LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 13

Full text

(1)

LÄGET PÅ ELMARKNADEN

vecka 13

Vecka 13 präglades av fortsatt låga elpriser, något vi hunnit vänja oss med de senaste tiden. Priserna var dock något högre än förra veckan förutom i södra Sverige.

Under veckan hann F1 med att både återstartas efter ett läckage och sedan åter stängas igen. Vi har också kommit in i

revisionstider för kärnkraftsverken, först ut var O1 som gick på årlig revision i förtid från och med 23 mars. Totalt är nu 4 av 10 reaktorer ur drift.

En annan kärnkraftsrelaterad nyhet under veckan var att regeringen vill höja effektskatten på kärnkraft.

På den finansiella marknaden steg priset något på korta kontrakt efter prognoser om kallare aprilväder än normalt. Samtidigt sjönk kvartalskontrakten med en knapp procent.

Nedan visas några medelvärden för veckan.

Pilarna illustrerar utvecklingen från veckan innan.

Prisutveckling

Systempris NP 25,9 EUR/

MWh ↑ Spotpris SE1 Luleå 25,6 EUR/

MWh ↑ Spotpris SE2 Sundsvall 25,6 EUR/

MWh ↑ Spotpris SE3 Stockholm 26,2 EUR/

MWh ↑ Spotpris SE4 Malmö 26,4 EUR/

MWh ↓

Terminspris Norden

nästkommande månad 24,2 EUR/

MWh ↑

Prispåverkande faktorer

Temperatur Norden 2,4 °C ↓ Magasinfyllnadsgrad

Norden 37,5 procent ↓

Magasinfyllnadsgrad

Sverige 30,1 procent ↓

Tillgänglig kapacitet

kärnkraft Sverige 70,1 procent ↑ Tillgänglig kapacitet

kärnkraft Finland 100,6 procent ↑ rapporterar vi om den föregående veckans utveckling

på elmarknaden.

(2)

Prisutveckling

Här beskrivs prisutvecklingen på den fysiska och finansiella marknaden, bland annat utvecklingen för spotpriserna i Sverige och systempriset i Norden.

Råkraftsmarknaden (fysisk handel)

Figur 1. Dygnspriser för systempriset på Nord Pool Spot, EUR/MWh

Källa: NPS

Figur 2. Dygnspriser för spotpriser Sverige, EUR/MWh

Källa: NPS

(3)

Figur 3. Dygnspriser för spotpriser Nord Pool Spot, EUR/MWh

Tabell 1. Dygnspriser och veckomedel för spotpriser Nord Pool Spot, Tyskland och Frankrike, EUR/MWh

Vecka 13 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Veckomedel

Förändring från föregående

vecka

NP 28,3 27,5 25,9 26,7 24,4 23,2 24,5 25,8 1,2% ↑

SE1 26,6 26,8 25,8 26,9 25,0 23,3 25,2 25,6 0,2% ↑

SE2 26,6 26,8 25,8 26,9 25,0 23,3 25,2 25,6 0,2% ↑

SE3 29,5 27,1 25,8 27,9 25,0 23,3 25,2 26,2 0,7% ↑

SE4 30,5 27,1 26,0 27,9 25,0 23,3 25,2 26,4 -0,6% ↓

FI 31,3 33,2 29,6 30,1 27,0 23,3 34,7 29,9 4,9% ↑

DK1 41,2 27,0 28,0 27,7 23,7 21,8 21,5 27,3 -3,6% ↓

DK2 41,3 27,5 33,7 31,1 25,0 23,3 25,2 29,6 4,2% ↑

NO1 25,6 25,4 25,5 27,3 24,0 23,2 23,9 25,0 0,6% ↑

NO2 25,6 25,4 25,5 27,3 24,0 23,2 23,9 25,0 0,6% ↑

NO3 26,6 26,8 25,8 26,9 25,0 23,3 25,2 25,7 0,2% ↑

NO4 26,6 26,8 25,8 26,9 25,0 23,3 25,2 25,7 0,2% ↑

NO5 25,6 25,4 24,7 24,6 24,0 23,2 23,9 24,5 -1,4% ↓

EE 32,1 33,3 29,7 30,9 31,7 25,5 34,7 31,1 4,8% ↑

LV 32,1 33,3 29,7 33,9 35,5 25,6 34,7 32,1 -1,6% ↓

LT 32,1 33,3 29,7 33,9 35,5 25,6 34,7 32,1 -1,6% ↓

DE 48,3 39,5 40,7 33,7 27,1 12,1 16,1 31,1 -9,0% ↓

FR 56,8 57,0 50,3 50,7 36,5 19,2 37,9 44,1 1,1% ↑

Källa: NPS och EEX

(4)

Figur 4. Dygnspriser för systempriset på Nord Pool Spot jämfört med systempris i Tyskland och Frankrike, EUR/MWh

Källa: NPS, EEX och EPEX.

(5)

Finansiella marknaden (finansiell handel)

Figur 5. Dygnspriser för terminspris Norden (FS Futures) för kommande månad, kvartal och år, EUR/MWh

Källa: Nasdaq OMX

Tabell 2. Dygnsmedel terminspriser Norden och Tyskland, för kommande månad, kvartal och år, EUR/MWh

Vecka 13 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Medel Förändring från föregående vecka Norden

Månad 23,6 23,9 24,0 24,6 25,0 24,2 0,3% ↑

Kvartal 23,5 23,7 23,6 24,0 24,4 23,8 -0,9% ↓

År 28,0 28,1 27,9 28,2 28,4 28,1 0,2% ↑

Tyskland

Månad 30,2 30,2 30,5 30,7 31,2 30,5 0,1% ↑

Kvartal 31,6 31,5 31,5 31,6 31,8 31,6 -0,2% ↓

År 32,4 32,2 32,1 32,3 32,5 32,3 0,6% ↑

Källa: Nasdaq OMX och EEX

Figur 6. Dygnspriser EPAD-kontrakt Sverige, EUR/MWh Tabell 3. Veckomedel för EPAD-kontrakt Sverige, EUR/MWh

Vecka 13 Veckomedel Förändring från föregående vecka

kv2-2015 SE1 2,60 0,0%

SE2 2,63 2,3% ↑

SE3 3,22 0,8% ↑

SE4 3,88 1,0% ↑

år-2016 SE1 1,33 0,8%

SE2 1,36 -2,9% ↓

SE3 2,28 1,5% ↑

SE4 3,37 1,8% ↑

Källa: Nasdaq OMX 0

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

EUR/MWh

SE1 SE2 SE3 SE4

(6)

Prispåverkande faktorer

Priset på el sätts i balans mellan utbud och efterfrågan vilka i sin tur påverkas av flertalet faktorer. Nedan beskrivs utvecklingen för några av de faktorer som påverkar priset i Sverige och Norden. I slutet beskrivs kraftutbytet import och export samt tillgängliga överföringskapaciteter.

Användning (efterfrågan) och produktion (utbud)

Figur 7. Produktion och användning av el, per vecka (med en veckas eftersläpning) i Sverige, TWh

Tabell 4. Produktion och användning av el i Sverige, GWh

Vecka 12 Vattenkraft Vindkraft Kärnkraft Övrig

värmekraft Total

produktion Total användning

Under veckan, GWh 1521 274 1203 247 3245 2838

Förändring från föregående vecka -2% -21% 10% -3% 0% 1%

↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑

Ackumulerad produktion och användning

under året t.o.m aktuell vecka, TWh 17,6 4,4 14,7 4,1 40,8 36,7

Summa senaste 52 veckor 62,6 12,7 59,3 12,9 147,5 133,7

Källa: Svensk Energi

(7)

Figur 8. Användning och produktion i Norden per timme, MWh

Tabell 5. Veckomedel produktion och användning i Norden, GWh*

Vecka 13 Total produktion Förändring från

föregående vecka Total användning Förändring från föregående vecka

Sverige 3231 -2% ↓ 2873 0% ↑

Norge 3147 4% ↑ 2785 1% ↑

Finland 1375 -1% ↓ 1682 0% ↓

Danmark 538 -5% ↓ 660 1% ↑

Norden totalt 8290 0% ↑ 8001 0% ↑

Källa: NPS

*Preliminära uppgifter från Nord Pool Spot

Faktorer som påverkar användningen

Figur 9. Dygnsmedel temperatur i Norden, °C Tabell 6. Veckomedel för temperaturen i Norden, °C

Vecka 13 Vecko-

medel Normal

Förändring från föregående

vecka (°C)

Temperatur 2,4 1,8 -0,7 ↓

Källa: Montel (SMHI)

(8)

Faktorer som påverkar produktionen

Figur 10. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för tillrinning

till vattenmagasin i Sverige, GWh Figur 11. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för tillrinning vattenmagasin i Norden, GWh

Figur 12. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för

magasinfyllnadsgraden i Sverige, procent Figur 13. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) för magasinfyllnadsgraden i Norden, procent

Källa: NPS

Tabell 7. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) och median för magasinfyllnadsgraden i Sverige

