• No results found

Sopor hit och dit – hur vill vi ha det? PRESSINBJUDAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sopor hit och dit – hur vill vi ha det? PRESSINBJUDAN"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Malmö den 2 juli 2007

Sopor hit och dit – hur vill vi ha det?

Välkommen till en paneldebatt kring hur svensk återvinning och avfallshantering kan utvecklas i framtiden.

Miljöfrågor är i högsta grad på allas agenda. En miljöfråga som är högintressant och aktuell är avfall och återvinning. Avfallshantering engagerar. Det är ett område där du som privatperson kan påverka miljö- och klimatfrågan och där näringslivets och politikernas beslut självklart har stor betydelse för utvecklin- gen. Ökad tillväxt bygger på ökad konsumtion, vilket leder till ökade avfallsmängder. Våra naturresurser räcker inte för evigt. Dessa frågor berör allas vardag liksom framtidens miljö och klimat.

Sverige står på pallplats internationellt sett. Men - hur kan avfallshanteringen utvecklas i framtiden?

Hur kan vi göra för att underlätta för allmänheten att sopsortera?

Vilka verktyg behöver medborgarna och vem kan bäst tillhandahålla dem?

Är avfallshantering en marginalfråga i den globala klimatdiskussionen?

Hur kan vi öka samarbetet mellan offentlig sektor och svenskt näringsliv?

Tid: måndag 9 juli, kl 10-12

Plats: Visby Högskola, sal D22 (nya huset, baksidan mellan Högskola och Kongresshall) I panelen: Elisabeth Falemo, (c), statssekreterare Miljödepartementet,

Krister Nilsson, (s), statssekreterare Miljödepartementet i förra regeringen, Per-Anders Hjort, vd SITA UK, ordförande SITA Sverige AB

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige

Debatten leds av moderator Mia Odabas. Thomas Di Leva inleder med några reflektioner kring avfall och miljö och avslutar med att spela akustiskt.

Anmäl gärna deltagande

Anna-Carin Gripwall, informationschef,

070-662 61 28, anna-carin.gripwall@avfallsverige.se

Välkomna!

Weine Wiqvist, VD, Avfall Sverige

Vad gör du med ditt avfall? Vi återvinner det.

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbo- lag men också andra företag och organisationer, och representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.

Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar – allt från renhåll- ning till återvinning. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart, långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb.

PRESSINBJUDAN

Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Prostgatan 2, 211 25 Malmö, Telefon 040-35 66 00, Fax 040-35 66 26 E-post info@avfallsverige.se, Hemsida www.avfallsverige.se

References

Related documents

Avfall Sveriges medlemmar är kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och återvinning.. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor del

Statliga skatter och avgifter på avfall bör återföras till branschen för dess utveckling.. En skatt på kläder innebär ett förebyggande av uppkomsten av

Avfall Sveriges medlemmar är kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och återvinning.. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor del

avgörande drivkraft var den ökade importen av biogas, främst från Danmark, som på grund av stödsystemens olikheter i Danmark och Sverige lett till en betydande konkurrensnackdel

Avfall Sveriges medlemmar är kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och återvinning.. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor del

Till exempel anges i genomförandebeslutet att antingen parametern totalt organiskt kol (TOC) eller kemisk syreförbrukning (COD) tillämpas i fråga om direkta utsläpp till

Avfall Sverige avstår från att svara på remissen om förslag till ändringar i plan- och byggförordningen eftersom de föreslagna ändringarna inte bedöms påverka eller få

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också andra företag och organisationer,