Biologisk mångfald kan ock innebära en stor

22  Download (0)

Full text

(1)

Biosfär

Området där allt

levande finns på jorden Ekosystem

Ett mindre område med liknande natur. Det kan vara en stubbe, en sjö eller barrskog.

Population

En grupp av samma art

Biom

Ett stort område med liknande natur.

Exempelvis Taiga

Grafik Kaj Schmidt från E-boken Ekologi Samtliga bilder CC BY

(2)

Producent

alltid växter

Nedbrytare

Bakterier, svampar och vissa ryggradslösa djur

Konsument

Förstahandskonsument är växtätare

Konsument

Andrahandskonsument är rovdjur

Konsument

Toppkonsument står högst i näringskedjan

Grafik Kaj Schmidt från E-boken Ekologi. Samtliga bilder CC BY

(3)

Näringskedja

växt larv äter blad fågel äter larv

(4)

"Simplified food chain" by LadyofHats - Own work. Licensed under CC0 via Wikimedia Commons - https://

commons.wikimedia.org/wiki/File:Simplified_food_chain.svg#/media/File:Simplified_food_chain.svg

(5)

Näringsväv

http://parcmarin.qc.ca/web/image/chaine_alimentaire_en.png

(6)
(7)
(8)

Energipyramid

Producenter, växter.

1a hands konsumenter, växtätare.

växtätare 2a hands

konsumenter, köttätare.

Toppkonsumenter.

energiförlust

energiförlust

energiförlust

10 000 kg biomassa

1000 kg biomassa 100 kg biomassa

10 kg biomassa

Grafik Kaj Schmidt, från e-boken ekologi. Samtliga bilder CC BY

(9)

Anrikning

(10)

Biologisk

mångfald är många olika

typer av växter och djur.

Ett ekosystem med stor biologisk

mångfald är regnskog där hälften av alla

jordens djur och växter finns.

(11)

Biologisk mångfald kan ock innebära en stor

variation i landskapet.

(12)

Biologisk mångfald

(13)

Biologisk mångfald

(14)

Motsatsen är monokultur. Man odlar samma gröda och förändrar landskapet genom att dika

bort vattendrag och spränga bort åkerholmar.

(15)

Monokultur

(16)

Monokultur

(17)

Bärförmåga betyder ett områdes möjligheter att

försörja ett visst antal individer av samma art.

(18)

Exempel på bärförmåga är hur mycket fisk

människor kan fiska för egen del utan att

fisken tar slut.

(19)

Människor påverkar bärförmågan genom

konstbevattning

(20)

Gödsel påverkar jordbrukets bärförmåga

(21)

Fiskodlingar ökar bärförmågan

(22)

Musselodlingar ökar bärförmågan

Figure

Updating...

References

Related subjects :