Val av ledamöter, ersättare samt ordförande i valberedning i Landstinget Blekinge sedermera kallas Region Blekinge från 1 januari 2019, för perioden 22 oktober 2018 – oktober 2022

Download (0)

Full text

(1)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 1 (2)

Kanslienheten 2018-10-09 Ärendenummer 2018/01571

Martina Leinvall Dokumentnummer 2018/01571-1

Till Landstingsfullmäktige

Val av ledamöter, ersättare samt ordförande i

valberedning i Landstinget Blekinge sedermera

kallas Region Blekinge från 1 januari 2019, för

perioden 22 oktober 2018 – oktober 2022

Valberedningen föreslår landstingsfullmäktige besluta

1. Att utse 9 ledamöter A A A A S/V S/V S/V SD SD

2. Att utse 9 ersättare A A A A S/V S/V S/V SD SD

(2)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 2 (2) 3. Att till ordförande utse

A

4. Att paragrafen anses vara omedelbart justerad

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1 januari 2019, har att förrätta val av ledamöter, ersättare samt ordförande i valberedningen för Landstinget Blekinge sedermera kallas Region Blekinge, för perioden 22 oktober 2018 – oktober 2022.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja

Landstingsdirektör

Kristina Bergqvist Landstingsjurist

Figure

Updating...

References

Related subjects :