Ekeröleden Vägfärja TIDTABELL

Full text

(1)

Gäller från 2021-05-21

Vägfärja

Ekeröleden

Ekerö–Slagsta–Ekerö

TIDTABELL

(2)

måndag–fredag lördag, söndag, helgdag 00

01 02 03 04

05 45

06 00 15 30 40 50 00 30 07 00 10 20 30 40 50 00 30 08 00 10 20 30 40 50 00 30 09 00 15 30 45 00 30 10 00 15 30 45 00 30 45 11 00 15 30 45 00 15 30 45 12 00 15 30 45 00 15 30 45 13 00 15 30 45 00 15 30 45 14 00 15 30 45 00 15 30 45 15 00 10 20 30 40 50 00 15 30 45 16 00 10 20 30 40 50 00 15 30 45 17 00 10 20 30 45 00 15 30 45

18 00 15 30 00 30

19 00 30 00 30

20 00 30 00 30

21 00 30 00 30

22 00 30 00 30

23

(3)

måndag–fredag lördag, söndag, helgdag 00

01 02 03 04 05

06 00 15 30 45 55 15 45 07 05 15 25 35 45 55 15 45 08 05 15 25 35 45 55 15 45

09 05 15 30 45 15 45

10 00 15 30 45 15 45

11 00 15 30 45 00 15 30 45 12 00 15 30 45 00 15 30 45 13 00 15 30 45 00 15 30 45 14 00 15 30 45 00 15 30 45 15 00 15 25 35 45 55 00 15 30 45 16 05 15 25 35 45 55 00 15 30 45 17 05 15 25 35 45 00 15 30 45 18 00 15 30 45 00 15 45

19 15 45 15 45

20 15 45 15 45

21 15 45 15 45

22 15 45 15 45

23

Ekeröleden, från Slagsta

(4)

Ekeröfärjan reserverar sig för eventuella prisjusteringar.

10 resor 40 resor

Personbil/lätt lastbil/

fordon < 6 meter 70 kr 530 kr 1 500 kr 1 150 kr

Släpkärra 70 kr 530 kr

Lätt lastbil/lastbil 2 axlar/traktor >

6 meter

170 kr 1 000 kr 2 900 kr

Lastbil 3 axlar/

traktor + släp 240 kr 1 340 kr 4 480 kr

Lastbil + släp/trailer 430 kr

Buss 240 kr 1 340 kr 4 480 kr

Ledbuss, buss + släp 430 kr MC, 4-hjuling,

4-hjulig EU moped 40 kr 250 kr

MOBILKRANAR

2–3 axlar 5 000 kr

4 axlar eller fler 10 000 kr Ev. eskort ingår

DISPENSTRANSPORT

261–310 cm bredd 5 000 kr Ev. eskort ingår

311 cm och över

till/från Ekerö 10 000 kr

Längd över 30 m

10 000 kr Eskort ingår 311 cm och över

via Ekerö 15 000 kr Eskort ingår

Gående, cyklister och mopedister åker gratis. Gäller ej 4-hjulig EU moped.

(5)

Betala innan du åker ombord

Betala biljetten inom gällande reseregler via vår app

”Åka Ekeröleden”, e-handel www.farja.se eller använd automat i färjeläget.

Har du inte en giltig biljett skickas en tilläggsavgift automatiskt hem till fordonsägaren.

Buy ticket before going on board

Tickets are sold in vending machines. You can pay with credit cards shown below. Inspection fee 700 SEK.

Fahrschein wird in Automaten gekauft Fahrschein muss vor der Einschiffung erworben werden.

Bitte, benutzen Sie die Automaten. Kontrollgebühr 700 SEK.

Fordon lastade med farligt gods prissätts efter bortfall av färjans lastkapacitet. Fordon som avviker från prislistan prissätts efter upptagen däcksyta.

Dispenstransporter och mobilkran med fyra axlar eller fler får medfölja färjan alla dagar 09:00–15:30 samt efter 19:00, övrig tid ej tillåtet.

Informera befälhavaren 1 timme före avgång.

Ring 0771-65 65 65 och ange ledens namn.

(6)

Färjorna lastas antingen med ljussignaler som gäller filerna ombord, eller från däck av besättningen.

Vänligen följ alla anvisningar, de är till för att kunna lasta och lossa färjan på bästa sätt.

Entering the ferries, the place on board is assigned by traffic-lights or by the crew on deck. Please follow given instructions.

Folgen Sie biem Auffahren auf die Fähre bitte den Lichtsignalen, welche für die einzelnen Spuren gelten beziehungsweise den Anweisungen des Personals. Befolgen sie bitte alle offensichtlichen anweisungen.

Farligt gods

Farligt gods och dispenstransporter ska anmälas senast 1 timme före planerad resa.

Dangerous goods and heavy-cargo must be reported not later than one hor before deliberated trip.

Gefähliche Waren und schwere Transporte müssen spätestens eine Stunde vor geplaner Abfartzeit angemelt werden.

Förbud mot rökning och bränslepåfyllning Av säkerhetsskäl är det förbjudet att röka ombord (även i eget fordon) samt förbjudet att fylla på bränsle till fordon m.m.

Olycks- och sjukdomsfall

Vid nödfall eller olyckor, ring räddningstjänsten 112.

(7)

Betalning

Betalning avser själva transporten och är ej en garanti för en viss ankomsttid eller att medfölja en viss avgång. Är transporten utförd skall betalning erläggas enligt prislista.

Turlista

Ekeröfärjorna förbehåller sig rätten att när nöden så kräver, ändra turlistan utan föregående meddelande eller ekonomisk kompensation. Vid hög trafikintensitet upphör tidtabellen att gälla och färjorna går i skytteltrafik.

Lastning och lossning

Färjan lastas med hänsyn till säkerheten ombord. trafik- ljus eller besättnings anvisningar ska alltid följas. Föraren av ett fordon är alltid själv ansvarig för framförandet av fordonet, så väl ombord som i land.

Reklamationer

Reklamationer ska ske skriftligen, se kontaktinformation på baksidan. Skada på bil anmäls direkt till trafikverkets hemsida trafikverket.se

Bestridande av tilläggsavgift görs skriftligt till:

kontrollavgift.ekeroleden@trafikverket.se eller till Trafikverket Färjerederiet, Box 51, 185 21 Vaxholm.

Ekeröfärjornas fullständiga resevillkor finns anslagna i land vid

färjelägena och ombord på färjorna.

(8)

TRAFIKVERKET. BESTÄLLNINGSNR: 100139. UTGÅVA :30 MARS 2021. PRODUKTION: TRAFIKVERKET, FORM OCH EVENT. KARTA: LANTMÄTERIET, DNR 109-2010/2667

Ekeröleden Slagsta/Fittja–Jungfrusund Längd: 1 900 meter

Överfartstid: ca 10 minuter Leden trafikeras av frigående färja.

Färjetrafiken utförs på uppdrag av Ekerö kommun.

Trafikinformation trafikverket.se/ekeroleden Röststyrt talsvar: 0771-65 65 65 Kontakt

Röststyrd kundtjänst: 0771-65 65 65.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar, järnvägar och vägfärjeleder samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

259 261

261 275

275

275

275 267 269

269

E4 E4 E4

E4 E4 E18

E18

E18 E18

E18

Bålsta

Bro

Ekerö Stenhamra

Jakobsberg

Ekeby

Rotebro

Vällingby Kungsängen

Spånga Viksjö

Fittja Hallunda Norsborg Kallhäll

Skärholmen Drottningholm 444

445

433 437

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667 00,3750,75 1,5 2,25km

M ä l a r e n

Adelsöleden

Ekeröleden Adelsö

Munsö

Slagsta

Jungfrusund

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :