Tandvårdstaxa från den 15 januari 2021 Specialisttandvård

Download (0)

Full text

(1)

Tandvårdstaxa från den 15 januari 2021 Specialisttandvård

Åtgärd 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Specialist tandvård

Referens pris

101 Basundersökning, tandläkare 920 885

103 Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare 525 490

107 Omfattande, undersökning, tandläkare 1 830 1 645

108 Utredning inklusive undersökning, tandläkare 2 645 2 630

115 Konsultation specialisttandvård 1 005 965

116 Konsultation specialisttandvård, omfattande 2 645 1 875

121 Röntgenundersökning, en bild eller flera bilder av tandposition 105 100

123 Röntgenundersökning, helstatus 1 330 1 280

124 Panoramaröntgenundersökning 900 865

125 Röntgenundersökning, extraoral 1 035 1 000

126 Röntgenundersökning, omfattande 1 740 1 695

127 Röntgenundersökning, delstatus 370 350

128 Röntgenundersökning, större delstatus 540 525

131 Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 1 385 1 290

132 Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 1 830 1 745

133 Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 2 435 2 380

134 Tomografiutredning, fyra kvadranter 2 900 2 805

141 Studiemodeller för behandlingsplanering 705 605

161 Salivsekretionsmätning 640 640

162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning Pris 400

163 Biopsi 1 330 1 320

164 Laboratoriekostnad vid patologanatomisk diagnostik (PAD) Pris 610

Åtgärd 200. Sjukdomsförebyggande åtgärder Specialist

tandvård

Referens pris 201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 460 440

204 Profylaxskena, per skena 1 030 830

205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 185 180

206 Fluorbehandling 370 360

207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 305 285

208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 560 545

209 Mekaniskt avlägsnande av suprgagingival tandsten, särskilt tidskrävande 885 840

Åtgärd 300. Sjukdomsbehandlande åtgärder Specialist

tandvård

Referens pris

301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 575 530

302 Sjukdoms-eller smärtbehandling 1 070 1 005

303 Sjukdoms-eller smärtbehanling, omfattande 1 630 1 490

304 Sjukdoms-eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 2 265 2 225

311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 475 440

312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 190 175

313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 2 455 2 265

314 Beteendemedicinsk behandling 1 095 1 045

(2)

321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 505 440

322 Stegvis exkavering 1 175 1 155

341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 775 745

342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 970 1 910

343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 4 350 4 230

362 Lustgassedering, per gång 915 850

Åtgärd 400. Kirurgiska åtgärder Specialist

tandvård

Referens pris

401 Tanduttagning, en tand 1 510 1 360

402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 2 345 2 005

403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 310 245

404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad 4 320 4 040

405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 5 795 5 390

406 Tanduttagning, övertalig tand 1 370 1 360

407 Övrig kirurgi eller plastik 2 745 2 615

408 Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 5 935 5 440

409 Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska

åtgärder, tilläggsåtgärd 2 150 2 010

Implantatkirurgiska åtgärder

420 Implantat, per styck, tilläggsåtgärd Pris 2 900

421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 5 010 4 010

422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 950 1 880

423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 7 100 5 850

424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 2 500 2 125

425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 9 165 7 895

426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 3 055 2 875

427 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 5 145 5 095

428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 6 110 5 840

429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat 5 170 5 030

430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan

kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 2 015 2 000 431 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller

implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 3 145 3 045

432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per

kvadrant, tilläggsåtgärd, 2 375 2 270

435 Avlägsnande av ett implantat 1 480 1 360

436 Avlägsnande av implantat, enkel 260 245

Parodontalkirurgiska åtgärder

* Vid av/återmontering av implantatstödd konstruktion debiteras åtgärd 893-896 ** Materialkostnad utöver standard tillkommer 446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd

per operationstillfälle** 2 105 2 030

447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd 1 530 1 370

448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd 995 990

451 Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 4 935 4 460

452 Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller

inom tandposition 3-3 6 840 6 120

453 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en

kvadrant eller inom tandposition 3-3 * 5 200 4 690

454 Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera

kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 * 6 840 6 120

480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 350 335

(3)

Åtgärd 500. Rotbehandlingsåtgärder Specialist tandvård

Referens pris

501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4 795 4 310

502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 5 635 5 215

503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 7 060 6 565

504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 7 695 7 150

520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 185 1 175

521 Akut trepanation och kavumextirpation 1 055 1 045

522 Komplicerad kanallokalisation 1 370 1 045

523 Stiftborttagning 1 710 1 535

541 Apikalkirurgisk behandling 5 160 4 755

542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 420 1 335

Åtgärd 600. Bettfysiologiska åtgärder Specialist

tandvård

Referens pris 601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 5 330 4 925 602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 5 330 4 925

603 Reponeringsskena, per skena 7 215 6 890

604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 2 845 2 605

606 Motorisk aktivering 705 655

607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 1 055 990

Åtgärd 700. Reparativa åtgärder Specialist

tandvård

Referens pris

701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 685 625

702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 070 990

703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 275 1 215

921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 7 860 1 215

704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 890 800

705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 310 1 175

706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 720 1 565

922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 7 860 1 565

707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 910 1 780

708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 595 565

Åtgärd 800. Protetiska åtgärder Specialist

tandvård

Referens pris Tandstödd protetik

800 Permanent tandstödd krona, en per käke 7 860 7 025

801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 6 650 5 465 802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 4 265 3 895 803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 2 055 1 935 804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 3 160 2 470

805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2 315 2 250 806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 4 245 4 170

807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 955 2 895

808 Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktion 4 175 4 100

809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 470 1 235

Reparation av tandstödd protetik

811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 815 760 812 Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 2 105 1 955

813 Broreparation med tandteknisk insats 5 935 5 710

(4)

814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 11 085 9 725

815 Sadelkrona 6 850 6 310

Avtagbar protetik (proteständer ingår i åtgärderna)

822 Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder 4 850 4 410 823 Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6 765 6 155

824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 14 630 12 725

825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona,

innerkrona eller attachments 17 085 15 235

826 Attachments, per styck Pris 100

827 Hel underkäksprotes 12 685 11 825

828 Hel överkäksprotes 12 685 11 825

829 Immediatprotes, hel käke 9 105 8 315

Reparation av avtagbar protes

831 Justering av avtagbar protes 500 495

832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand, utan avtryck 1 580 1 505

833 Rebasering av protes 3 395 3 115

834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 505 2 325

835 Rebasering och lagning av protes 3 940 3 655

836 Komplicerad lagning av protes 4 980 4 445

837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av en ny del utförs vilken

svetsas till befintlig protes 8 125 7 710

839 Inmontering av förankringselement, per käke 3 675 3 605

Övriga åtgärder vid bettrehabilitering, behandling av käkkfunktionsstörning eller av bettavvikelse

845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 585 2 425

846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 6 530 5 300

847 Klammerplåt 4 910 4 825

848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per

tandposition 795 730

Implantatprotetiska åtgärder

850 Implantatstödd krona, en per käke 11 805 9 630

852 Implantatstödd krona, flera i samma käke 9 585 7 435

853 Hängande led, vid implantatstödd bro 3 145 2 470

854 Semipermanent implantatstöddkrona eller hängande led, per led 2 580 2 525

855 Fästskruv /broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstöddkrona, per implantat Pris 550 856 Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstöddkrona eller hängande led, per led 1 685 1 780 857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd

implantatstöddkrona, per implantat Pris 495

858 Distans inklusive distansskruv, per styck Pris 1 295

859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck,

tilläggsåtgärd Pris 1 105

861 Implantatstödd bro, i överkäke, på fyra implantat 40 925 35 820

862 Implantatstödd bro, i överkäke, på fem implantat 43 990 37 830

863 Implantatstödd bro, i överkäke, på sex eller fler implantat 46 765 39 380

865 Implantatförankrad bro, i underkäke, på fyra eller fler implantat 39 540 34 425 871 Implantatstödd täckprotes i överkäke, på två implantat ,eller implantatstödd täckprotes, i

underkäke på implantat, oavsett antal implantat 21 250 20 145

872 Implantatstödd täckprotes,i överkäke, på tre implantat 23 000 22 410

873 Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på fyra implantat eller fler 26 000 25 025

874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 4 910 4 820

875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 5 735 5 625

876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 7 535 7 385

877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 18 000 17 090

(5)

878 Förankringselement täckprotes, per styck Pris 290 Reparation av implantatstödd protetik

881 Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1 605 1 465

883 Reparation/ombyggnad av fast implantastödd konstruktion, med tandteknisk insats 4 600 3 350 884 Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs 8 900 8 245

888 Fästskruv/broskruv, per styck Pris 185

889 Distansskruv, per styck Pris 380

892 Läkdistans, per styck Pris 340

893 Avmontering av implantatstödda konstruktoner på sammanlagt ett till tre implantat 1 465 1 430 894 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 515 1 480 895 Avmontering av implantatstödda konstruktoner på sammanlagt fyra eller fler implantat 1 935 1 890 896 Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 2 045 2 000

Åtgärd 900. Tandreglering Specialist

tandvård

Referens pris

900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 11 890 11 785

901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 6 månader till 1 år 17 695 17 695

902 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 22 165 22 165

903 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 till 2 år 26 220 26 220

904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 32 630 32 630

905 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 24 685 24 685

906 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 29 150 29 150

907 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 33 620 33 620

908 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år 40 700 40 700

Tandregleringsåtgärder utanför försäkringen

900R Retentionskontroll 620 0

900SS Slutkontroll 1 190 0

900EA Enkel akutbehandling av retentionsapparat 710 0

900RA Komplicerad akutbehandling av retentionsapparat 1 340 0

Åtgärd Utbytesåtgärder Specialist

tandvård

Referens pris 921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 7 860 1 215 922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 7 860 1 565 925 Utbytesåtgärd.Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande

tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation 9 860 5 465

926 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande

tandstödd bro, protetisk del/ implantatstödd krona 11 805 7 935

928

Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknats på. Kirurgisk del/implantatoperation.

9 860 2 470

929

Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknats på. Protetisk del/implantatstödd krona

11 805 5 465

940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro

Enligt åtg.900-

908 13 400

941

Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknats på

Enligt åtg.900-

908 7 935

(6)

Termkod Åtgärd Behandlingar utanför tandvårdsstödet Specialist tandvård

INT INR Skriftligt intyg, allmäntandläkare 2 405/tim

INT INR2 Skriftligt intyg, specialisttandläkare 2 647/tim

8 80 Kostnad för tandtekniskt arbete/tandtekniskt material Pris

77S 96 Sömnapnéskena exklusive tandteknikerarbete 4 775

95 950 Övrig utredning och behandling/mertid. Tandsköterska 899/tim

95 960 Övrig utredning och behandling/mertid. Tandläkare 2 405/tim

95 961-1 Övrig utredning och behandling/mertid. Tandhygienist 1 083/tim

95 962-1 Övrig utredning och behandling/mertid. Specialisttandläkare 2 647/tim

96 963-1 Sederande farmaka, per behandlingstillfälle 860

96N 964 Narkos, eller intravenös sedering, per behandlingstillfälle 3 270

77I 968 Idrottsskena och motsvarande, exklusive tandtekniskt arbete 865

JOUR Jourtillägg 50 % av taxan

6T TKR Individuellt utformad temporär krona, första kronan 485

6TB TBR Individuellt utformad temporär krona, ytterligare kronor/led, eller teknikerframställd krona/bro

per led, exklusive tandteknisk faktura 220

HYG HYG Munhygieniska hjälpmedel Pris

B5890 Besöksavgift asylsökande 50

UB5 UB5 Uteblivande vuxen, asylsökande 50

UBE UBE Uteblivande asylbarn 0

UB UB Uteblivande 400

”Skuggtaxa” barntandvård, tillkommande åtgärder

26 50-1 Kariesslipning, per tand 685

21 21 Fissurförsegling, per tand 300

INSK INSK Inskolning, tillvänjning 465

Avgifter för bortappade avtagbara konstruktioner inom avgiftsfria tandvården

B0RTT Avtagbar tandställning eller mjuk bettskena 500

BORTB Hård bettskena 1 000

Besöksvgifter för patienter inom hälso- och sjukvårdens avgiftssystem

BOSTD Besöksavgift 300

B1STJ Undersökning/behandling av allmäntandläkare under jourtid 450

B4STH Tilläggsavgift för hembesök 50

BREM Avgift första besöket hos specialisttandläkare efter remiss från allmänläkare

eller allmäntandläkare 0

Kosmetisk tandvård utanför försäkringen inkluderat 25 % moms påslag

95x 962-1x Övrig utredning och behandling/mertid. Specialisttandläkare 3 005

95x 960x Övrig utredning och behandling/mertid. Tandläkare 3 309

95x 961-1x Övrig utredning och behandling/mertid. Tandhygienist 1 354

SMY 965-2 Fastsättning av tandsmycke 750

22Bx 969x Blekning av tänder, en käke 3 425

22B2x 9692x Blekning av tänder, båda käkarna 6 030

Protetik

8000 Permanent tandstödd krona, en per käke 9 825

8001 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 8 315

Tandreglering

9000 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 14 865

9001 Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år 22 120

9002 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 27 705

(7)

9003 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 32 775

9004 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 40 790

9005 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år 30 855

9006 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 36 440

9007 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 42 040

9008 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år 50 875

(8)

Kostnadsförslag

Lämnade kostnadsförslag är preliminära. Taxeändringar, ändrat vårdbehov eller överskridande av ettårsregel, till exempel på grund av sjukdom, kan medföra ändrade kostnader.

Faktureringssavgift

Faktureringsavgift på 50 kronor debiteras för patientavgifter, gäller även debitering av uteblivande från besök eller sent återbud.

Garanti

För fast protetik lämnas tre års garanti och för avtagbar protetik ett års garanti. Särskilda undantag finns från gällande garantiregler.

På permanenta fyllningar lämnas ett års garanti. Förutsättningen för att garantin ska gälla är bland annat att patienten väljer den vård och det material som behandlaren rekommenderar som förstahandsval. Garantin gäller inte om fyllningen görs om på grund av nya kariesskador.

Materialuppgifter

Patienten har rätt att få skriftlig information om vilka material som använts vid protetiska arbeten och

andra behandlingar som syftat till att permanent ersätta förlorad vävnad.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :