Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs!

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2010-03-03

Pressinbjudan

Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs!

Handikappförbunden breddar diskussionen om framtidens möjligheter till arbete och försörjning för personer med funktionsnedsättning. Frågorna om arbete, försörjning och

rehabilitering står högst på dagordningen inför höstens val. Den 10 mars samlar vi forskare, politiker, arbetsmarknadens parter,

näringsliv och handikapporganisationer till en dialog om vad som måste ske för att skapa ett samhälle där alla är en resurs i arbetslivet.

Ur programmet:

Rättighet eller bidrag? – individens möte med Försäkringskassan Antoinette Hetzler, professor i sociologi vid Lunds universitet.

Samhällets dubbla normer – vilka krav ställs på individen?

Camilla Nordgren, Fil. Dr., Institutionen Hälsa och Samhälle, Malmö högskola.

Paneldebatt med arbetsmarknadens parter och företrädare för valets regeringsalternativ under ledning av K-G Bergström.

Medverkande: Signhild Arnegård Hansen, Svenskt Näringsliv, Anette Carnhede, Fackförbundet ST, Gunnar Axén (M) ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott och Luciano Astudillo (S), ledamot i Arbetsmarknadsutskottet .

Plats: Hotell Birger Jarl, ingång Birger Jarlsgatan 61 a.

Datum: Onsdag den 10 mars kl. 10 – 16 För hela programmet:

www.handikappforbunden.se/vad-vi-gor2/Motesplats-om-arbete- och-funktionshinder/

Kontakt:

Janna Olzon, pressansvarig 08-546 404 62, 0734-43 94 09 janna.olzon@hso.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :