• No results found

05.1 Bilaga 1 Meritvärde och behörighet vt2015 Tabell 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "05.1 Bilaga 1 Meritvärde och behörighet vt2015 Tabell 1"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida 1/2

Tabell 1. Meritvärde och behörighet åk 9, vt 2015

Årskurs 9 vt 2015 FLICKA POJKE

Nått mål i alla ämnen %

Yrkes- förberedande

Högskole- förberedande

Nått mål i alla ämnen

%

Yrkes- förberedande

Högskole- förberedande

Edsbergsskolan 262,2

88 97 96

236,3

86 90 90

Gärdesskolan 260,9

91 100 100

245,9

97 97 97

Helenelundsskolan 272,8

90 98 98

259,7

99 99 99

Häggviksskolan 253,5

63 79 79

208,4

58 84 84

Runbacka skolor 274,1

87 100 96

253,4

94 100 100

Sofielundsskolan 253,5

100 100 100

237,5

94 94 94

Sollentuna International School 247,2

81 100 100

226,8

90 100 100

Sollentuna musikklasser 300,1

100 100 100

279,4

100 100 100

Utbildning Rotebro/Gillbo skola 226,8

82 87 87

226,8

86 95 95

Utbildning Silverdal 259,1

76 94 94

250,4

91 94 94

Djupdalsskolan ..

.. .. ..

.. .. .. ..

Edsbergsskolans IK ..

.. .. ..

..

.. .. ..

Sofielundsskolan IK -

- - -

..

.. .. ..

Utbildning Silverdal KV -

- - -

..

.. .. ..

Runbacka skolor KV/Fenix ..

.. .. ..

..

.. .. ..

Tal och språkcentrum ..

.. .. ..

..

.. .. ..

Häggviksskolan KV/LSI ..

.. .. ..

..

.. .. ..

Tot. Kommunala Skolor 259 86 95 94 236,3 86 91 91

Futuraskolan Hertig Karl 255

90 90 90

242

93 93 93

Mikaelskolan ..

.. .. .. .. .. .. ..

Norrviken 173

73 73 73

231

84 91 88

Vibyskolan 273,1

100 100 97

247

95 95 95

Vittra i Sollentuna 253,26

92 92 92

236

67 67 67

Tot. Fristående Skolor 254,1 94 94 93 234,6 79 84 80

Tot. Sollentuna kommun 257,9 88 95 94 236,3 85 89 89

Källa: Extens, enkäter till Friskolor

- Inga officiella uppgifter / uppgift saknas .. Färre än 10 elever i populationen IK: Internationell klass KV: Kommungemensam verksamhet

Meritvärde

Gymnasiebehörighet % Meritvärde

Gymnasiebehörighet %

(2)

Sida 2/2

Tabell 1. Meritvärde och behörighet åk 9, vt 2015 Årskurs 9 vt 2015 TOTALT

Nått mål i alla ämnen

%

Yrkes- förberedande

Högskole- förberedande

Edsbergsskolan 249,2

87 93 93

Gärdesskolan 253,5

94 99 99

Helenelundsskolan 265,1

95 98 98

Häggviksskolan 230,3

61 82 82

Runbacka skolor 262,2

91 100 98

Sofielundsskolan 243,8

96 96 96

Sollentuna International School 239,3

85 100 100

Sollentuna musikklasser 293,1

100 100 100

Utbildning Rotebro/Gillbo skola 226,8

84 91 91

Utbildning Silverdal 253,4

86 94 94

Djupdalsskolan .. .. .. ..

Edsbergsskolans IK ..

.. .. ..

Sofielundsskolan IK ..

.. .. ..

Utbildning Silverdal KV ..

.. .. ..

Runbacka skolor KV/Fenix ..

.. .. ..

Tal och språkcentrum ..

.. .. ..

Häggviksskolan KV/LSI ..

.. .. ..

Tot. Kommunala Skolor 246,7 86 93 92

Futuraskolan Hertig Karl 248

92 92 92

Mikaelskolan 256

89 95 89

Norrviken 218

74 86 84

Vibyskolan 263

98 98 96

Vittra i Sollentuna 247

76 83 83

Tot. Fristående Skolor 246,1 87 73 90

Tot. Sollentuna kommun 246,6 86 92 92

Källa: Extens, enkäter till Friskolor

- Inga officiella uppgifter / uppgift saknas IK: Internationell klass KV: Kommungemensam verksamhet Gymnasiebehörighet %

Meritvärde

References

Related documents

Nått mål i alla ämnen%.

Färre än 10 elever i populationenFBK: Förberedelseklasser Gymnasiebehörighet %.. Me

Färre än 10 elever i populationen FBK: Förberedelseklasser.. Me

Färre än 10 elever i populationen FBK: Förberedelseklasser.. Me

Färre än 10 elever i populationen FBK: Förberedelseklasser.. Me

Källa: Extens, enkäter till Friskolor - Inga officiella uppgifter / uppgift saknas ... Färre än 10 elever i populationen IK:

Elevantalet understiger 10 individer KV: Kommungemensam verksamhet.. Me

Runbacka skolor KV/Fenix ... Tal och