Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-01-31

Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Lennart Hamberg samt justitierådet Erik Nymansson

Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

Enligt en lagrådsremiss den 18 januari 2018 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker,

2. lag om ändring i lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva,

3. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Louise Petrelius.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :