• No results found

Rörelse och hälsosam mat är centrala komponenter för barns hälsa – även under kris

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Rörelse och hälsosam mat är centrala komponenter för barns hälsa – även under kris"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Generation Pep arbetar för att alla barn och unga ska ha viljan och möjligheten att leva ett hälso- samt och aktivt liv. Detta jobbar vi med alla dagar i veckan, även under extraordinära situationer som den vi nu befinner oss i. Det finns många anledningar till att rörelse och hälsosamma mat- vanor måste fortsätta vara en del av vår vardag även i sådana lägen som den vi befinner oss i nu.

Vi vet att rörelse och hälsosamma matvanor kan förebygga en rad sjukdomar så som hjärt-kärl- sjukdomar, cancer, diabetes typ-2, fetma och depression. Vi vet också att rörelse kan ge en direkt effekt med att vi kan känna oss gladare direkt efter att vi rört på oss då endorfiner frigörs.

Just nu vet vi att flera barn är hemma, framförallt då de har lindriga förkylningar och är man sjuk är det självklart viktigt med vila. I takt med att personal blir sjuk ökar risken för att fler barn behöver hållas hemma från förskola och skola även om de själva är friska. Forskning visar att barn äter mest grönsaker, frukt och bär när de går i skolan, likaså rör barn på sig som mest under skoldagar.

Vi vet att barn behöver röra sig minst 60 minuter om dagen, men när barn är hemma på helger och lov rör de sig som minst visar forskning och nu får dessutom många barn inte vara utomhus.

Vi vill därför uppmuntra er att göra rörelsepauser tillsammans med era barn, eller inspirera barnen att göra det själva, om de är hemma och är friska.

Vi på Generation Pep har mycket inspiration på vår Youtubekanal, även Friskis och Svettis, FUN- tasifabriken, och många fler har många bra tips.

Vuxna och barn över 10 år ska äta 500 gram grönsaker, frukt och bär varje dag (barn från 4-10 år 400 gram) men många barn äter hälften, eller än mindre, av den rekommenderade mängden. Ett enkelt sätt att få i sig mer frukt och grönt är att lägga till en frukt vid varje måltid, riva ner mo- rötter i köttfärssåsen eller skära upp gurkstavar till middagen. Det behöver inte vara krångligare än så. I Generation Peps inspirationsbank kan du hitta bra tips på hälsosam mat som passar barn, likaså finns massa härliga recept på sidan Sundkurs.

Rörelse

Rörelse och hälsosam mat förbättrar vår hälsa och får oss att må bättre även i svårare tider.

Har ni frågor kan ni kontakta emma@generationpep.se.

Rörelse och hälsosam mat är

centrala komponenter för barns hälsa – även under kris

Hälsosam mat

(2)

· Generation Pep, Måndagsmove. Korta rörelsepauser allt från hopprep, dans och krabbgång.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLA-yHICw27gCjY9znA6YeSkN26SvIkopr

· SVT, Bolibompadrakens Dansskola. Tillsammans med svenska artister lär bolibompadraken ut en rad danser till populära låtar.

https://www.svtplay.se/video/25695192/bolibompa-drakens-dansskola/drakens-dansskola?in- fo=visa

· Funtasifabriken, Fun-Breaks. Korta rörelsepauser framförallt för yngre barn.

https://www.funtasifabriken.se/funbreaks-36272775

· Friskis och Svettis, Rörelsepaus. Rörelsepauser för barn.

https://www.friskissvettis.se/Rorisochminiroris/Rorelsepaus

· Les Mills, Avengers. Bli en superhjälte, träna som en Avengers.

https://www.youtube.com/watch?v=uYi1kyMeFHQ#action=share

· Les Mills, Born To Move, träningsklasser (ca 20 minuter) för barn ålder 6-12 år.

6-7 år https://www.youtube.com/watch?v=GHCqRsrQwNU 8-12 år https://www.youtube.com/watch?v=9WgkiB-GQMI

Fler träningspass https://watch.lesmillsondemand.com/born-to-move-free

· Pidde P, Kickar du så Flippar jag (lär dig dansen), häng på och lär dig dansen här.

https://www.youtube.com/watch?v=UKJS5jo1sVc

· Skolyoga. Här finns små korta yogavideos anpassade för olika åldrar.

1-8 år https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KjLn_NM5NsE&feature=emb_logo 8-13 år https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9dL78ORQH2w&feature=emb_

logo

· Träning i Livet. Rörelsekalender.

https://material.traningilivet.se/rkmars/?fbclid=IwAR1p42a3cv74z9ZPKwC8wb0_B2iGu7L8AE- 0MOe-0toNmoDqj2NFFEtj7GwM

· Friluftsfrämjandet. Gå ut i skogen och upptäck tillsammans med Skogsmulle.

https://www.friluftsframjandet.se/aktuellt/skogsmulle-halsar-naturen-inte-installd-av-corona2/

· Trivselprogrammet. Enkla rörelsepauser att göra hemma eller i skolan!

https://trivselledare.se/rorelsepauser-0

Rörelsetips

(3)

· Fredsborgskolan. Rörelsebank PulsPepp.

https://halsarorelsefredsborg.blog/rorelsebanken/

· Yogobe. Yoga-pass online.

En god morgon på bondgården https://youtu.be/iFrQHbddLz4

Slappna av med Yoga Nidra https://www.youtube.com/watch?v=iIIr0VhoJ8M&feature=youtu.be Min kropp är fantastisk https://youtu.be/Ce9pwOWk-4I

· Generation Pep och Martin & Servera. Enkla och nyttiga mellanmålstips.

https://generationpep.se/sv/inspirationsbanken/at-smart-mellan-malen-orka-mer/

https://generationpep.se/sv/inspirationsbanken/enkla-och-goda-recept-och-inspirerande-fil- mer/

· Generation Pep och Niklas Ekstedt. Recept för att få in mer frukt och grönt under dagen.

https://generationpep.se/sv/inspirationsbanken/recept-500-gram-gront-frukt-och-bar-om-da- gen/

· Sundkurs. Nyttiga recept anpassade för hela familjen.

http://www.sundkurs.se/recept/typ/for-hela-familjen/

Hälsosam mat

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Målsättningen är att ena människor, organisationer och företag för att tillsammans underlätta för alla barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Initiativtagare är Kronprinsessparet, bakom initiativet står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer. Läs mer på www.generationpep.se.

Om Generation Pep

References

Related documents

svarat Ja Norrbotten 76 procent Södermanland 71 procent Västernorrland 71 procent Jämtland 71 procent Östergötland 70 procent Jönköping 70 procent Värmland 70 procent Uppsala

Löpning över högre häckar – fortsatt korta avstånd för arbete med frekvensen 4. Häcklöpning med ökat avstånd för att få mer fart och attack över

att börja med spetsigt knä och sedan kliva rakt över häcken med första benet (många ”fuskar” och lyfter benet runt häcken), det andra benet lyfts över häcken likt ”en

Jag är helt övertygad om att jag i min framtida undervisning kommer att ha elever som sitter och suckar för att det är tråkigt eller att de inte förstår och då gäller det

Ett alternativ till detta är sannolikhetsbaserad eller probabilistisk teori, där till exempel partialsäkerhetsfaktorer belastar styrande parametrar, eller att en så

När barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp ska föräldrarna anmäla det till Överförmyndarnämnden genom att lämna en förteckning över barnets samtliga

92 procent Värmland 91 procent Jönköping 91 procent Västerbotten 91 procent Jämtland 90 procent Södermanland 90 procent Västernorrland 90 procent Gävleborg 90 procent

Har ditt barn under senaste året använt någon medicin för astma eller andningsbesvär?. • nej  gå till

Naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) bör inte användas under medicinering med Lanoxin p g a risk för minskade plasmakoncentrationer och minskad

Ingen kommentar

Ledare ska vara med aktivt i alla övningar och inte bara tala om för barnen vad de ska göra utan visa hur!. Var mycket noga med att visa och förklara detaljer i

Inverse uncertainty estimation techniques are possible to perform when historical data is available. Model calibration through historic observations can be used to add faith to

- förvärva nya kunskaper (bl.a. anpassa yrkesutbildning till förändringar som t.ex. teknisk utveckling och förändringar i arbetsorganisationen. Man vill också ut­ veckla

Karolinska Institutet söker familjer till en studie om stöd till föräldrar som har barn med övervikt eller fetma i 2-6 års ålder?. Hur

Komplettera gärna med en mindre portion råa grönsaker som tomat, morotsslantar eller paprikaringar.. +

Gällande förutsättningarna för en god utredningskvalitet visar studien att respondenterna upplever att utbildning och tydliga riktlinjer är viktigt för att utföra

Inom ramen för dokumentstudierna har vi tagit del av Botkyrka kommuns ärendehandbok, Botkyrka kommuns arkivhandbok, Policy för informationssäkerhet i Botkyrka kommun, mål och

En medelstark korrelation mellan resultatet på STI-CH och ICS påvisades i föreliggande studie, vilket talar för att en nedsatt signalberoende förståelighet också innebär en

Men enligt min enkät så leder det i alla fall inte till några större skillnader i personlig eller kulturellt överförd vidskepelse.. Detta resultat bekräftas också av

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE VID BEHOV Salbutamol Airomir spray (med spacer). Astma vuxna och barn från

14 Skolsköterskorna beskrev många orsaker till att ungdomar idag mår psykiskt dåligt och hur de blir till en viktig pusselbit när det gäller att identifiera dessa ungdomar?.

Resultaten gällande vårdnadshavarna och deras uppskattade konsumtion av frukt och grönt visade att tillgängligheten och uppmuntran till att konsumera frukt och grönt är stor för