V 24X 38V 54X 58V 10 25X 30V 40X 50V 55X 14 18V 24X 38V 54X 58V 10 25X 30V 40X 50V 55X 15 18V 24X 38V 54X 58V 10 25X 30V 40X 50V 55X 16 18V 24X 38V 54X 58V 10 25X 30V 40X 50V 55X

17 24 54 10 25X 40 55X

18 24 54 10 40

19 24 58 10 40

20 24 54 10 40

21 24 54 08 38

22 24 54L 08 38

23 08 38

Oxdjupsleden, Värmdö–Rindö–Vaxholm

(6)

Helgtrafik

Röda dagar körs som söndag. Midsommarafton, julafton och nyårsafton körs lördagstrafik.

Olycks- och sjukdomsfall

Vid nödfall eller olyckor, ring räddningstjänsten 112.

Förtur och tillfälliga hinder

Utryckningsfordon, kollektivtrafik och taxi har förtur. Tidtabellen kan tillfälligt ändras på grund av väderlek, vattenstånd och korsande sjötrafik.

Dubbleringstur

Vid köbildning upphör turlistorna att gälla, eftersom dubbleringsturer måste göras.

Farligt gods

Transport av farligt gods har förtur och kan medföra att antalet trafikanter måste begränsas.

Informera befälhavaren 1 timme före avgång.

Ring 0771-65 65 65 och ange ledens namn.

Förbud

Rökning och bränslepåfyllning förbjudet ombord.

(7)

Reservation

Avsteg från gällande turlista kan förekomma på grund av annan sjötrafik, ogynnsam väderlek eller hög trafikintensitet, vilket inne- bär att samtrafik inte alltid kan uppfyllas.

Information via SMS

Du kan enkelt och smidigt få snabb information om eventuella trafikstörningar på färjeleden.

Du registrerar ditt mobilnummer via ledens webbplats, trafikverket.se/vaxholmsleden eller trafikverket.se/vaxholmsleden

Tjänsten är kostnadsfri.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar, järnvägar

och vägfärjeleder samt långsiktig planering av det

samlade transportsystemet.

(8)

TRAFIKVERKET. BESLLNINGSNR: 100164. UTGÅVA: 15. SEPTEMBER 2021. PRODUKTION: FORM OCH EVENT, TRAFIKVERKET. KARTA: LANTMÄTERIET, DNR 109-2010/2667.

Vägnummer: 274, Vaxholm–Rindö–Stenslätten Vaxholmsleden: 970 meter, går mellan Vaxholm och Rindö. Överfartstid: 7 minuter.

Oxdjupsleden: 500 meter, går mellan Rindö och Värmdö. Överfartstid: 5 minuter.

Lederna trafikeras av frigående färja.

Trafikinformation

trafikverket.se/vaxholmsleden trafikverket.se/oxdjupsleden Röststyrt talsvar: 0771-65 65 65

Beställ störningsinfo via sms på ledens webbplats

405

222

260

274

222

222 274

276 276

276

274

274 E18

E18

Nacka Lidingö

Åkersberga

Saltsjöbaden Resarö Svinninge

Gustavsberg Kil

Boo Rydbo

Orminge Kummelnäs

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667 00,51 2 3km

S ö d r a V a x h o l m s f j 274

222

222

222 274

222 274 274

Hemmesta

Kopparmora

Gustavsberg

Ängsvik

Skeppsdalsström

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667 00,51 2 3km

S o l ö f j ä r d e n Vaxholm Rindö smedja

Rindö Värmdö

Norra Lagnö Tynningö n e d r ä

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :