Anmalan om prao för företag

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Vi kan ta emot praoelever följande veckor under läsåret 2019/2020:

Höstterminen 2019 (åk 9) Vårterminen 2020 (åk 8)

Vecka 42 (Olandsskolan, Alunda) Vecka 43 (Vallonskolan, Gimo) Vecka 45 (Österbyskolan, Österbybruk) Vecka 45 (Frösåkersskolan, Östhammar) Vecka 46 (Frösåkersskolan, Östhammar)

Vecka 10 (Olandsskolan, Alunda) Vecka 11 (Vallonskolan, Gimo) Vecka 12 (Österbyskolan, Österbybruk) Vecka 13 (Frösåkersskolan, Östhammar) Vecka 14 (Frösåkersskolan, Östhammar)

Du skickar blanketten till:

Östhammars kommun Sektor Bildning Box 66

742 21 Östhammar

Östhammars kommun samlar in dina personuppgifter för att hantera prao. Läs mer om hur Östhammars kommun hanterar personuppgifter på www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/behandling-av-personuppgifter/.

Sektor Bildning

Anmälan om prao för företag

Praktisk arbetslivsorientering, prao, är ett sätt att ge elever mer kunskap om arbetslivet och om olika yrkesområden.

Elever har sin prao i årskurs 8 under två veckor. Endast lättare och riskfritt arbete får förekomma. För många av våra elever är det första gången de är i kontakt med arbetslivet. Det här är en möjlighet för ert företag och vi hoppas ni kan tänka er att ta emot en eller flera praoelever.

Östhammars kommun erbjuder handledarguider och du hittar mer information om kommunens praoverksamhet på www.osthammar.se/prao

Ja, vi kan tänka oss att ta emot en eller flera praoelever

(ifylls av handledare eller chef på praktikplatsen)

Praktikplats/företagets namn:

Antalet praktikplatser per vecka på företaget (ifylls endast av chef):

Namn (handledare/chef):

E-post: Telefon:

Figure

Updating...

References

Related subjects :