• No results found

Ljusscen 1, Allmänljus hög, LED-panel låg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ljusscen 1, Allmänljus hög, LED-panel låg"

Copied!
49
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 m

1 m

1,05 m

1,05 m

1,50 m

1,50 m

Höjd mätpunkt= 1,20 m

A

B C

D E F

H= 400 lx

V= 200 lx

H= 400 lx

V= 200 lx

H= 400 lx

V= 200 lx

H= 400 lx

V= 200 lx

H= 400 lx

V= 200 lx

H= 400 lx

V= 200 lx

H= 400 lx

V= 200 lx

H= 400 lx

V= 300 lx

Vinkel från dörr,

Höjd: 1,70 m

H= 400 lx

V= 200 lx

H= 500 lx

V= 200 lx

H= 400 lx

V= 200 lx

H= 500 lx

V= 300 lx

H= 500 lx

V= 200 lx

H= 500 lx

V= 200 lx

H= 500 lx

V= 300 lx

H= 500 lx

V= 300 lx

H= 500 lx

V= 300 lx

H= 500 lx

V= 300 lx

H= 500 lx

V= 300 lx

H= 500 lx

V= 300 lx

(2)

1 m

1 m

1,05 m

1,05 m

1,50 m

1,50 m

Höjd mätpunkt= 1,20 m

A

B C

D E F

H= 90 lx

V= 40 lx

H= 100 lx

V= 40 lx

H= 100 lx

V= 40 lx

H= 90 lx

V= 40 lx

H= 90 lx

V= 50 lx

H= 90 lx

V= 50 lx

H= 90 lx

V= 50lx

H= 300 lx

V= 250 lx

Vinkel från dörr,

Höjd: 1,70 m

H= 90 lx

V= 40 lx

H= 100 lx

V= 50 lx

H= 90 lx

V= 40 lx

H= 110 lx

V= 50 lx

H= 110 lx

V= 50 lx

H= 110 lx

V= 40 lx

H= 110 lx

V= 50 lx

H= 110 lx

V= 50 lx

H= 100 lx

V= 50 lx

H= 110 lx

V= 50 lx

H= 110 lx

V= 50 lx

H= 110 lx

V= 40 lx

(3)

1 m

1 m

1,05 m

1,05 m

1,50 m

1,50 m

Höjd mätpunkt= 1,20 m

A

B C

D E F

H= 440 lx

V= 200 lx

H= 450 lx

V= 210 lx

H= 450 lx

V= 210 lx

H= 440 lx

V= 200 lx

H= 450 lx

V= 230 lx

H= 480 lx

V= 240 lx

H= 450 lx

V= 230lx

H= 340 lx

V= 260 lx

Vinkel från dörr,

Höjd: 1,70 m

H= 450 lx

V= 220 lx

H= 480 lx

V= 230 lx

H= 450 lx

V= 220 lx

H= 580 lx

V= 220 lx

H= 590 lx

V= 230 lx

H= 570 lx

V= 210 lx

H= 450 lx

V= 240 lx

H= 530 lx

V= 250 lx

H= 520 lx

V= 240 lx

H= 520 lx

V= 260 lx

H= 510 lx

V= 250 lx

H= 520 lx

V= 240 lx

(4)

1 m

1 m

1,05 m

1,05 m

1,50 m

1,50 m

Höjd mätpunkt= 1,20 m

A

B C

D E F

H= 100 lx

V= 50 lx

H= 100 lx

V= 50 lx

H= 100 lx

V= 50 lx

H= 90 lx

V= 40 lx

H= 100 lx

V= 60 lx

H= 110 lx

V= 60 lx

H= 100 lx

V= 60lx

H= 80 lx

V= 60 lx

Vinkel från dörr,

Höjd: 1,70 m

H= 110 lx

V= 60 lx

H= 110 lx

V= 60 lx

H= 100 lx

V= 60 lx

H= 160 lx

V= 60 lx

H= 180 lx

V= 60 lx

H= 170 lx

V= 60 lx

H= 140 lx

V= 70 lx

H= 150 lx

V= 80 lx

H= 40 lx

V= 70 lx

H= 140 lx

V= 80 lx

H= 140 lx

V= 70 lx

H= 130 lx

V= 80 lx

(5)

1 m

1 m

1,05 m

1,05 m

1,50 m

1,50 m

Höjd mätpunkt= 1,20 m

A

B C

D E F

H= 430 lx

V= 200 lx

H= 450 lx

V= 200 lx

H= 430 lx

V= 190 lx

H= 400 lx

V= 200 lx

H= 430 lx

V= 240 lx

H= 430 lx

V= 230 lx

H= 430 lx

V= 240lx

H= 300 lx

V= 250 lx

Vinkel från dörr,

Höjd: 1,70 m

H= 440 lx

V= 210 lx

H= 460 lx

V= 220 lx

H= 430 lx

V= 200 lx

H= 500 lx

V= 200 lx

H= 520 lx

V= 220 lx

H= 500 lx

V= 220 lx

H= 500 lx

V= 240 lx

H= 490 lx

V= 220 lx

H= 470 lx

V= 220 lx

H= 500 lx

V= 250 lx

H= 470 lx

V= 230 lx

H= 460 lx

V= 240 lx

(6)

1 m

1 m

1,05 m

1,05 m

1,50 m

1,50 m

Höjd mätpunkt= 1,20 m

A

B C

D E F

H= 100 lx

V= 40 lx

H= 100 lx

V= 40 lx

H= 100 lx

V= 40 lx

H= 100 lx

V= 40 lx

H= 100 lx

V= 50 lx

H= 100 lx

V= 50 lx

H= 100 lx

V= 50lx

H= 70 lx

V= 60 lx

Vinkel från dörr,

Höjd: 1,70 m

H= 100 lx

V= 50 lx

H= 100 lx

V= 50 lx

H= 100 lx

V= 50 lx

H= 120 lx

V= 50 lx

H= 150 lx

V= 50 lx

H= 120 lx

V= 50 lx

H= 110 lx

V= 50 lx

H= 110 lx

V= 50 lx

H= 100 lx

V= 50 lx

H= 110 lx

V= 50 lx

H= 110 lx

V= 50 lx

H= 100 lx

V= 50 lx

(7)

Ljusscener

Procent

Färgtemperetur

Allmänljus hög, LED-panel hög

60x60 Diffus

80%

3500K

60x60 Direkt

30%

3500K

LED-panel

80%

Allmänljus låg, LED-panel låg

60x60 Diffus

12%

3500K

60x60 Direkt

12%

3500K

LED-panel

12%

Allmänljus hög, LED-panel låg

60x60 Diffus

80%

3500K

60x60 Direkt

30%

3500K

LED-panel

12%

Allmänljus låg, LED-panel hög

60x60 Diffus

12%

3500K

60x60 Direkt

12%

3500K

LED-panel

80%

Allmänljus hög, LED-panel släckt

60x60 Diffus

80%

3500K

60x60 Direkt

30%

3500K

LED-panel

0%

Allmänljus låg, LED-panel släckt

60x60 Diffus

12%

3500K

60x60 Direkt

12%

3500K

LED-panel

0%

(8)

Känslor

Respondent Ljusscen 1 (hög/låg) (låg/släckt)Ljuscen 2 Ljusscen 3 (hög/hög) Ljusscen 4 (låg/hög) (hög/släckt)Ljusscen 5 Ljusscen 6 (låg/låg)

1 5,2 5,6 4,6 3,6 5,0 4,6 2 2,4 3,8 2,4 2,8 3,2 3,6 3 4,4 3,0 2,0 2,0 4,4 1,8 4 3,0 4,4 3,6 3,2 3,2 3,2 5 3,4 4,2 2,8 4,6 3,0 4,2 6 3,8 2,8 3,6 3,6 3,4 3,8 7 3,4 3,6 2,8 2,2 4,2 2,0 8 4,2 2,4 2,2 1,6 2,2 2,4 9 5,2 3,8 2,8 3,0 3,0 2,8 10 3,2 5,0 2,6 4,8 5,4 2,8 11 6,2 6,0 5,2 2,8 4,6 3,6 12 2,2 4,0 1,8 3,6 2,8 3,0 13 2,0 2,6 2,0 2,4 2,2 2,4 14 3,0 3,0 2,8 3,2 3,2 3,2 15 3,0 2,2 1,8 2,0 1,8 2,0 16 3,2 3,4 2,4 3,8 2,4 2,8 17 3,6 3,4 3,2 4,0 3,6 3,8 18 2,6 1,8 2,6 1,8 2,4 2,4 19 2,8 3,2 2,8 4,0 4,0 4,2 20 2,6 2,2 1,8 1,4 2,6 1,8 21 3,6 2,6 1,4 4,4 4,4 2,8 22 3,6 2,8 1,4 1,4 2,2 2,4 23 2,6 2,0 3,4 1,4 1,6 2,4 24 2,8 2,8 2,6 1,8 3,8 3,4 Avg. 3,42 3,36 2,69 2,89 3,28 2,98Medelvärde SD 1,02 1,10 0,92 1,08 1,03 0,79 → Standardavvikelsen SE 0,21 0,22 0,19 0,22 0,21 0,16 → Medelfel

ljusscen 1 ljusscen 2 ljusscen 3 ljusscen 4 ljusscen 5 ljusscen 6

ljusscen 1 t -sign. -ljusscen 2 t -sign. 0,78 -ljusscen 3 t 3,89 3,75 -sign. 0,00 0,00 -ljusscen 4 t 1,83 2,19 -0,77 -sign. 0,08 0,04 0,45 -ljusscen 5 t 0,65 0,47 -2,66 -1,83 -sign. 0,52 0,65 0,01 0,08 -ljusscen 6 t 1,91 2,04 -1,78 -0,49 1,45 -sign. 0,07 0,05 0,09 0,63 0,16 -Känslor 1 2 3 4 5 6 7 Ljusscen 1

(hög/låg) (låg/släckt)Ljuscen 2 Ljusscen 3(hög/hög) Ljusscen 4(låg/hög) (hög/släckt)Ljusscen 5 Ljusscen 6 (låg/låg)

Me d el vä rd e Känslor

(9)

Prestation

Respondent Ljusscen 1 (hög/låg) (låg/släckt)Ljusscen 2 Ljusscen 3 (hög/hög) Ljusscen 4 (låg/hög) (hög/släckt)Ljusscen 5 Ljusscen 6 (låg/låg)

1 3,0 2,8 3,5 3,5 3,3 3,5 2 5,5 3,5 5,5 3,0 4,8 3,5 3 3,8 5,8 6,3 6,3 4,8 5,5 4 3,8 4,0 3,8 3,5 3,8 3,8 5 6,8 5,0 6,8 3,8 5,3 3,5 6 3,8 4,3 3,3 4,8 3,3 4,3 7 2,8 4,8 6,0 6,3 4,3 6,3 8 5,3 5,0 3,5 4,8 3,8 5,0 9 4,3 4,8 4,8 4,8 4,0 4,8 10 4,0 4,0 6,3 4,0 3,5 5,0 11 5,5 3,3 3,5 5,5 4,5 4,8 12 2,3 3,8 5,8 4,8 5,3 5,5 13 5,3 4,0 5,5 4,3 5,5 4,3 14 4,0 4,8 5,5 4,8 4,8 5,0 15 5,8 4,0 5,3 3,8 5,3 4,0 16 5,8 3,8 6,0 3,8 5,8 3,5 17 4,8 3,0 3,0 3,0 2,8 3,0 18 4,3 5,3 4,8 5,3 5,5 5,8 19 5,0 3,5 3,5 4,3 3,0 4,5 20 4,3 0,0 5,5 5,5 3,5 4,8 21 4,3 4,5 5,5 4,3 3,0 4,8 22 4,0 5,0 4,3 4,0 3,8 4,0 23 4,3 4,5 2,5 5,3 3,5 3,3 24 3,0 3,5 3,8 4,5 3,5 3,3 Avg. 4,38 4,02 4,74 4,47 4,17 4,39Medelvärde SD 1,08 1,14 1,23 0,89 0,92 0,88 → Standardavvikelsen SE 0,22 0,23 0,25 0,18 0,19 0,18 → Medelfel

ljusscen 1 ljusscen 2 ljusscen 3 ljusscen 4 ljusscen 5 ljusscen 6 ljusscen 1 t -sign. -ljusscen 2 t 1,12 -sign. 0,27 -ljusscen 3 t 1,12 2,28 -sign. 0,27 0,03 -ljusscen 4 t -1,17 -2,28 0,92 -sign. 0,25 0,03 0,37 -ljusscen 5 t -0,28 -1,66 2,82 1,22 -sign. 0,78 0,11 0,01 0,24 -ljusscen 6 t -0,03 -1,45 1,47 0,62 0,95 -sign. 0,98 0,16 0,16 0,54 0,35 -Prestation 1 2 3 4 5 6 7 Ljusscen 1

(hög/låg) (låg/släckt)Ljusscen 2 Ljusscen 3 (hög/hög) Ljusscen 4 (låg/hög) (hög/släckt)Ljusscen 5 Ljusscen 6(låg/låg)

Me d el vä rd e Prestation

(10)

Bekvämlighet

Respondent Ljusscen 1 (hög/låg) (låg/släckt)Ljusscen 2 Ljusscen 3 (hög/hög) Ljusscen 4 (låg/hög) (hög/släckt)Ljusscen 5 Ljusscen 6 (låg/låg)

1 0,7 2,2 2,6 2,8 2,2 2,4 2 1,0 3,2 3,8 3,6 3,0 3,0 3 2,0 4,2 4,4 4,6 3,8 3,4 4 1,1 4,0 3,4 3,8 2,6 2,8 5 2,4 3,4 4,0 3,4 3,6 2,2 6 1,3 2,8 2,8 3,6 3,4 3,4 7 1,8 3,8 3,4 3,8 3,4 4,0 8 2,0 2,6 2,4 2,8 2,6 3,4 9 1,6 3,8 4,2 3,8 3,6 3,4 10 1,6 3,6 4,0 3,4 3,2 3,6 11 2,7 3,6 3,8 4,6 4,0 4,2 12 2,3 3,2 3,6 3,0 3,6 3,6 13 0,8 2,0 3,2 2,6 2,6 2,0 14 1,8 3,0 2,8 2,4 3,0 2,8 15 1,8 3,6 3,4 2,4 2,8 2,6 16 1,5 3,0 2,8 3,0 2,4 2,8 17 1,3 3,4 3,2 3,4 3,4 3,4 18 1,8 3,2 3,0 3,6 2,4 3,6 19 1,2 3,6 3,4 3,6 0,0 0,0 20 1,8 3,0 2,8 2,8 2,2 2,2 21 0,7 3,4 0,0 3,2 2,6 3,8 22 1,1 2,6 2,4 2,2 2,2 3,0 23 1,7 2,6 2,0 2,8 2,4 2,2 24 1,1 3,6 3,2 3,2 1,4 2,6 Avg. 1,56 3,23 3,11 3,27 2,77 2,93Medelvärde SD 0,53 0,55 0,90 0,63 0,86 0,87 → Standardavvikelsen SE 0,11 0,11 0,18 0,13 0,18 0,18 → Medelfel

ljusscen 1 ljusscen 2 ljusscen 3 ljusscen 4 ljusscen 5 ljusscen 6

ljusscen 1 t - - - -sign. - - - -ljusscen 2 t -12,87 - - - - -sign. 0,00 - - - - -ljusscen 3 t -9,32 0,70 - - - -sign. 0,00 0,49 - - - -ljusscen 4 t -12,23 -0,43 -0,95 - - -sign. 0,00 0,67 0,35 - - -ljusscen 5 t -7,90 2,44 1,64 2,83 - -sign. 0,00 0,02 0,12 0,01 - -ljusscen 6 t -7,64 1,55 0,68 1,82 -1,35 -sign. 0,00 0,14 0,50 0,08 0,19 -Bekvämlighet 1 2 3 4 5 6 7 Ljusscen 1

(hög/låg) (låg/släckt)Ljusscen 2 Ljusscen 3 (hög/hög) Ljusscen 4(låg/hög) (hög/släckt)Ljusscen 5 Ljusscen 6 (låg/låg)

Me d el vä rd e Vårdmiljö

(11)

Ljusupplevelse

Respondent Ljusscen 1 (hög/låg) (låg/släckt)Ljusscen 2 Ljusscen 3 (hög/hög) Ljusscen 4 (låg/hög) (hög/släckt)Ljusscen 5 Ljusscen 6 (låg/låg)

1 1,71 1,86 1,57 1,57 1,86 1,71 2 1,57 1,71 1,57 1,71 1,71 1,86 3 1,71 1,57 1,43 1,43 1,57 1,57 4 1,71 1,43 1,57 1,43 1,71 1,57 5 1,57 1,71 1,57 1,71 1,57 1,86 6 1,57 1,57 1,57 1,57 1,71 1,43 7 1,71 1,71 1,71 1,57 1,71 1,57 8 1,43 1,71 1,57 1,57 1,43 1,57 9 1,71 1,71 1,29 1,57 1,29 1,57 10 1,43 1,57 1,57 1,57 1,57 1,43 11 1,71 1,71 1,57 1,57 1,57 1,57 12 1,57 1,71 1,57 1,71 1,57 1,43 13 1,57 1,71 1,57 1,43 1,71 1,71 14 1,29 1,43 1,57 1,57 1,57 1,71 15 1,57 1,43 1,57 1,71 1,57 1,71 16 1,57 1,86 1,57 1,57 1,57 1,57 17 1,71 1,57 1,57 1,71 1,43 1,57 18 1,57 1,57 1,43 1,57 1,43 1,29 19 1,43 1,57 1,57 1,71 1,71 1,71 20 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 21 1,71 1,43 1,57 1,71 1,86 1,71 22 1,57 1,57 1,57 1,43 1,86 1,57 23 1,71 1,57 1,57 1,57 1,57 1,71 24 1,57 1,57 1,43 1,57 1,71 1,71 Avg. 1,60 1,63 1,55 1,60 1,63 1,62Medelvärde SD 0,12 0,13 0,09 0,10 0,14 0,14 → Standardavvikelsen SE 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 → Medelfel

ljusscen 1 ljusscen 2 ljusscen 3 ljusscen 4 ljusscen 5 ljusscen 6

ljusscen 1 t - - - -sign. - - - -ljusscen 2 t -0,75 - - - - -sign. 0,46 - - - - -ljusscen 3 t 1,56 2,40 - - - -sign. 0,13 0,02 - - - -ljusscen 4 t 0,18 0,93 -1,77 - - -sign. 0,86 0,36 0,09 - - -ljusscen 5 t -0,66 0,00 -2,77 -0,79 - -sign. 0,52 1,00 0,01 0,44 - -ljusscen 6 t -0,49 0,16 -2,20 -0,81 0,18 -sign. 0,63 0,87 0,04 0,43 0,86 -Ljusupplevelse 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 Ljusscen 1 (hög/låg) Ljusscen 2 (låg/släckt) Ljusscen 3 (hög/hög) Ljusscen 4 (låg/hög) Ljusscen 5 (hög/släckt) Ljusscen 6 (låg/låg) Me d el vä rd e Ljusupplevelse

(12)

Ljuspreferens Respondent Ljusscen 1 (hög/låg) Ljusscen 2 (låg/släckt) Ljusscen 3 (hög/hög) Ljusscen 4 (låg/hög) Ljusscen 5 (hög/släckt) Ljusscen 6 (låg/låg) 1 2,43 1,71 2,71 4,14 1,57 1,86 2 2,57 2,57 3,71 4,86 2,29 3,71 3 2,29 4,29 5,00 4,57 2,43 5,29 4 2,43 2,86 2,57 3,71 2,43 2,57 5 3,14 1,29 4,86 1,00 3,71 1,00 6 1,71 4,71 2,00 5,29 4,00 2,71 7 3,14 3,14 3,71 5,29 1,86 5,43 8 2,00 2,57 2,00 3,43 2,43 3,43 9 2,71 3,29 4,29 4,00 3,29 4,14 10 3,86 1,57 6,14 2,29 1,14 2,71 11 1,14 2,00 1,71 3,57 2,14 3,29 12 3,29 1,86 3,71 2,71 2,43 3,86 13 2,00 3,29 5,14 2,29 2,00 2,43 14 2,86 5,29 5,43 3,57 3,57 4,71 15 4,00 3,14 4,43 3,00 3,71 3,29 16 2,43 3,00 6,14 4,00 3,43 2,86 17 2,71 2,71 4,14 3,00 2,43 3,29 18 2,71 4,57 3,43 4,57 4,14 4,86 19 2,57 2,00 2,71 1,86 2,00 2,57 20 1,00 2,29 1,43 2,43 1,00 1,29 21 2,43 2,57 4,43 1,71 1,57 3,29 22 3,57 3,43 5,71 3,29 2,43 4,14 23 2,00 4,57 1,71 4,57 2,86 3,57 24 1,71 2,43 2,71 3,71 1,43 1,57 Avg. 2,53 2,96 3,74 3,45 2,51 3,24Medelvärde SD 0,75 1,07 1,46 1,14 0,90 1,18 → Standardavvikelsen SE 0,15 0,22 0,30 0,23 0,18 0,24 → Medelfel

ljusscen 1 ljusscen 2 ljusscen 3 ljusscen 4 ljusscen 5 ljusscen 6

ljusscen 1 t - - - -sign. - - - -ljusscen 2 t -1,57 - - - - -sign. 0,13 - - - - -ljusscen 3 t -5,41 -2,17 - - - -sign. 0,00 0,04 - - - -ljusscen 4 t -3,06 -2,36 0,69 - - -sign. 0,01 0,03 0,49 - - -ljusscen 5 t 0,08 2,35 3,81 3,66 - -sign. 0,93 0,03 0,00 0,00 - -ljusscen 6 t -2,95 -1,35 1,51 0,91 -2,83 -sign. 0,01 0,19 0,15 0,37 0,01 -Ljuspreferens 1 2 3 4 5 6 7 Ljusscen 1

(hög/låg) (låg/släckt)Ljusscen 2 Ljusscen 3 (hög/hög) Ljusscen 4 (låg/hög) (hög/släckt)Ljusscen 5 Ljusscen 6 (låg/låg)

Me d el vä rd e Ljuspreferens

(13)

Sömnighet Repondent Ljussen 1 (hög/låg) Ljussen 2 (låg/släckt) Ljussen 3 (hög/hög) Ljussen 4 (låg/hög) Ljussen 5 (hög/släckt) Ljussen 6 (låg/låg) 1 6 7 6 6 7 7 2 2 6 4 4 3 6 3 5 4 4 4 5 3 4 7 6 6 6 7 6 5 6 7 6 7 6 7 6 8 5 5 4 6 5 8 7 6 7 6 6 5 9 4 3 5 3 5 3 10 5 4 5 3 6 3 11 7 8 8 6 6 5 12 6 5 4 5 6 6 13 3 4 3 4 3 5 14 6 7 5 5 6 5 15 5 5 4 5 4 5 16 4 6 4 5 4 6 17 4 7 4 6 6 6 18 6 5 6 6 4 6 19 8 6 7 6 8 6 20 7 6 6 6 8 6 22 5 2 3 3 6 3 23 4 3 5 2 4 6 24 4 3 6 5 7 7 Avg. 5,42 5,17 5,04 4,86 5,59 5,32Medelvärde SD 1,53 1,59 1,36 1,32 1,44 1,29 → Standardavvikelsen SE 0,34 0,34 0,28 0,28 0,31 0,27 → Medelfel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ljussen 1

(hög/låg) (låg/släckt)Ljussen 2 (hög/hög)Ljussen 3 Ljussen 4(låg/hög) (hög/släckt)Ljussen 5 Ljussen 6(låg/låg)

Me d el vä rd e Sömnighet

(14)

Humör Respondent Ljusscen 1 (hög/låg) Ljusscen 2 (låg/släckt) Ljusscen 3 (hög/hög) Ljusscen 4 (låg/hög) Ljusscen 5 (hög/släckt) Ljusscen 6 (låg/låg) 1 3,33 2,67 3,33 3,67 3,00 3,33 2 4,67 3,67 5,00 5,33 4,33 4,00 3 3,00 5,00 5,33 6,00 4,67 6,00 4 3,67 3,67 3,33 3,00 3,00 3,33 5 4,67 4,00 5,00 0,00 5,00 3,33 6 4,33 5,00 3,67 5,00 4,33 4,00 8 4,00 4,00 3,67 4,33 3,67 4,33 9 3,00 4,67 5,00 5,00 4,33 4,67 10 5,33 4,00 5,00 4,00 3,33 4,67 11 2,67 2,67 2,67 3,67 3,67 4,00 12 4,00 3,67 4,33 3,00 3,67 4,00 13 4,67 4,00 4,33 4,00 4,67 3,00 14 5,67 6,00 5,67 5,67 5,67 5,67 15 4,00 3,00 4,67 4,33 5,00 4,33 16 3,33 3,67 5,00 4,00 5,00 4,00 17 4,33 3,67 4,67 4,00 4,00 4,00 18 4,00 5,00 4,33 4,67 4,67 4,67 19 3,33 3,00 4,00 3,00 3,33 3,33 20 3,00 3,33 3,33 4,00 3,67 3,67 22 4,33 6,00 6,67 4,00 3,33 5,00 23 3,33 4,67 2,67 5,00 3,67 4,00 24 4,33 3,67 4,00 4,67 3,33 3,67 Avg. 3,95 4,05 4,35 4,11 4,06 4,14Medelvärde SD 0,79 0,94 0,98 1,23 0,75 0,75 → Standardavvikelsen SE 0,17 0,20 0,21 0,26 0,16 0,16 → Medelfel 1 2 3 4 5 6 7 Ljusscen 1

(hög/låg) (låg/släckt)Ljusscen 2 Ljusscen 3(hög/hög) Ljusscen 4 (låg/hög) (hög/släckt)Ljusscen 5 Ljusscen 6(låg/låg)

Me d el vä rd e Humör

(15)

1

Studie:

(16)

2

Vänta…

med att vända blad till dess att instruktören

har informerat dig om det.

Du kommer strax att få ett känslotillstånd beskrivet för dig.

Läs beskrivningen noggrant och försök sedan att föreställa

dig, så gott du kan, att du själv är i det här tillståndet.

(17)

3

Föreställ dig att du är i det här tillståndet:

Perioden mellan terminerna har varit avkopplande. Du har verkligen haft

tid att återhämta dig. Du känner dig utvilad och mycket energisk. Du

känner dig kapabel att fokusera på dina kurser igen.

(18)

4

Du kommer nu att få några frågor om hur det är att vara i ett sådant

här känslotillstånd.

Vad du ska göra är att:

- göra ditt bästa i att föreställa dig att du känner dig så här.

- svara på frågorna genom att ringa in den siffra (mellan 1 och 7) som bäst

beskriver hur du känner dig i det här tillståndet.

(19)

5

Perioden mellan terminerna har varit avkopplande. Du har verkligen haft tid att

återhämta dig. Du känner dig utvilad och mycket energisk. Du känner dig kapabel att

fokusera på dina kurser igen

Använd följande påståenden för att beskriva hur du känner dig i det här tillståndet.

irriterad

1

2

3

4

5

6

7

inte alls

i väldigt hög grad

trött

1

2

3

4

5

6

7

inte alls

i väldigt hög grad

sliten

1

2

3

4

5

6

7

inte alls

i väldig hög grad

mentalt utmattad

1

2

3

4

5

6

7

(20)

6

I det här tillståndet, skulle du kunna…

ta ett välavvägt beslut

1

2

3

4

5

6

7

inte alls

i väldigt hög grad

koncentrera dig

1

2

3

4

5

6

7

inte alls

i väldigt hög grad

förutse konsekvenserna i en komplicerad situation

1

2

3

4

5

6

7

inte alls

i väldigt hög grad

vara uppmärksam under en lång föreläsning på läkarens utlåtande

1

2

3

4

5

6

7

(21)

7

Nu ber vi dig att skatta en rad olika upplevelser medan du fortsätter att föreställa

dig att du är i tillståndet beskrivet nedan.

Perioden mellan terminerna har varit avkopplande. Du har verkligen haft tid att återhämta dig.

Du känner dig utvilad och mycket energisk. Du känner dig kapabel att fokusera på dina kurser

igen.

Hur tilltalande finner du att var och en av dessa upplevelser är när du föreställer

dig att du är i det här tillståndet.

Om jag känner mig utvilad, energisk och kapabel att fokusera, skulle jag

finna…

inte alls tilltalande

väldigt tilltalande

att få vila

1 2 3 4 5 6 7

att ta in en stor mängd av olika 1 2 3 4 5 6 7

intryck

att tänka över vad som verkligen 1 2 3 4 5 6 7

är viktigt i mitt liv

att ladda batterierna

1 2 3 4

5 6 7

att ha många saker på gång

1 2 3 4 5 6 7

runt omkring mig

1 2 3 4 5 6 7

(22)

8

Nu kommer fyra olika urbana miljöer miljön att beskrivas där

du ska föreställa dig att du själv vistas en timme. i 30 minuter.

Du är där ensam utan någon du känner.

Försök hela tiden föreställa dig att du är i det beskrivna

känslomässiga tillståndet.

Perioden mellan terminerna har varit avkopplande. Du har verkligen haft

tid att återhämta dig. Du känner dig utvilad och mycket energisk. Du

känner dig kapabel att fokusera på dina kurser igen.

(23)

9

Det här är beskrivningen av den urbana miljön miljö där du väntar dig att vara

under 30 minuter: en timme:

Du sitter på en bänk i en park med många träd nära stadens centrum. Det

är bara några få människor i området som läser eller går förbi. Du kan

höra vinden susa i löven och fåglarna kvittra. Du räknar med att vara där

en timme.

Du är där ensam.

Läs beskrivningen noggrant och försök att föreställa dig omgivningen

så verklig som möjligt.

Svara på frågorna här under samtidigt som du föreställer dig att du själv är i dessa

förhållanden.

(24)

10

Perioden mellan terminerna har varit avkopplande. Du har verkligen haft tid att

återhämta dig. Du känner dig utvilad och mycket energisk. Du känner dig kapabel att

fokusera på dina kurser igen.

Du sitter på en bänk i en park med många träd nära stadens centrum. Det är bara

några få människor i området som läser eller går förbi. Du kan höra vinden susa i löven

och fåglarna kvittra. Du räknar med att vara där en timme.

Du är där ensam.

Om jag känner mig utvilad, energisk och kapabel att fokusera, fundersam

och ovetande finner jag det… ? …att vara i den urbana parken

väntrummet på vårdcentralen ensam.

behagligt

1

2

3

4

5

6

7

inte alls

i väldigt hög grad

irriterande

1

2

3

4

5

6

7

inte alls

i väldigt hög grad

attraktivt

1

2

3

4

5

6

7

inte alls

i väldigt hög grad

tryggt

1

2

3

4

5

6

7

inte alls

i väldigt hög grad

osäkert

1

2

3

4

5

6

7

(25)

11

Ännu en gång ber vi dig att svara på frågorna här under samtidigt som du

föreställer dig att du själv är i dessa förhållanden.

Perioden mellan terminerna har varit avkopplande. Du har verkligen haft tid att

återhämta dig. Du känner dig utvilad och mycket energisk. Du känner dig kapabel att

fokusera på dina kurser igen.

Du sitter på en bänk i en park med många träd nära stadens centrum. Det är bara

några få människor i området som läser eller går förbi. Du kan höra vinden susa i löven

och fåglarna kvittra. Du räknar med att vara där en timme.

Du är där ensam.

Nedan finns samma upplevelser som du skattade förut. Nu vill vi veta, hur sannolikt

du tror att det är, att du får erfara dessa upplevelser när du befinner dig en timme

under dessa förhållanden.

Om jag befinner mig en timme i den urbana parken ensam, så skulle jag…

mycket osannolikt

mycket

sannolikt

få vila.

1 2 3 4 5 6 7

ta in en stor mängd av

1 2 3 4 5 6 7

olika intryck

tänka över vad som verkligen

1 2 3 4 5 6 7

viktigt i mitt liv.

ladda batterierna.

1 2 3 4 5 6 7

ha många saker på gång

1 2 3 4 5 6 7

runt omkring mig.

1 2 3 4 5 6 7

att fundera över hur jag är i

1 2 3 4 5 6 7

förhållande till andra människor.

Åter igen ber vi dig att svara på frågorna här under samtidigt som du föreställer

dig själv i dessa förhållanden.

(26)

12

Perioden mellan terminerna har varit avkopplande. Du har verkligen haft tid att

återhämta dig. Du känner dig utvilad och mycket energisk. Du känner dig kapabel att

fokusera på dina kurser igen.

Du sitter på en bänk i en park med många träd nära stadens centrum. Det är bara

några få människor i området som läser eller går förbi. Du kan höra vinden susa i löven

och fåglarna kvittra. Du räknar med att vara där en timme.

Du är där ensam.

Skatta till vilken grad situationen stämmer överens med påståendena här

under.

Att tillbringa tid här ger mig en paus ifrån mina dagliga rutiner.

1

2

3

4

5

6

7

inte alls

i väldigt hög grad

Min uppmärksamhet dras till många intressanta ting här.

1

2

3

4

5

6

7

inte alls

i väldigt hög grad

På den här platsen kommer jag bort från det som vanligen kräver min

uppmärksamhet.

1

2

3

4

5

6

7

inte alls

i väldigt hög grad

Det finns mycket att utforska och upptäcka här.

1

2

3

4

5

6

7

(27)

13

Det var alla urbana miljöer.

Nu är du färdig med miljön.

(28)

14

Det här är några frågor kring förhållandena du har föreställt dig själv i medan du

svarade på frågorna fram tills nu.

Perioden mellan terminerna har varit avkopplande. Du har verkligen haft tid att

återhämta dig. Du känner dig utvilad och mycket energisk. Du känner dig kapabel att

fokusera på dina kurser igen.

Hur lätt var det för dig att föreställa dig själv i det här tillståndet?

1

2

3

4

5

6

7

inte alls lätt

väldigt lätt

Hur bekant är du med det här tillståndet rent generellt?

1

2

3

4

5

6

7

inte allts bekant

mycket bekant

Hur lätt var det för dig att föreställa dig själv i de här miljöerna?

Urban park

Du sitter på en bänk i en park med många träd nära stadens centrum. Det är bara några få människor i

området som läser eller går förbi. Du kan höra vinden susa i löven och fåglarna kvittra. Du räknar med

att vara där en timme. Du är där ensam.

urban park

1

2

3

4

5

6

7

inte alls

lätt väldigt lätt

Tänkte du på en specifik plats när du svarade på frågorna om den givna

miljön?

Urban park

ja en specifik plats □

ingen specifik plats □

Hur bekant är du med följande miljöer rent generellt?

urban park

1

2

3

4

5

6

7

(29)

15

Nu har vi några frågor om dig i relation till andra människor. Försök att svara snabbt på

frågorna med den gradering du först kommer att tänka på.

Skatta till vilken grad påståendena här nedan stämmer överens med dig

som person.

Det bekymrar mig inte om andra människor inte skulle tycka om mig.

1

2

3

4

5

inte alls karaktäristiskt för mig

helt karaktäristiskt för mig

Jag försöker verkligen att undvika att göra saker som kan få andra människor att

utestänga mig.

1

2

3

4

5

inte alls karaktäristiskt för mig

helt karaktäristiskt för mig

Jag oroar mig nästan aldrig för om andra människor gillar mig.

1

2

3

4

5

inte alls karaktäristiskt för mig

helt karaktäristiskt för mig

Jag behöver känna att det finns andra människor jag kan räkna med när jag har

problem.

1

2

3

4

5

inte alls karaktäristiskt för mig

helt karaktäristiskt för mig

Jag vill att andra människor ska gilla mig.

1

2

3

4

5

(30)

16

Åter igen får du här skatta till vilken grad påståendena stämmer överens

med dig som person.

Jag tycker inte om att vara ensam.

1

2

3

4

5

inte alls karaktäristiskt för mig

helt karaktäristiskt för mig

Jag har ingenting emot att vara ifrån mina vänner under en längre tid.

1

2

3

4

5

inte alls karaktäristiskt för mig

helt karaktäristiskt för mig

Jag har ett starkt behov av att tillhöra.

1

2

3

4

5

inte alls karaktäristiskt för mig

helt karaktäristiskt för mig

Jag har problem med att inte vara involverad i andra människors planer.

1

2

3

4

5

inte alls karaktäristiskt för mig

helt karaktäristiskt för mig

Jag mår dåligt när jag vet att andra människor inte tycker om mig.

1

2

3

4

5

(31)

17

Slutligen ber vi dig att besvara följande frågor.

Tycker du att frågorna var tillräckligt tydliga?

1

2

3

4

5

inte alls tydliga

väldigt tydliga

Var instruktörens anvisningar tydliga?

1

2

3

4

5

inte alls tydliga

väldigt tydliga

Hur gammal är du?

_____ år.

Hur gammal är du?

20–25 år

25–30 år

30–35 år

40–45 år

50–55 år

Vad har du för kön?

_____________

1 = man 2 = kvinna

Vad studerar du?

_____________

___________________________________________________________________

Det var allt! Tack för din medverkan! Om du har några kommentarer skriv gärna ner dem,

t.ex. vad du tyckte om frågorna och/eller studien i sin helhet.

___________________________________________________________________

(32)

Studie:

“Ljusnivåns påverkan på rumsupplevelsen”

(33)

2

Vänta…

med att vända blad till dess att instruktören har informerat dig om

det.

Du kommer strax att få ett känslotillstånd beskrivet för dig.

Läs beskrivningen noggrant och försök sedan att föreställa dig, så gott

du kan, att du själv är i det här tillståndet.

(34)

3

Du har dagen innan ringt till vårdcentralen för tidsbokning, eftersom du känner

dig krasslig. Nu sitter du i väntrummet på vårdcentralen i väntan på att få

komma till en läkare för att göra en undersökning. Du känner dig fundersam och

ovetande inför ditt läkarbesök.

Du kommer nu att få några frågor om hur det är att vara i ett sådant

här känslotillstånd.

Vad du ska göra är att:

- göra ditt bästa i att föreställa dig att du känner dig så här.

- svara på frågorna genom att ringa in den siffra (mellan 1 och 7) som bäst

beskriver hur du känner dig i det här tillståndet.

(35)

4

Du har dagen innan ringt till vårdcentralen för tidsbokning, eftersom du känner dig krasslig.

Nu sitter du i väntrummet på vårdcentralen i väntan på att få komma till en läkare för att göra

en undersökning. Du känner dig fundersam och ovetande inför ditt läkarbesök.

Använd följande påståenden för att beskriva hur du känner dig i det här tillståndet.

irriterad

1

2

3

4

5

6

7

inte alls

i väldigt hög grad

trött

1

2

3

4

5

6

7

inte alls

i väldigt hög grad

sliten

1

2

3

4

5

6

7

inte alls

i väldig hög grad

mentalt utmattad

1

2

3

4

5

6

7

inte alls

i väldigt hög grad

nervös

1

2

3

4

5

6

7

(36)

5

I det här tillståndet, skulle du kunna…

ta ett välavvägt beslut

1

2

3

4

5

6

7

inte alls

i väldigt hög grad

koncentrera dig

1

2

3

4

5

6

7

inte alls

i väldigt hög grad

förutse konsekvenserna i en komplicerad situation

1

2

3

4

5

6

7

inte alls

i väldigt hög grad

vara uppmärksam på läkarens utlåtande

1

2

3

4

5

6

7

(37)

6

Nu kommer miljön att beskrivas där du ska föreställa dig att du själv

vistas i 30 minuter.

Du är där ensam utan någon du känner.

Försök hela tiden föreställa dig att du är i det beskrivna känslomässiga

tillståndet.

Du har dagen innan ringt till vårdcentralen för tidsbokning, eftersom du känner dig krasslig.

Nu sitter du i väntrummet på vårdcentralen i väntan på att få komma till en läkare för att göra

en undersökning. Du har kommit dit ensam och du känner dig fundersam och ovetande inför

ditt läkarbesök.

(38)

7

Här är beskrivningen av den miljö där du väntar dig att vara under 30 minuter:

Du sitter i ett väntrum på en vårdcentral. Rummet har vita väggar och

grått golv. Det finns inga fönster i rummet. Det finns några andra

människor i rummet som också väntar på sina läkarbesök. Du hör

receptionisten prata till en patient. Personen går och tar en tidning från

tidningsstället och går sedan och sätter sig i en av sofforna.

Du är där ensam.

Läs beskrivningen noggrant och försök att föreställa dig omgivningen

så verklig som möjligt.

(39)

8

Svara på frågorna här under samtidigt som du föreställer dig att du själv är i

det beskrivna förhållandet.

Om jag känner mig fundersam och ovetande, finner jag det…? …att vara i

väntrummet på vårdcentralen ensam.

behagligt

1

2

3

4

5

6

7

inte alls

i väldigt hög grad

irriterande

1

2

3

4

5

6

7

inte alls

i väldigt hög grad

attraktivt

1

2

3

4

5

6

7

inte alls

i väldigt hög grad

tryggt

1

2

3

4

5

6

7

inte alls

i väldigt hög grad

osäkert

1

2

3

4

5

6

7

(40)

Nu har du gått igenom miljön.

Nu följer några utvärderingsfrågor.

(41)

2

Här är några frågor kring förhållandena du har föreställt dig själv i medan du

svarade på frågorna fram tills nu.

Du har dagen innan ringt till vårdcentralen för tidsbokning, eftersom du känner dig

krasslig. Nu sitter du i väntrummet på vårdcentralen i väntan på att få komma till en

läkare för att göra en undersökning. Du har kommit dit ensam och du känner dig

fundersam och ovetande inför ditt läkarbesök.

Hur lätt var det för dig att föreställa dig själv i det här tillståndet?

1 2 3 4 5 6

7

inte alls lätt

väldigt lätt

Hur bekant är du med det här tillståndet rent generellt?

1 2 3 4 5

6

7

inte alls bekant

mycket bekant

Hur lätt var det för dig att föreställa dig själv i miljön?

Du sitter på en stol i ett väntrum på en vårdcentral. Rummet har vita väggar och grått

golv. Det finns inga fönster i rummet. Det finns några andra människor i rummet som

också väntar på sina läkarbesök. Du hör receptionisten prata till en patient. Personen

går och tar en tidning från tidningsstället och går sedan och sätter sig i en av sofforna.

Du är där ensam.

väntrum på vårdcentral

1

2

3

4 5

6

7

(42)

3

Tänkte du på en specifik plats när du svarade på frågorna om den angivna

miljön?

Väntrum på vårdcentral

ja en specifik plats □

ingen specifik plats □

Hur bekant är du med följande miljö rent generellt?

väntrum på vårdcentral

1

2

3

4 5

6

7

inte allts bekant

mycket bekant

Slutligen ber vi dig att besvara följande frågor.

Tycker du att frågorna var tillräckligt tydliga?

1 2 3 4

5

inte alls tydliga

väldigt tydliga

Var instruktörens anvisningar tydliga?

1 2 3 4

5

inte alls tydliga

väldigt tydliga

Hur gammal är du?

20–25 år 25–30 år

30–35 år

35–40 år

40–45 år

Vad har du för kön?

___________________ 1 = man

2 = kvinna

Vad studerar du?

_____________________

Det var allt! Tack för din medverkan!

(43)

Questionnaire

1.1

Satisfaction with Lighting

‘Visual comfort and satisfaction’ were measured by a simple and reliable questionnaire-based

assessment method for occupant satisfaction regarding office lighting (Office Lighting Survey -

OLS) by Eklund and Boyce (1996) and in 2006 slightly modified (Akashi and Boyce (2006).

Yes No

1

I like the lighting in the room. on my desk

2

Overall, the lighting is comfortable.

3

With this lighting, I can see what I am reading clearly. my work clearly

4

The light on the ceiling is too bright The light level in the room is too high

5

The lighting on my desk is too bright for the tasks I perform

The light level in the room is too low.

6

The lighting on my desk is too dim for the tasks I perform

6

The lighting is too warm in colour for a waiting room an office

7

The lighting is too cool in colour for a waiting room an office

1.2

Alertness and sleep quality

‘Alertness’ was measured with the Karolinska Sleepiness Scale (KSS) ranging from (1)

‘extremely alert’ to (9) ‘extremely sleepy–fighting sleep’ (Åkerstadt and Gillberg, 1990).

Over the previous 10 min, how would you rate your subjective sleepiness?

1

extremely alert

2

very alert

3

alert

4

rather alert

5

neither alert nor sleepy

6

some signs of sleepiness

7

sleepy, no effort to stay awake

8

sleepy, some effort to stay awake

9

very sleepy, great effort to keep awake, fighting sleep

10 extremely sleepy, can’t keep awake

(44)

1.3

Mood

‘Mood’ was measured using three questions representing the three dimensions of energetic

arousal, tense arousal, and hedonic tone as outcome of the University of Wales Institute of

Science and Technology (UWIST) Mood Adjective Checklist (UMACL) by Matthews et al

(1990).

How are you feeling at the moment?

Sad

Happy

Tired

Energetic

Tense

Calm

(45)

1

Frågeformulär

Ljusupplevelse

(46)

2

Visuell komfort och förnöjsamhet

1. Jag gillar belysningen i rummet

2. I sin helhet är belysningen komfortabel

3. Med det här ljuset kan jag tydligt se det jag läser

4. Ljusnivån i rummet är för hög

5. Ljusnivån i rummet är för dämpad

6. Ljusets färgtemperatur är för varm för ett väntrum

7. Ljusets färgtemperatur är för kall för ett väntrum

Preferens i ljusmiljö

1. Hur vacker är denna ljusmiljö?

2. Hur trevlig är denna ljusmiljö?

3. Hur behaglig är denna ljusmiljö?

4. Hur attraktiv är det att spendera

tid i denna ljusmiljö?

5. Hur behaglig är det att spendera

tid i denna ljusmiljö?

6. Hur positivt är det att spendera

tid i denna ljusmiljö?

7. Hur angenämt är det att spendera

tid i denna ljusmiljö?

1

2

3

4

5

6 7

Inte alls

I väldigt hög grad

(47)

3

Vakenhet och sömnkvalitet

Under dem senaste fem minuterna, hur skulle du bedöma din trötthet?

1.

extremt pigg

2.

väldigt pigg

3.

pigg

4.

mer pigg än sömnig

5.

varken pigg eller sömnig

6.

några tecken på sömnig

7.

sömnig, men ej ansträngande att vara vaken

8.

sömnig, viss ansträngning att vara vaken

9.

mycket sömnig, ansträngande att vara vaken, kämpar mot sömnen

10.

extremt sömnig, kan inte hålla sig vaken

Humör

Hur känner du dig just nu?

Glad

Energisk

Lugn

1 2 3 4 5 6 7

Ledsen

Trött

Spänd

(48)

MLinf EA LED3600-830-60 M600Q LDO KA WH

42184950

Times New Roman

Med förbehåll för tekniska ändringar. 26.04.2019 © Zumtobel - 5 års garanti enligt garantivillkoren på www.zumtobel.com/garanti

LED recessed ceiling luminaire with digitally dimmable, DC voltage-compliant LED converter for DALI control with two DALI addresses

for separate control of central and side area; total power: 51 W. LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 90%

of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 3370 lm, Luminaire efficacy: 66 lm/W. Colour

rendering Ra > 80, colour temperature 3000 K to 6000K. Despite maximum quality control, recognisable colour differences between

luminaires with the predefined binning may occur with cluster applications. To achieve a uniform appearance, we recommend

consulting a lighting consultant with intended cluster or continuous row installations. Diffuse side areas for pleasant ambient lighting

and high quality lens optic (Advanced Crystal Optic) for central area for glare-free lighting with UGR < 19 and L65 < 3000 cd/m² and

rich-contrast appearance, internal 5-pole plug-in terminal block (can be connected from inside or outside); can be installed as a single

luminaire or in a cluster; designed to fit in ceiling apertures cut with a saw and in modular ceilings with concealed or visible joist

system; fixing set and strain relief must be ordered separately; Luminaire with external electrical connection. Luminaire wired with

halogen-free leads; Dimensions: 598 x 598 x 77 mm, weight: 5.5 kg

ZS_ML6_F_Einbau_CO_Q.jpg ZS_ML6_M_EB_Q.wmf

Ljusfördelning

MIT/LAT - Mitte/seitlich

30°

30°

60°

60°

90°

90°

120°

120°

150°

150°

180°

150

300

450

cd/klm

100%

h:

C270 | C90

C180 | C0

D37852AA_MLinf_EA_LED3400-830-60_M600Q_complete.ldt

• Ljuskälla: LED

• Ljusflöde från armatur*: 3370 lm

• Armaturverkningsgrad*: 66 lm/W

• Färgåtergivningsindex min.: 80

• Driftdon: 2 x 89601897

STARK-LLE-4x24-280-700-830-860-PRE-KIT

• Motsvarande färgtemperatur*: 3000-6000 Kelvin

• Ljusfärgstolerans (initial MacAdam)*: 3

• Genomsnittlig nominell livslängd*:

50000h L90 vid 25°C

• Systemeffekt*: 51 W Effektfaktor = 0,93

• Standby-effekt*: 0,4 W

• Ljusreglering: LDO reglerbar till 10% via DALI

• Underhållskategori: D - Sluten IP2X

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Ljusflöde och elektrisk effekt har en initial tolerans på +/- 10%. Färgtemperaturtolerans: +/-150 K. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

(49)

Storlek

60x60

592 x 592 x 46 mm

60x120

592 x 1192 x 46 mm

Vikt

60x60

4,2 kg

60x120

7,6 kg

Watt

60x60

18

60x120

36

Lumen

60x60

1000

60x120

2000

Startström

Tänd/Släck 60x60

30A, 270 μs

Tänd/Släck 60x120

30A, 270 μs

Startström

Switch/DIM 60x60

15A, 195 μs

Switch/DIM 60x120

15A, 195 μs

Min frigång undertak

130mm

Livslängd

L70 Ta25 50000h

Temp

6500 K

Volt

24 V

Garanti

5 år

Drivdon

Meanwell DC 24V*

Tänd/Släck, 2 m stickkontakt

Tridonic DC 24V**

Pushdim/DALI

* Maximum 4 st Lumlyx Sky LED 60x60cm, per drivdon 100W

** Maximum 6 st Lumlyx Sky LED 60x60cm, per drivdon 150W

Lumlyx AB

Tel: 0734116240

Gotenburg

E-post: info@lumlyx.com

Sweden

Hemsida: www.lumlyx.com

SKY LED

Produkt Specifikation

References

Related documents

☐ Leverantören, som är etablerad i annat land än Sverige, och där intyg enligt ii inte utfärdas, försäkrar på heder och samvete att allvarliga ekonomiska svårigheter

PRODUKTER som inte finns på listan får användas men då måste deltagaren ta ansvar för att produkt levereras i tid till utföraren.. Skicka i så fall utsäde/gödsel/preparat till

Medlem eller hushållningsgille, som vill ta upp ett ärende till behandling vid Hushållningssällskapets ordinarie stämma, skall anmäla ärendet till styrelsen senast 30 dagar

Nu är det dags att föreslå medlemmar till sektionsstyrelsen för Sektion Sjukvård syd Keolistrafiken samt till Kommunal Stockholms Läns Representantskap 2020.. Ta din chans

Därför har Hörselskadades Riksförbund (HRF) nu tagit fram en gratisapp för iPhone/iPad och Android som gör det enkelt att ta reda på om det finns tecken på

Våra informanter anser att handläggarna på Migrationsverket har en viss syn på dem, denna syn som de anser att handläggarna har, skapar hos dem en känsla av att inte känna sig

Vi har till exempel 13 sjukskrivna längre än 28 dagar per 1000 invånare och år, vilket är en avsevärd högre siffra än andra kommunområden (!) Av de totalt 126 st sjukskrivna

I fortsatta kvalitetsarbeten samt verksamhetsfrågor ska barnrättsperspektivet vara en del av arbetet på Vårdcentralen Fröslunda för att stärka barns delaktighet och inflytande