• No results found

STARTFRÅGOR. Kryssa i skalan eller rutorna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "STARTFRÅGOR. Kryssa i skalan eller rutorna"

Copied!
14
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

FAS 1

Vad anser du övervikt i allmänhet främst beror på?

Arv Miljö/utbud

Hur motiverad/peppad/tänd är du på att gå in i detta program?

Halvljummen Het

Lägsta nivån på skalan är halvljummen, ligger du under detta är det (för att vara väldigt rakt på sak) ingen idé att du deltar.

Ligger du däremot på halvljummen så vågar vi påstå att pro- grammet kan motivera upp dig mot varmare delen av skalan!

Påståenden

Vilka av följande påståenden stämmer och stämmer inte in på dig (flera kan stämma in) …

1. Min övervikt kan jag ha skaffat genom överdrivet godis-, bakverk- och/eller sötsaksintag …

Stämmer

Stämmer inte

Vet ej 2. Min övervikt kan jag ha skaffat genom överdrivet glass-, efterrätts- och/eller kaffebrödsintag …

Stämmer

Stämmer inte

Vet ej 3. Min övervikt kan jag ha skaffat mig genom över- drivet läskdrickande …

Stämmer

Stämmer inte

Vet ej

4. Min övervikt kan jag ha skaffat genom alltför stillasittande leverne …

Stämmer

Stämmer inte

Vet ej 5. Min övervikt kan jag ha skaffat genom

alltför lite motion …

Stämmer

Stämmer inte

Vet ej

6. Min övervikt kan jag ha skaffat genom kvällsätande/nattmackor …

Stämmer

Stämmer inte

Vet ej 7. Min övervikt kan jag ha skaffat genom stora por- tioner och/eller för många påfyllningar …

Stämmer

Stämmer inte

Vet ej 8. Min övervikt kan jag ha skaffat genom

feta mejeriprodukter och matfett …

Stämmer

Stämmer inte

Vet ej 9. Min övervikt kan jag ha skaffat genom

alltför feta måltider …

Stämmer

Stämmer inte

Vet ej 10. Min övervikt kan jag ha skaffat genom

att jag hoppat över måltider …

Stämmer

Stämmer inte

Vet ej

11. Min övervikt kan jag ha skaffat genom omedve- tet ätande …

Stämmer

Stämmer inte

Vet ej 12. Min övervikt kan jag ha skaffat genom

ätande i samband med stress …

Stämmer

Stämmer inte

Vet ej

▼ S T A R T F R Å G O R ▼

Kryssa i skalan eller rutorna …

(2)

Må gott och gå ned i vikt

DU VILL NÅett kroppsformat där du mår gott och trivs med dig själv. Du vill samtidigt få kraft och ork! Du är beredd att göra en insats för detta, men vill inte pina eller plåga dig. Vägen mot dina mål måste kantas av välbefinnande.

Du är också beredd att förändra och få ett mer avslappnat förhållande till vikt, kropp, ätande och hälsa. Då har du kommit rätt!

Mat är gott och välbefinnande är nyckeln till hälsa. Det är i grunden vad det här program- met handlar om. Namnet Väg Dig Mindre är dubbelbottnat – det betyder förstås att du kom- mer att gå ned i vikt och följa din viktminskning varje vecka. Men det betyder också att vi vill komma bort från den överdrivna fixering som finns vid vikten och vågen. Vikt är nämligen ett dåligt mått på förändringar i kroppen.

Garanti och oberoende

Du sätter upp vettiga mål. Du följer program- met. Du tar ett steg i taget. Du är ärlig mot dig själv i dina utvärderingar. Visst kommer du då att lyckas! Det vet vi efter 10 års erfarenhet och tusentals deltagare. Du kommer att veta vad du behöver göra för att bibehålla det kroppsformat du uppnått. Du kommer att veta exakt vad som krävs om du i framtiden behöver göra en nystart.

Alltför många dieter och bantningsprogram gör dig beroende av speciella produkter, av att räkna kalorier eller annat. Många förlorade kilon återfås snabbt när man går från diet till verklig- het. Här slipper du helt ifrån detta – det finns ingen diet, inga specialprodukter och inga spe- ciella menyer. Det handlar i stället helt och hållet om ditt dagliga förhållningssätt till mat och ätande. Det handlar om att få inspiration,

ny kunskap och stöttning samtidigt som det bara är ett antal konkreta regler/förhållningssätt du behöver hantera.

Tre faser

Programmet består av tre faser. I den första fasen är reglerna förhållandevis tuffa och du kommer att gå ned rejält i vikt och förändra ditt kroppsformat. I den andra fasen mjukas regler- na upp lite, men du fortsätter vägen mot dina mål. Den sista fasen är en personlig anpassning till en långsiktig balans av vikt och kroppsfor- mat. Hur lång varje fas är kan variera inom dessa intervall.

Fas 1: 3–9 veckor Fas 2: 3–9 veckor Fas 3: Fortsättningen

När det är dags att gå från en fas till en annan är upp till dig och din handledare. Det handlar främst om vilka mål du har och vilka resultat du nått på vägen. Oftast brukar första fasen vara i 6 veckor, men den kan också göras längre.

Det häfte du håller i din hand är ramverket för programmet, men sedan är det upp till din handledare hur det formas.

▼ V Ä G D I G M I N D R E

fas1

(3)

FAS 1

Mer än ett mål

FÖR DE FLESTAär det att gå ned i vikt som är huvudmålet. Men vikten är en inexakt mått- enhet. De viktförändringar som sker varje dag eller under en vecka har mer att göra med vatten- depåer i kroppen än fettförråd. Många skulle må oerhört mycket bättre om de helt slutade väga sig. I det här programmet finns vikten med som ett mål men vi lägger till storleks- och upplevel- semål för att bättre få en bild av vad som verk- ligen händer. Varje mål delas in i långtidsmål och 15-veckorsmål. Börja därför med att sätta ett datum för när 15 veckor gått respektive när du ser det som rimligt att nå dina långtidsmål.

Dina viktmål

Vi vill att du siktar på din ”trivas och må bra- vikt”. Den kanske är densamma som vad ideal- viktstabellerna säger men kan också ligga över detta. Den viktminskning vi eftersträvar är 0,5–1,0 kilo i veckan. Går du ned mer kommer det i stor utsträckning att handla om vattenför- ändringar.

Dina storleksmål

När dina fettdepåer krymper kommer också din klädstorlek att förändras. Storlek är på många sätt viktigare än vikt. Men att använda mått- band är för krångligt. Vi rekommenderar ett klädstorleksmål. Det kan vara byxor eller andra plagg, bara det är en måttenhet du kan följa upp. Ett exempel: En manlig deltagare har i dag jeansstorlek 36 tum i midja, hans långsiktiga mål är 33 och hans 15-veckorsmål 34. Känslan av att byxorna sitter lite lösare är viktig.

Dina upplevelsemål

Upplevelsemålen är de minst mätbara målen. Ett upplevelsemål kan handla om fysisk ork, förhål- landet till mat, utseende eller något annat. De fysiska upplevelsemålen kanske handlar om att orka med medelgympa bättre, gå uppför trap- por eller orka cykla till jobbet. De matkopplade upplevelsemålen kanske handlar om att ha ener- gi och kraft att undvika småätande. Ett utseen- dekopplat mål kan handla om att se sig själv stå framför spegeln och vara nöjd och belåten.

▼ M Å L

Namn

Datum för målen

15 veckor På lång sikt

Mina viktmål

15 veckor På lång sikt

Mina storleksmål Typ av plagg

15 veckor På lång sikt

Mina upplevelsemål

15 veckor

På lång sikt

(4)

SPELREGLER KANSKE FÖRSTupplevs som en kraftig styrning och inskränkning, men du kom- mer snart inse att de gör livet mycket enklare än dietprogram som exakt föreskriver vad du ska äta. De ger dig valfrihet att äta olika saker, äta samma mat som familjen eller gå på restaurang.

Reglerna ska förhoppningsvis fastna i ditt med- vetande så att du inte behöver tänka på dem varje dag och de är skrivna i jagform och nutid för att lättare etableras i ditt tänkande. I de olika faserna förändras reglerna något och i den tred- je fasen väljer du de regler du behöver.

Reglerna är lika för alla i fas 1 och 2 och det innebär att en regel som för en del är en stor ut- maning upplevs som enkel av andra.

Veckans utvärdering

En mycket viktig del är den återkommade utvär- deringen varje vecka. Du får fylla i ett protokoll där du uppskattar din egen förmåga att följa spelreglerna på en procentuell skala. Din förmå- ga att följa spelreglerna är förstås helt avgöran- de för ditt resultat. Genom veckoprotokollen föl- jer du också vägen mot målen. Dels veckans vikt, dels upplevelser av storlek (även känslan av att byxorna sitter lite lösare är viktig) samt till sist upplevd ork och välbefinnande.

Bakgrund till spelreglerna

Jag väljer bort alla former av godis, kakor, glass och sötsaker helt!

Vi går rakt på sak – det gäller total- förbud för godis, kakor och sötsaker. Detta kom- mer dock att förändras i senare faser. Sötsaker ger mycket energi och ett obalanserat ätande.

De kan ingå i ett bra ätande, men här startar du helt utan, delvis för att förändra behovet av söt smak. Efter bara 21 dagar med denna regel kan smaken för och behov av sött ha förändrats. För att hantera detta och må gott behöver du få i dig bra kolhydrater i synnerhet och bra energi i allmänhet. Det klarar du med hjälp av några av de andra reglerna. OBS! I tillägg till det totala förbudet för sötsaker gäller en rejäl restriktion för öl, vin och sprit. En öl eller ett glas vin är till- åtet vid högst ett par tillfällen varje vecka. Alko- hol lagras normalt direkt in i dina fettdepåer.

Jag är alltid återhållsam med portions- storleken och tar aldrig om!

Att stora måltider, stora mackor och stora salladstallrikar är en del av överviktsproble- met gäller för de flesta. Har du vant dig vid mål- tider i XL-format, är det ganska självklart att du

▼ S P E L R E G L E R N A

1

S P E L R E G L E R | F A S 1

1. Jag väljer bort alla former av godis, kakor, glass och sötsaker helt!

2. Jag är alltid återhållsam med portions- storleken och tar aldrig om!

3. Jag rör på mig minst 30 minuter varje dag!

4. Jag väljer alltid magrast möjliga maträtt!

5. Jag hoppar aldrig över måltider och tar en frukt/morot till mellanmål!

6. Jag ser till att varje måltid innehåller stomme och grönsaksdel!

7. Jag dricker ett glas vatten varje/varannan

timme!

2

(5)

FAS 1

1. Stomme

Potatis, ris, pasta, bröd, rotsaker, cous-cous, majs, gryn etc. En missförstådd grupp i all diskus- sion om kolhydrater och GI-vär- den. Dessa produkter i så fiber- rik form som möjligt är den viktiga stommen i födan.

2. Protein

Kött, fisk, ägg, bönor, linser och mejeriprodukter. Ger byggmate- rial i form av protein samt ett antal andra viktiga ämnen. Behövs i mindre mängd än stommen.

3. Grönsaker och frukt

Sallad, tomat, kål, vitkål, broccoli, blom- kål, paprika etc. En rejäl andel grön-

saker, helst inte bara de vattenrika, mår alla bra av. Dessa produkter

kallas också vitamin- och mineral- tillskott.

4. Extra energitillskott Sås, smör, grädde, olja, sötsaker, godis etc. Ger extra energi, men har också betydelse för tillagningen, smaken och upplevelsen av det vi äter.

Mycket lätt att äta för mycket av.

Protein och såsdel (knappt 25 procent)

Tallriksmodellen och 4 grupper

själv antar samma format. Det finns några knep för att förenkla detta, till exempel att äta salladen först eller äta långsamt. Har du egna knep?

Jag rör på mig minst 30 min varje dag!

Daglig aktivitet gör resan mot målet enk- lare och ger samtidigt mervärden. Motio- nen höver inte vara svettig – all rörelse är bra. En kvarts promenad morgon och kväll, en cykeltur eller simning. Långsamt och lugnt är toppenbra.

Jag väljer alltid magrast möjliga rätt!

Fett behövs för smak, konsistens och mättnad. Totalt fettfritt är inget att efter- sträva, men undvik de fetaste rätterna. Vissa restauranger märker ut välbalanserade rätter med ett nyckelhål, eller ”key meal”. En del rätter är synligt feta, medan andra luras, exempelvis pajer. Dessutom beror det på hur rätten har tillagats. Olje-/dressingblandad sallad ger stora fettmängder – välj rena råvaror på salladsbordet och magra varianter i mejerisortimentet.

Jag hoppar aldrig över måltider och tar en frukt/morot till mellanmål!

Att hoppa över en måltid är aldrig energibesparing – du skapar i stället en obalans

och börjar småäta eller vräker i dig mängder nästa måltid. Frukost, lunch och middag med frukt däremellan är vad som gäller. Fördelningen mellan de tre huvudmåltiderna kan variera bero- ende på dina vanor och tider. Detta är också en regel som hjälper dig att klara av godis-/sötsaks- regeln. Att mellanmålet definieras så snävt som en frukt eller en morot är ett sätt att öka den dagliga frukt- och grönsakskonsumtionen.

Jag ser till att varje måltid innehåller stomme och grönsaksdel!

För att vi ska må bra och fungera måste maten vara god och välbalanserad. En viktig del som måltiden ska ge är kolhydrater och fibrer.

Det är avgörande för dina dagliga energinivåer och förmågan att klara av sötsaksregeln. Här nedan förklaras måltidens komponenter.

Jag dricker ett glas vatten varje/

varannan timme!

Kroppen har ett stor behov av vatten, särskilt i torra och varma inomhusmiljöer. Tyvärr är det lätt att glömma bort att dricka i en stres- sig vardag och kaffe blir kanske den enda ”väts- kekällan”. Välj själv om ett litet glas varje timme eller ett större varannan passar dig bäst. Men överdriv inte vattenintaget.

3 4

FAS 1

5

6

7

(6)

1. Jag väljer bort alla former av godis, kakor, glass och sötsaker, helt!

0 % 100 %

2. Jag är alltid återhållsam med portionsstorleken och tar aldrig om!

0 % 100 %

3. Jag rör på mig minst 30 minuter varje dag!

0 % 100 %

4. Jag väljer alltid magrast möjliga maträtt!

0 % 100 %

5. Jag hoppar aldrig över måltider och tar en frukt/morot till mellanmål!

0 % 100 %

6. Jag ser till att varje måltid innehåller stomme och grönsaksdel!

0 % 100 %

7. Jag dricker ett glas vatten varje/varannan timme!

0 % 100 %

Vecka (Väg Dig Mindre) Namn

Datum

Veckans uppföljning av mina mål

Viktmål Vikt i dag

Storleksmål

Notera inte bara, utan kommentera även upplevda förändringar, sitter det lite lösare, känns det annorlunda?

Storlek i dag Kommentar

Upplevelsemål

Notera här upplevelser av kraft, ork och välbefinnande under veckan, rita gärna också en ”gubbe” som passar dina upplevelser:

glad eller ledsen eller stressad eller …?

▼ V E C K O P R O T O K O L L ▼

Min förmåga att följa ”spelreglerna”.

Markera på skalan i vilken grad du klarat detta. Vissa av reglerna går att följa till mer än 100 procent.

FAS 1

(7)

FAS 1

1. Jag väljer bort alla former av godis, kakor, glass och sötsaker, helt!

0 % 100 %

2. Jag är alltid återhållsam med portionsstorleken och tar aldrig om!

0 % 100 %

3. Jag rör på mig minst 30 minuter varje dag!

0 % 100 %

4. Jag väljer alltid magrast möjliga maträtt!

0 % 100 %

5. Jag hoppar aldrig över måltider och tar en frukt/morot till mellanmål!

0 % 100 %

6. Jag ser till att varje måltid innehåller stomme och grönsaksdel!

0 % 100 %

7. Jag dricker ett glas vatten varje/varannan timme!

0 % 100 %

Vecka (Väg Dig Mindre) Namn

Datum

Veckans uppföljning av mina mål

Viktmål Vikt i dag

Storleksmål

Notera inte bara, utan kommentera även upplevda förändringar, sitter det lite lösare, känns det annorlunda?

Storlek i dag Kommentar

Upplevelsemål

Notera här upplevelser av kraft, ork och välbefinnande under veckan, rita gärna också en ”gubbe” som passar dina upplevelser:

glad eller ledsen eller stressad eller …?

▼ V E C K O P R O T O K O L L ▼

Min förmåga att följa ”spelreglerna”.

Markera på skalan i vilken grad du klarat detta. Vissa av reglerna går att följa till mer än 100 procent.

FAS 1

(8)

1. Jag väljer bort alla former av godis, kakor, glass och sötsaker, helt!

0 % 100 %

2. Jag är alltid återhållsam med portionsstorleken och tar aldrig om!

0 % 100 %

3. Jag rör på mig minst 30 minuter varje dag!

0 % 100 %

4. Jag väljer alltid magrast möjliga maträtt!

0 % 100 %

5. Jag hoppar aldrig över måltider och tar en frukt/morot till mellanmål!

0 % 100 %

6. Jag ser till att varje måltid innehåller stomme och grönsaksdel!

0 % 100 %

7. Jag dricker ett glas vatten varje/varannan timme!

0 % 100 %

Vecka (Väg Dig Mindre) Namn

Datum

Veckans uppföljning av mina mål

Viktmål Vikt i dag

Storleksmål

Notera inte bara, utan kommentera även upplevda förändringar, sitter det lite lösare, känns det annorlunda?

Storlek i dag Kommentar

Upplevelsemål

Notera här upplevelser av kraft, ork och välbefinnande under veckan, rita gärna också en ”gubbe” som passar dina upplevelser:

glad eller ledsen eller stressad eller …?

▼ V E C K O P R O T O K O L L ▼

Min förmåga att följa ”spelreglerna”.

Markera på skalan i vilken grad du klarat detta. Vissa av reglerna går att följa till mer än 100 procent.

FAS 1

(9)

FAS 1

▼ 2 1 - D A G A R S U T V Ä R D E R I N G ▼

Här fokuserar vi på personliga upplevelser och resultat under de 21 dagar som passerat. Med hjälp av denna utvärdering tar vi också upp diskussionen om byte av fas samt eventuell förändring av dina mål. Mål måste kunna förändras när du lär dig av verkligheten.

Segrar/höjdpunkter/glädjeämnen

Under de tre veckor som passerat, vad har varit extra positivt? Vad har du känt dig nöjd med?

Utmaningar

Under de tre veckor som passerat, vad har varit dina största utmaningar?

Förändra/förbättra/göra annorlunda

Under de tre veckor som kommer, vad kan du förändra, förbättra eller göra annorlunda?

Vecka (Väg Dig Mindre) Namn

Datum

Hur tycker du att det har gått?

Under de tre veckor som passerat, hur upplever du att olika saker fungerat? Kryssa på skalan och kommentera.

Vi har valt att även här använda 0–100 %-skalan så får du själv förklara vad du menar med den procent du valt.

Att följa spelreglerna?

0 % 100 %

På väg mot målen?

0 % 100 %

Det dagliga välbefinnandet?

0 % 100 %

FAS 1

(10)

1. Jag väljer bort alla former av godis, kakor, glass och sötsaker, helt!

0 % 100 %

2. Jag är alltid återhållsam med portionsstorleken och tar aldrig om!

0 % 100 %

3. Jag rör på mig minst 30 minuter varje dag!

0 % 100 %

4. Jag väljer alltid magrast möjliga maträtt!

0 % 100 %

5. Jag hoppar aldrig över måltider och tar en frukt/morot till mellanmål!

0 % 100 %

6. Jag ser till att varje måltid innehåller stomme och grönsaksdel!

0 % 100 %

7. Jag dricker ett glas vatten varje/varannan timme!

0 % 100 %

Vecka (Väg Dig Mindre) Namn

Datum

Veckans uppföljning av mina mål

Viktmål Vikt i dag

Storleksmål

Notera inte bara, utan kommentera även upplevda förändringar, sitter det lite lösare, känns det annorlunda?

Storlek i dag Kommentar

Upplevelsemål

Notera här upplevelser av kraft, ork och välbefinnande under veckan, rita gärna också en ”gubbe” som passar dina upplevelser:

glad eller ledsen eller stressad eller …?

▼ V E C K O P R O T O K O L L ▼

Min förmåga att följa ”spelreglerna”.

Markera på skalan i vilken grad du klarat detta. Vissa av reglerna går att följa till mer än 100 procent.

FAS 1

(11)

FAS 1

1. Jag väljer bort alla former av godis, kakor, glass och sötsaker, helt!

0 % 100 %

2. Jag är alltid återhållsam med portionsstorleken och tar aldrig om!

0 % 100 %

3. Jag rör på mig minst 30 minuter varje dag!

0 % 100 %

4. Jag väljer alltid magrast möjliga maträtt!

0 % 100 %

5. Jag hoppar aldrig över måltider och tar en frukt/morot till mellanmål!

0 % 100 %

6. Jag ser till att varje måltid innehåller stomme och grönsaksdel!

0 % 100 %

7. Jag dricker ett glas vatten varje/varannan timme!

0 % 100 %

Vecka (Väg Dig Mindre) Namn

Datum

Veckans uppföljning av mina mål

Viktmål Vikt i dag

Storleksmål

Notera inte bara, utan kommentera även upplevda förändringar, sitter det lite lösare, känns det annorlunda?

Storlek i dag Kommentar

Upplevelsemål

Notera här upplevelser av kraft, ork och välbefinnande under veckan, rita gärna också en ”gubbe” som passar dina upplevelser:

glad eller ledsen eller stressad eller …?

▼ V E C K O P R O T O K O L L ▼

Min förmåga att följa ”spelreglerna”.

Markera på skalan i vilken grad du klarat detta. Vissa av reglerna går att följa till mer än 100 procent.

FAS 1

(12)

1. Jag väljer bort alla former av godis, kakor, glass och sötsaker, helt!

0 % 100 %

2. Jag är alltid återhållsam med portionsstorleken och tar aldrig om!

0 % 100 %

3. Jag rör på mig minst 30 minuter varje dag!

0 % 100 %

4. Jag väljer alltid magrast möjliga maträtt!

0 % 100 %

5. Jag hoppar aldrig över måltider och tar en frukt/morot till mellanmål!

0 % 100 %

6. Jag ser till att varje måltid innehåller stomme och grönsaksdel!

0 % 100 %

7. Jag dricker ett glas vatten varje/varannan timme!

0 % 100 %

Vecka (Väg Dig Mindre) Namn

Datum

Veckans uppföljning av mina mål

Viktmål Vikt i dag

Storleksmål

Notera inte bara, utan kommentera även upplevda förändringar, sitter det lite lösare, känns det annorlunda?

Storlek i dag Kommentar

Upplevelsemål

Notera här upplevelser av kraft, ork och välbefinnande under veckan, rita gärna också en ”gubbe” som passar dina upplevelser:

glad eller ledsen eller stressad eller …?

▼ V E C K O P R O T O K O L L ▼

Min förmåga att följa ”spelreglerna”.

Markera på skalan i vilken grad du klarat detta. Vissa av reglerna går att följa till mer än 100 procent.

FAS 1

(13)

FAS 1

▼ 2 1 - D A G A R S U T V Ä R D E R I N G ▼

Här fokuserar vi på personliga upplevelser och resultat under de 21 dagar som passerat. Med hjälp av denna utvärdering tar vi också upp diskussionen om byte av fas samt eventuell förändring av dina mål. Mål måste kunna förändras när du lär dig av verkligheten.

Segrar/höjdpunkter/glädjeämnen

Under de tre veckor som passerat, vad har varit extra positivt? Vad har du känt dig nöjd med?

Utmaningar

Under de tre veckor som passerat, vad har varit dina största utmaningar?

Förändra/förbättra/göra annorlunda

Under de tre veckor som kommer, vad kan du förändra, förbättra eller göra annorlunda?

Vecka (Väg Dig Mindre) Namn

Datum

Hur tycker du att det har gått?

Under de tre veckor som passerat, hur upplever du att olika saker fungerat? Kryssa på skalan och kommentera.

Vi har valt att även här använda 0–100 %-skalan så får du själv förklara vad du menar med den procent du valt.

Att följa spelreglerna?

0 % 100 %

På väg mot målen?

0 % 100 %

Det dagliga välbefinnandet?

0 % 100 %

FAS 1

(14)

vis är 8 kilo – gå ned till 8 under startvikten och pricka för vid 15 veckor. Dra sedan ett streck mellan startvikten och 15 veckors- punkten så får du den ideala jämna viktnedgången (som dock få följer exakt). Lägg sedan in hur vikten förändrats under de senaste tre veckorna. I vissa grupper väger man sig varje vecka, i andra bara var tredje vecka. Se hur den verkliga vikt- minskningen följer din tänkta linje.

Att försöka att göra en kurva för måttförändringar är svårt, för att inte säga omöjligt. Man ändrar inte hela måttenheter på en vecka. Därför blir din egen bedömning och upplevelse viktig. När du tar på dig det plagg du har som måttenhet, hur känns det? Sitter det lite lösare, känns det som om midjemåttet har förändrats? Skulle du kanske kunna gå ned i storlek om ett par veckor?

Skriv en notis om hur du upplevt storleksmåttet varje vecka.

Egen bedömning av ändringar i storleksmått, vecka

Egen bedömning av ändringar i storleksmått, vecka

Egen bedömning av ändringar i storleksmått, vecka

– 1 kg – 2 kg – 3 kg – 4 kg – 5 kg – 6 kg – 7 kg – 8 kg – 9 kg – 10 kg – 11 kg – 12 kg – 13 kg – 14 kg – 15 kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Start- vikt

Vecka

References

Related documents

Varför: Lyfta frågor som är viktiga för skolan Fakta om Bengt Randén..

Detta arbetssätt är inte bara för barn som Rumi, Gina och Noris skull utan för alla tvåspråkiga barn, småbarn och barn i behov av särskilt stöd.. Det är då vi kan

På teatern gör vi olika lekar och övningar där målet är att alla ska känna sig trygga och ha roligt. Varje termin brukar vi sätta upp en pjäs

På idrotten ska det vara roligt för alla och därför delar personalen in barnen i olika lag, så att ingen ska känna sig utanför.. Verksamheten i Musiken utgår från

På idrotten ska det vara roligt för alla och därför delar personalen in barnen i olika lag, så att ingen ska känna sig utanför.. Verksamheten i Musiken utgår från

På idrotten ska det vara roligt för alla och därför delar personalen in barnen i olika lag, så att ingen ska känna sig utanför.. Verksamheten i Musiken utgår från

På idrotten ska det vara roligt för alla och därför delar personalen in barnen i olika lag, så att ingen ska känna sig utanför.. Verksamheten i Musiken utgår från

På idrotten ska det vara roligt för alla och därför delar personalen in barnen i olika lag, så att ingen ska känna sig utanför.. Verksamheten i Musiken utgår från