• No results found

Daglig verksamhet LSS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Daglig verksamhet LSS"

Copied!
24
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hultsfred, Framsteget

(2)

2

som genomförs för flera olika målgrupper och verksamheter inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet.

Undersökningen har hanterats av analysföretaget Enkätfabriken på uppdrag av medverkande kommuner och privata aktörer.

Deltagandet i undersökningarna var frivilligt och kommunerna samt de privata aktörerna fick själva bestämma vilka delar av verksamheterna de genomförde undersökningen inom.

Denna rapport gäller: Daglig verksamhet LSS

Mer information om undersökningen finns på:

https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/socialtjanstbrukarundersokningar.15329.html samt

www.enkatfabriken.se/skr

Tillvägagångssätt

Insamlingsmetoden är i grunden en webbenkät med unika inloggningskoder för varje brukare. Det innebär att en brukare enbart kan svara på respektive enkät en gång, vilket är en grund för att resultat och svarsfrekvens ska vara korrekt.

Kommuner som önskat har även haft möjlighet att använda pappersenkäter. Resultatet från pappersenkäter har matats in i webbenkätverktyget av antingen kommunernas eller Enkätfabrikens personal.

Svarsfrekvens

Antal brukare som erbjöds att svara på enkäten var 70. Totalt sett har 70 svar inkommit. Det innebär en svarsfrekvens om 100 procent.

(3)

3

Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din dagliga verksamhet?

Antal svar: 40

78%

20%

2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Ibland Nej

(4)

Fotnot: Alla kolumner i tabellen summerar till 100% 4

Får du bestämma om saker som är viktiga för dig i din dagliga verksamhet?

Nationellt Hultsfred Framsteget

Antal svar 9771 40 40

Ja 75 % 78 % 78 %

Ibland 20 % 20 % 20 %

Nej 4 % 2 % 2 %

(5)

98%

0% 2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Ibland Nej

5

Får du den hjälp du vill ha i din dagliga verksamhet?

Antal svar: 41

(6)

Fotnot: Alla kolumner i tabellen summerar till 100% 6

Får du den hjälp du vill ha i din dagliga verksamhet?

Nationellt Hultsfred Framsteget

Antal svar 9717 41 41

Ja 86 % 98 % 98 %

Ibland 11 % 0 % 0 %

Nej 3 % 2 % 2 %

(7)

92%

8% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Ibland Nej

7

Är det du gör på din dagliga verksamhet viktigt för dig?

Antal svar: 39

(8)

Fotnot: Alla kolumner i tabellen summerar till 100% 8

Är det du gör på din dagliga verksamhet viktigt för dig?

Nationellt Hultsfred Framsteget

Antal svar 9738 39 39

Ja 84 % 92 % 92 %

Ibland 13 % 8 % 8 %

Nej 3 % 0 % 0 %

(9)

9

Bryr sig personalen på din dagliga verksamhet om dig?

Antal svar: 41

93%

5% 2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Ibland Nej

(10)

Fotnot: Alla kolumner i tabellen summerar till 100% 10

Bryr sig personalen på din dagliga verksamhet om dig?

Nationellt Hultsfred Framsteget

Antal svar 9751 41 41

Ja 89 % 93 % 93 %

Ibland 8 % 5 % 5 %

Nej 2 % 2 % 2 %

(11)

85%

12% 2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Alla Några Ingen

11

Pratar personalen på din dagliga verksamhet med dig så att du förstår vad de menar?

Antal svar: 41

(12)

Fotnot: Alla kolumner i tabellen summerar till 100% 12

Pratar personalen på din dagliga verksamhet med dig så att du förstår vad de menar?

Nationellt Hultsfred Framsteget

Antal svar 9749 41 41

Alla 78 % 85 % 85 %

Några 20 % 12 % 12 %

Ingen 2 % 2 % 2 %

(13)

97%

3% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Alla Några Ingen

13

Förstår personalen på din dagliga verksamhet vad du säger?

Antal svar: 38

(14)

Fotnot: Alla kolumner i tabellen summerar till 100% 14

Förstår personalen på din dagliga verksamhet vad du säger?

Nationellt Hultsfred Framsteget

Antal svar 9665 38 38

Alla 79 % 97 % 97 %

Några 19 % 3 % 3 %

Ingen 2 % 0 % 0 %

(15)

92%

5% 3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Alla Några Ingen

15

Känner du dig trygg med personalen på din dagliga verksamhet?

Antal svar: 39

(16)

Fotnot: Alla kolumner i tabellen summerar till 100% 16

Känner du dig trygg med personalen på din dagliga verksamhet?

Nationellt Hultsfred Framsteget

Antal svar 9693 39 39

Alla 84 % 92 % 92 %

Några 14 % 5 % 5 %

Ingen 2 % 3 % 3 %

(17)

75%

18%

8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aldrig Ibland Ofta

17

Är du rädd för något på din dagliga verksamhet?

Antal svar: 40

(18)

Fotnot: Alla kolumner i tabellen summerar till 100% 18

Är du rädd för något på din dagliga verksamhet?

Nationellt Hultsfred Framsteget

Antal svar 9731 40 40

Aldrig 75 % 75 % 75 %

Ibland 20 % 18 % 18 %

Ofta 5 % 8 % 8 %

(19)

85%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Nej

19

Vet du vem du ska prata med om något är dåligt på din dagliga verksamhet?

Antal svar: 40

(20)

Fotnot: Alla kolumner i tabellen summerar till 100% 20

Vet du vem du ska prata med om något är dåligt på din dagliga verksamhet?

Nationellt Hultsfred Framsteget

Antal svar 9766 40 40

Ja 90 % 85 % 85 %

Nej 10 % 15 % 15 %

(21)

90%

5% 5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Ibland Nej

21

Trivs du på din dagliga verksamhet?

Antal svar: 40

(22)

Fotnot: Alla kolumner i tabellen summerar till 100% 22

Trivs du på din dagliga verksamhet?

Nationellt Hultsfred Framsteget

Antal svar 9795 40 40

Ja 85 % 90 % 90 %

Ibland 12 % 5 % 5 %

Nej 3 % 5 % 5 %

(23)

38%

59%

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kvinna Man Annat

23

Är du kvinna eller man?

Antal svar: 39

(24)

Fotnot: Alla kolumner i tabellen summerar till 100% 24

Är du kvinna eller man?

Nationellt Hultsfred Framsteget

Antal svar 9819 39 39

Kvinna 42 % 38 % 38 %

Man 56 % 59 % 59 %

Annat 2 % 3 % 3 %

References

Related documents

Deltagandet i undersökningarna var frivilligt och kommunerna samt de privata aktörerna fick själva bestämma vilka delar av verksamheterna de genomförde undersökningen inom..

Deltagandet i undersökningarna var frivilligt och kommunerna samt de privata aktörerna fick själva bestämma vilka delar av verksamheterna de genomförde undersökningen inom..

Deltagandet i undersökningarna var frivilligt och kommunerna samt de privata aktörerna fick själva bestämma vilka delar av verksamheterna de genomförde undersökningen inom..

Deltagandet i undersökningarna var frivilligt och kommunerna samt de privata aktörerna fick själva bestämma vilka delar av verksamheterna de genomförde undersökningen inom..

Deltagandet i undersökningarna var frivilligt och kommunerna samt de privata aktörerna fick själva bestämma vilka delar av verksamheterna de genomförde undersökningen inom..

Deltagandet i undersökningarna var frivilligt och kommunerna samt de privata aktörerna fick själva bestämma vilka delar av verksamheterna de genomförde undersökningen inom..

Deltagandet i undersökningarna var frivilligt och kommunerna samt de privata aktörerna fick själva bestämma vilka delar av verksamheterna de genomförde undersökningen inom..

Deltagandet i undersökningarna var frivilligt och kommunerna samt de privata aktörerna fick själva bestämma vilka delar av verksamheterna de genomförde undersökningen inom..