Vecka 12 Vecko-

värde

Avvikelse från median

Förändring från föregående

vecka Magasinsfyllnad

(procent) 30,1% 0,8%enh

Magasinsfyllnad

(TWh) 10,1 0,3 -9,3% ↓

Tabell 8. Veckovärden (med en veckas eftersläpning) och median för magasinfyllnadsgraden i Norden

Vecka 12 Vecko-

värde

Avvikelse från median

Förändring från föregående

vecka

Magasinsfyllnad

(procent) 37,5% -0,4%enh

Magasinsfyllnad

(TWh) 45,6 -0,4 -6,8% ↓

(9)

Figur 14. Dygnsmedel tillgänglighet i nordisk kärnkraft, procent Tabell 9. Veckomedel tillgänglighet i nordisk kärnkraft, procent

30-mar Tillgänglig kapacitet

Förändring från föregående

måndag

Sverige 70% 2 ↑

Finland 101% 0 ↑

Norden 77% 1 ↑

Tabell 10. Status för den nordiska kärnkraften (måndag)

Källa: Montel

30-mar Status

Aktuell effekt (MW)

Installerad kapacitet

(MW) Kommentar Sverige

Forsmark 1 Ur drift 0 984 Ur drift pga ångläckage, beräknad återstart 1 april.

Forsmark 2 I produktion 1 127 1 120 Forsmark 3 I produktion 1 179 1 170

Oskarshamn 1 Ur drift 0 473 Ur drift pga låg vattennivå i systemtanken, därefter planerat underhållsarbete, beräknas i drift 22 maj

Oskarshamn 2 I revision 0 638 Ur drift pga omfattande säkerhetsarbete, beräknas åter 20 december 2015.

Oskarshamn 3 I produktion 1 444 1 400 Ringhals 1 I produktion 876 878

Ringhals 2 I revision 0 865 Underhåll och revsion, planerad återstart 25 november 2015 Ringhals 3 I produktion 1 066 1 063

Ringhals 4 I produktion 1 115 1 115 6 807 9 706 Finland

Olkiluoto I produktion 885 880

Olkiluoto I produktion 891 880

Loviisa 1 och 2 I produktion 993 992 2 769 2 752 Totalt Norden

9 576 12 458

(10)

Figur 15. Planerade revisioner i nordiska kärnkraftsanläggningar

Källa: Montel

Figur 16. Dygnspriser för kommande månad på kol, stängningskurs

USD/ton Figur 17. Dygnspriser för kommande månad på gas, stängningskurs

EUR/MWh

Figur 18. Dygnspriser för kommande månad på olja, stängningskurs

USD/fat Tabell 11. Veckomedel för kommande månad på bränslen

Vecka 13 Veckomedel Förändring från föregående vecka

Kol 58,6 USD/ton 0,6% ↑

Olja 56,6 USD/fat 3,7% ↑

Gas 21,3 EUR/MWh 0,6% ↑

Källa:

Kol – ICE (API2) Olja – ICE (Crude Oil Brent)

Gas – ICE (Dutch TTF Gas)

(11)

Figur 19. Dygnspriser för utsläppsrätter, stängningskurs EUR/EUA Tabell 12. Veckomedel för utsläppsrätter, EUR/EUA

Vecka 13 Vecko-

medel Förändring från föregående vecka

Dec-15 6,9 -0,8% ↓

Dec-16 7,0 -0,8% ↓

Källa: ICE

Figur 20. Dygnspriser för elcertifikat Sverige, stängningskurs SEK/MWh Tabell 13. Veckomedel elcertifikat Sverige, SEK/MWh

Vecka 13 Vecko-

medel Förändring från föregående vecka

Mars-16 139,0 -1,4% ↓

Spot 136,3 -2,6% ↓

Källa: SKM

Figur 21. Dygnspriser valuta, stängningskurs EUR/SEK

Källa: SEB

(12)

Kraftutbyte (export och import, samt överföringskapacitet)

Figur 22. Veckomedel för nettokraftflödet till och från Sverige per land, TWh

Tabell 14. Kraftflöde till och från Sverige under veckan (GWh) och ackumulerat för året (TWh)

Vecka 12 Danmark Finland Norge Tyskland Polen Netto

Under veckan, GWh

Import till Sverige 34 5 209 3 2 253

Export från Sverige -131 -274 -145 -42 -69 -661

Netto import(+)/export(-) -97 -269 64 -39 -67 -408

Ackumulerat under året t.o.m aktuell vecka, TWh

Import till Sverige 0,9 0,1 2,5 0,1 0,0 3,6

Export från Sverige -0,9 -4,0 -1,6 -0,5 -0,7 -7,7

Netto import(+)/export(-) 0,0 -3,9 0,9 -0,4 -0,7 -4,1

Källa: Svensk Energi

(13)

Tabell 15. Veckomedel tillgänglig kapacitet överföring

Källa: NPS Vecka 13

Tillgänglig kapacitet

MW

Installerad kapacitet

MW

Tillgänglig procent Inom Sverige

SE1 → SE2 2783 3300 84%

SE2 → SE1 3280 3300 99%

SE2 → SE3 5765 7300 79%

SE3 → SE2 7257 7300 99%

SE3 → SE4 5155 5300 97%

SE4 → SE3 1988 2000 99%

Till Sverige

DK1 → SE3 (Konti-Skan) 335 740 45%

DK2 → SE4 (Øresund) 1459 1700 86%

NO1 → SE3 1960 2145 91%

NO3 → SE2 596 600 99%

NO4 → SE1 646 700 92%

NO4 → SE2 149 250 60%

FI → SE1 1143 1100 104%

FI → SE3 (Fenno Skan) 1193 1200 99%

DE → SE4 (Baltic Cabel) 110 600 18%

PL → SE4 (SwePol Link) 112 600 19%

Från Sverige

SE3 → DK1 (Konti-Skan) 335 680 49%

SE4 → DK2 (Øresund) 1192 1300 92%

SE3 → NO1 2049 2095 98%

SE2 → NO3 960 1000 96%

SE1 → NO4 447 600 75%

SE2 → NO4 249 300 83%

SE1 → FI 1442 1500 96%

SE3 → FI (Fenno Skan) 980 1350 73%

SE4 → DE (Baltic Cabel) 280 610 46%

SE4 → PL (SwePol Link) 424 600 71%

Inom Norden 600

NO2 → DK1 (Skagerrak) 1480 1632 91%

DK1 → NO2 (Skagerrak) 1480 1632 91%

DK2 → DK1 (Storebælt) 596 600 99%

DK1 → DK2 (Storebælt) 586 590 99%

Från Norden

DK1 → DE 266 1780 15%

DK2 → DE (Kontek) 582 585 99%

NO2 → NL 630 700 90%

Till Norden

DE → DK1 858 1500 57%

DE → DK2 (Kontek) 596 600 99%

NL → NO2 696 700 99%

RU → NO4 56 56 99%

RU → FI 1130 1460 77%

(14)

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN | KUNGSGATAN 43 | BOX 155 | 631 03 ESKILSTUNA | TEL 016-16 27 00 | registrator@ei.se | www.ei.se Kontakt: veckobrev@ei.se

Prisområden

DE Tyskland

DK1 Prisområde 1 Danmark Jylland DK2 Prisområde 2 Danmark Själland

EE Estland

FI Finland

FR Frankrike

LT Litauen

LV Lettland

NL Nederländerna

NO1 Prisområde 1 Norge Oslo NO2 Prisområde 2 Norge Kristiansand NO3 Prisområde 3 Norge Trondheim NO4 Prisområde 4 Norge Tromsø NO5 Prisområde 5 Norge Bergen NP Systempris Nord Pool Spot

PL Polen

RU Ryssland

SE1 Prisområde 1 Sverige Luleå SE2 Prisområde 2 Sverige Sundsvall SE3 Prisområde 3 Sverige Stockholm SE4 Prisområde 4 Sverige Malmö

Börser/handel

EEX (Phelix) European Energy Exchange, Tyskland (Phelix)

ICE Intercontinental Exchange. ICE har sitt huvudkontor i Atlanta, med kontor i New York, London, Chicago, Houston, Winnipeg, Calgary, Washington D.C., Amsterdam och Singapore.

Nasdaq OMX NASDAQ OMX Commodities Europé erbjuder kontantavräknade derivatkontrakt i de nordiska, tyska, holländska och brittiska kraftmarknaderna, såsom terminer (Futures, FS Futures) och EPAD-kontrakt.

NPS Nord Pool Spot ägs av de nordiska stamnätsoperatörerna Statnett SF, Svenska kraftnät, Fingrid Oyj, Energinet.dk och baltiska Elering, Litgrid och Augstsprieguma tikls (AST). På Nord Pool Spot handlas el för Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen.

SKM Svensk Kraftmäkling. En mäklarfirma på den nordiska elmarknaden. SKM är den mest likvida marknadsplatsen för handel med elcertifikat.

SEB Skandinaviska Enskilda Banken

Börser/handel

FS Futures Deferred Settlement Futures. Futureskontrakt med ackumulerad vinst/förlust som avräknas under leveransperioden. Tidigare

”Forward”.

EPAD Electricity price area differential. Differenskontrakt baserat på skillnad i pris mellan prisområden. Tidigare ”CfD”.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :