• No results found

Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

1 (4)

Nämnden för primärvård och folktandvård Kallelse/föredragningslista 2018-12-03

Postadress: 371 81 Karlskrona •Besöksadress: Wämö center Postadress: 371 85 Karlskrona. Besökadress: Blekingesjukhset Telefon: 0455-73 10 00 Telefon: 0455-731000•Organisationsnummer: 232100-0081 • www.ltblekinge.se E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Nämnden för primärvård och folktandvård kallas till sammanträde

Tid: Onsdag den 12 december 2018, klockan 9.00 - 13.00

Plats: Andromeda, Soft Center, Ronneby

Ordförande: Teo Zickbauer

Sekreterare: Martina Leinvall, kanslienheten Ledamöter: Teo Zickbauer (S)

Thomas Gustafson (MP) Nina Edlund (M) Bodil Nyström (S) Kjell-Åke Karlsson (S) Erik Ohliv (V) Malin Åman (C)

Klavs Wix Nielsen (KD) Margareta Forslund (-) Ersättare: Bo Johansson (S)

Magnus Dagmyr Winnetoft (S) Kerstin Wieslander (S) Emma Hilborn (V) Eva-Lena Ulvsfält (MP) Iréne Ahlstrand-Mårlind (M) Kerstin Haraldsson (C) Rolf Liljequist (L) Margaretha Jonasson (SD)

(2)

Nämnden för primärvård och folktandvård

Kallelse/föredragningslista 2 (4)

2018-12-03

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, beredningssekreterare

(3)

Nämnden för primärvård och folktandvård

Kallelse/föredragningslista 3 (4)

2018-12-03

Föredragningslista

1. Val av justerare och tid för justering

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Anmälan om protokolljustering

4. Information primärvården

- Läkarbilen

Boris Svensson, Joakim Ternelius - Utbildningsvårdcentralen

Anna Svensson, Elzbieta Kaszuba - Nätbaserad KBT på UM

Anneli Nilsson, Agnes Lindeberg - 1:a linjens psykiatri för barn och unga

Helena Jardbrink, Carina Svensson - Primärvårdsforskning

Karin Ranstad - Äldrefokus

Agneta Sjöstrand, Morgan Bengtsson - Digital vårdcentral (2.0)

Johanna Johansson, Ingemar Lilja - Levnadsvanor, psykisk hälsa

Elisabeth Lönnqvist, Markus Sjösten, Håkan Grahn

- Ny vårdcentral

Laila Gustavsson, Mats Berggren - Miljö Lis Blückert 09.05 – 10.40 Kaffe 10.40 – 11.00 5. Information folktandvården 11.00 – 11.30 Håkan Bergevi

(4)

Nämnden för primärvård och folktandvård

Kallelse/föredragningslista 4 (4)

2018-12-03

Ärenden för beslut

6. Månadsrapport november 2018, primärvården 2018/01898

7. Månadsrapport november 2018, folktandvården 2018/01901 8. Svar på granskning av åtgärder för

kostnadskontroll 2018/01481

9. Delegationsärenden

10. Beslutslogg

11. Anmälningsärenden

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare kan kallas till sammanträdet.

2018-12-07 Karlskrona

Martina Leinvall kanslienheten

References

Related documents

Om förhinder föreligger för ordinarie ledamot att deltaga i sammanträdet anmäles detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455/73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att

Om förhinder föreligger för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455/73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se, så

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455/73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se, så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455/73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se, så att ersättare

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten.2. Val av justerare och

Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, beredningssekreterare.2. Val av justerare och tid

Tjänstemän: Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten... Val av justerare och

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att deltaga i sammanträdet anmäls detta. omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare kan

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@regionblekinge.se så att ersättare

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina Leinvall, tel. 0455-73 40 09, martina.leinvall@ltblekinge.se så att ersättare