• No results found

Prov i matematik. 1 Vilket tal saknas i talföljden? Motivera ditt svar. (2/0/0) 2 Hur mycket är ? (1/0/0) 3 a) + b) / (1/1/0)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Prov i matematik. 1 Vilket tal saknas i talföljden? Motivera ditt svar. (2/0/0) 2 Hur mycket är ? (1/0/0) 3 a) + b) / (1/1/0)"

Copied!
9
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

3

a) + b) / (1/1/0)

4

Vilket eller vilka av påståendena är sanna? (1/1/0)

A: Talet –4 är ett naturligt tal.

B: Talet 0,7 är ett rationellt tal.

C: Talet är ett reellt tal.

D: Talet

är ett rationellt tal.

E: Talet 132

är ett naturligt tal.

5

Vilket eller vilka av talen nedan är lika med 26? Förklara hur du tänker. (1/1/0)

A: 62 B: 2 600 C: 64 D: 2,6 E: 43

6

Hur mycket är

a) b) (1/1/0)

7 a) Beräkna 4 – (–1). (1/0/0)

b) Om värdet av (‒3)

m

är ett positivt tal, vad kan du då säga om talet m?

1 6

3 4

1 6

3 4

2 3 7

7 3

10 10

3 8

2

10 10 10

× -

(2)

DEL II

Till uppgifterna i del II

krävs att du redovisar dina lösningar.

8

(2 + 7)2

– 2

3 (2/0/0)

9

Beräkna produkten av och . Svara i enklaste form. (2/1/0)

10

I ett mikroskop förstoras ett virus så att diametern blir 1,5 mm.

I verkligheten är diametern 3 ∙ 10‒7 mm.

Hur många gånger förstorar mikroskopet?

Svara i grundpotensform. (1/2/0)

11

Visa att 4x + 4x + 4x + 4x = 4x+1.

(0/1/2)

12

Kvoten av 8 och är exakt lika med .

Visa med tydliga beräkningar att det stämmer. (0/1/3) 2

5 3 8

2 2 8

(3)

3

a) ‒ b) / (1/1/0)

4

Vilket eller vilka av påståendena är sanna? (1/1/0)

A: Talet 0,7 är ett rationellt tal.

B: Talet

är ett rationellt tal.

C: Talet –4 är ett naturligt tal.

D: Talet är ett reellt tal.

E: Talet 132

är ett naturligt tal.

5

Vilket eller vilka av talen nedan är lika med 26? Förklara hur du tänker. (1/1/0)

A: 64 B: 62 C: 2 600 D: 43 E: 2,6

6

Hur mycket är

a) b) (1/1/0)

7 a) Beräkna 5 – (–2). (1/0/0)

3 4

1 6

1 4

5 6

7

2 3

8 3

10 10

3 6

2

10 10 10

× -

(4)

DEL II

Till uppgifterna i del II

krävs att du redovisar dina lösningar.

8

(2 + 6)2

– 2

3 (2/0/0)

9

Beräkna produkten av och . Svara i enklaste form. (2/1/0)

10

I ett mikroskop förstoras ett virus så att diametern blir 1,2 mm.

I verkligheten är diametern 3 ∙ 10‒7 mm.

Hur många gånger förstorar mikroskopet?

Svara i grundpotensform. (1/2/0)

11

Visa att 5x

+

5x + 5x + 5x + 5x = 5x+1.

(0/1/2) 12

Kvoten av 8 och är exakt lika med .

Visa med tydliga beräkningar att det stämmer. (0/1/3) 2

5 7 8

2 2 8

(5)

korrekt svar. Vad vi avser är att en elev kan ha gjort ett räknefel men visat att hon/han vet hur uppgiften ska lösas. Svaret kan då vara godtagbart men ej korrekt. Låt oss som exempel ta uppgift 8 i version A. En elev löser uppgiften så här:

(2 + 7)2 – 23 = 82 ‒ 23 = 64 – 8 = 56

Eleven har då visat att hon/han vet hur uppgiften ska lösas men gör ett räknefel. Då kan eleven få 1 EK-poäng men inte 1 EM-poäng som ges vid korrekt svar.

1 EP-poäng betyder att eleven kan få 1 poäng på nivå E rörande förmågan Problemlösning.

1 CB-poäng betyder att eleven kan få 1 poäng på nivå C rörande förmågan Begrepp.

Förslag till bedömning

Frågan om eleverna ska få betyg på enskilda prov är föremål för diskussion på många skolor.

En del lärare tycker att det är bra eftersom det ger en direkt feedback till eleverna, något som både elever och föräldrar efterfrågar. Andra lärare väljer att, vid slutet av terminen, göra en sammanvägning av resultaten på terminens prov samt andra tester/övningar man gjort.

Om man väljer att sätta betyg på enskilda prov kan följande förslag vara till viss hjälp. Vi vill dock betona att detta endast är ett förslag från vår sida och att poängen bör vara fördelade över alla förmågor.

Betyg Poäng Varav C-poäng Varav A-poäng

(6)

Facit och bedömningsanvisningar till provräkning kap 1, version 1

DEL I

Svar Variant A

Svar Variant B

Poäng Kvalité/

Förmåga

Kommentarer 1 Talet 6

saknas efter- som differen- sen mellan talen i tal- följden är 5.

Talet 7 saknas efter- som differen- sen mellan talen i tal- följden är 5.

(2/0/0) EP + ER För korrekt svar ges 1 EP–poäng.

För tydligt resonemang 1 ER-poäng.

2 11 5 (1/0/0) EM

3 a) b)

(1/1/0) EM + CM För ett korrekt svar ges 1 EM-poäng.

För båda svaren korrekta ges dessutom 1 CM-poäng.

4 B, C och E A, D och E (1/1/0) EB + CB För två korrekta svar och inget felaktigt ges 1 EB-poäng.

För alla svar korrekta och inget felaktigt ges dessutom ett 1 CB-poäng.

5 C och E A och D (1/1/0) ER + CR För tydligt resonemang baserat på ett korrekt svar alt. godtagbart resonemang baserat på två korrekta svar, ges 1 ER-poäng.

För tydligt resonemang baserat på två korrekta svar och inget felaktigt, ges dessutom 1 CR-poäng.

6 a) b)

104

10‒7

105

10‒5

(1/1/0) EM + CM För ett korrekt svar ges 1 EM-poäng.

För båda svaren korrekta ges dessutom 1 CM-poäng.

7 a) b)

5

m är då ett jämnt tal eftersom en potens med negativ bas och jämn exponent har ett positivt

7

m är då ett jämnt tal eftersom en potens med negativ bas och jämn exponent har ett positivt

(1/0/0) (0/0/1)

EM

AR (CR)

För korrekt svar ges 1 EM-poäng.

För tydligt resonemang baserat på korrekt svar ges 1 AR-poäng. (För godtagbart resonemang baserat på korrekt svar alt. korrekt resonemang baserat på godtagbart svar, ges istället 1 CR-poäng.)

11 12 2 9

7 12

3 10

(7)

För korrekt svar ges 1 CM-poäng.

(För godtagbart svar ges istället 1 EM-poäng.)

För tydlig redovisning med visad beräkning ges 1 CK-poäng.

11 Korrekt lösning

Korrekt lösning

(0/1/2) CP + + AP + + AK (CK)

För påbörjad lösning, t ex inser att 4x + 4x + 4x + 4x = 4 ∙ 4x ges

1 CP-poäng.

För korrekt lösning av hela uppgiften ges dessutom 1 AP-poäng.

För tydlig redovisning ges

1 AK-poäng. (För tydlig redovisning på hela uppgiften med visad

beräkning och godtagbart svar, alternativt godtagbar redovisning av korrekt löst uppgift, ges istället 1 CK-poäng.)

12 Korrekt lösning

Korrekt lösning

(0/1/3) CK + AB + + AP (CP) +

+ AM

För visad förståelse för talform och räknesätt ges 1 AB–poäng (ges även vid godtagbart svar).

För strategi som leder till fullständig och godtagbar lösning av hela uppgiften ges 1 AP-poäng. (För påbörjad lösning ges istället 1 CP-poäng.)

(8)

Exempel på lösning som visar god kommunikation

Version 1A

11

4x + 4x + 4x + 4x = 4 ∙ 4x = 41 ∙ 4x = 41+x = 4x+1

12

= = = = =

Version 1B

11

5x + 5x + 5x + 5x + 5x = 5 ∙ 5x = 51 ∙ 5x = 51+x = 5x+1

12

= = = = =

8 2 2

8 8 2 2

× 8 8

2 × 2 8 4

2 × 8

2 ×2 8

8 2 2

8 8 2 2

× 8 8

2 × 2 8 4

2 × 8

2 ×2 8

(9)

Begrepp

4 4

10 9 12

Metod

2 3 3

6 7 8 6

9 (10) 10 12

Resonemang 1

5 5 (7) 7

Kommunikation 8

9 10 (11) 12 11

Kommentar:___________________________________________________________

References

Related documents

För inkomstpensionen uppgick de kostnader som redovisas i resultaträkningen 2013 till 1 629 miljoner kronor, där 829 miljoner kommer från försäkringsadministration och 820 miljoner

The income statements of the inkomstpension and the premium pension show the costs reported by the Swedish Pensions Agency and the National Pension Funds in their own income

[r]

U sedmi ukázek tohoto žánru z deseti uvedených se neobjevuje ilustrace. Aspoň malá ilustrace článek oživí, což je hlavně pro dětskou četbu důležité. Kiplingův Mauglí

Poslední a velmi důležitou částí konstrukce jsou ramena, která se na modulární část budou přidělávat přes již zmiňované konektory MT30.. Pro jednoduchost výroby

Graf 7: Jednotlivé koncentrace síry v měřených olejích Graf 8: Jednotlivé koncentrace vápníku v měřených olejích Graf 9: Jednotlivé koncentrace titanu v měřených olejích

Jeho knihu Big Sur jsem četla v období tkaní své první tapiserie a spojení těchto prožitků je pro mne nezapomenutelnou fází života, za kterou jsem velmi

Fundera inte för länge över dina svar; din spontana reaktion inför varje påstående är förmodligen mer korrekt än ett svar som du tänkt på länge... Jag känner mig spänd