Remiss- Remissvar Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisningar i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet, Fi2020/04545 YTTRANDE

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

BOKFÖRINGSNÄMNDEN Brunnsgatan 3 Tel. 08-408 98 970 www.bfn.se Box 7849 Fax: 08-21 97 88 103 99 STOCKHOLM Dnr 2020:141 YTTRANDE 2020-11-30 Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se cc: fi.fma.v@ regeringskansliet.se

Remiss-

Remissvar Promemorian Eventuell uppskjuten tillämpning av

kravet att upprätta års- och koncernredovisningar i det enhetliga

elektroniska rapporteringsformatet, Fi2020/04545

Bokföringsnämnden (BFN) har fått ovannämnda promemoria på remiss.

Mot bakgrund av BFN:s verksamhetsområde har nämnden inga redovisningsmässiga synpunkter att framföra på förslagen i promemorian.

BFN vill dock framföra att det vore önskvärt att en eventuell lagändring träder i kraft före den 1 mars 2021. Detta för att underlätta för de berörda bolagen och deras planering.

Detta yttrande har beslutats av BFN:s kanslichef Stefan Pärlhem. Vid den slutliga handläggningen har även Lena Nygren deltagit.

Stefan Pärlhem kanslichef

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :