Fördjupad granskning av processen Handläggningstider inom Intern kontroll

Download (0)

Full text

(1)

RAPPORT

2021-08-12

Dnr TN 2020/369

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415-37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Fördjupad granskning av processen Handläggningstider inom Intern kontroll

Process: Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Namn: Mattias Hansson

Befattning: Handläggare

Ärenden från tidsperiod: Maj 2021

Rapport

Ärendenr/ID-

nummer Ankomstdatum Datum för

åtgärdande alt. avslut

TN 2021/032 DJ 2021-05-20 2021-05-27

TN 2021/032 TP 2021-04-29* 2021-05-12

TN 2021/032 AI 2021-05-24 2021-05-24

TN 2021/032 DÅ 2021-05-31** 2021-06-14 TN 2021/032 CP 2021-05-31** 2021-06-14

TN 2021/032 SJ 2021-06-01 2021-06-14

TN 2021/032 SP 2021-06-14 2021-06-18

* Läkarintyg kom in som separat handling 2021-05-05

** Behövde komplettera med foto för tillståndsbeviset.

(2)

Fördjupad granskning av processen Handläggningstider inom Intern kontroll

Process: Yttrande för användning av allmän platsmark Namn: Mikael Ulvholt

Befattning: Handläggare

Ärenden från tidsperiod: Maj 2021

Rapport

Ärendenr/ID-

nummer Ankomstdatum Datum för åtgärdande alt.

avslut

TN 2021/192 2021-05-06 2021-05-20 (yttrande), 2021-05-24 (tillstånd) TN 2021/198 2021-05-18 2021-06-04 (yttrande),

2021-06-09 (tillstånd) TN 2021/200 2021-05-18 2021-06-04 (yttrande),

2021-06-17 (ärendet lades ned) TN 2021/209 2021-05-31 2021-06-10 (yttrande),

2021-06-16 (tillstånd) TN 2021/214 2021-06-02 2021-06-10 (yttrande och

tillstånd)

TN 2021/235 2021-07-09 2021-07-09 (yttrande),

2021-08-19 (tillstånd)

(3)

RAPPORT

2021-08-12

Dnr TN 2020/369

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415-37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Fördjupad granskning av processen Handläggningstider inom Intern kontroll

Process: Handläggningstid/felanmälan anläggningsservice Namn: Per Wester

Befattning: Enhetschef

Ärenden från tidsperiod: Maj 2021

Rapport

Ärendenr/ID-

nummer Ankomstdatum Datum för

åtgärdande alt.

avslut

Kommentar

683875 2021-05-10 2021-05-18 Driftärende, därav

snabb åtgärd.

683085 2021-05-06 2021-05-06 Felanmält till

Kraftringen, avslutat den dagen som det

felanmäldes.

Belysning.

684463 2021-05-14 2021-05-18 Potthål.

682361 2021-05-02 2021-05-06 Problem med

kråkfåglar, ingen åtgärd kan ske.

Ärendet behandlat 6 maj.

682325 2021-05-02 2021-05-06 Driftärende, därav

snabb åtgärd.

682355 2021-05-02 2021-05-06 Påkörd gatuskylt,

information om var skylten fanns saknades men tekniker

lokaliserade den.

685840 2021-05-20 2021-05-?? Driftärende, därav

snabb åtgärd men markerades som klar i systemet först i juli p.g.a. sjukdom

683876 2021-05-10 Ej åtgärdad ännu Träd som fallit över

ån, åtgärdas under

(4)

683572 2021-05-09 2021-05-?? Driftärende, åtgärdad troligen inom en vecka efter att anmälan kom in.

687291 2021-05-29 2021-05-/06-?? Klagomål gällande

gräsklippning, leverantören meddelad.

Ärendenr/ID-

nummer Ankomstdatum Datum för

åtgärdande alt.

avslut

Kommentar

2021/018 #119 2021-08-15 2021-08-19 Önskemål om p-

förbud

Lyckhöjdsgatan.

Personen fick svar efter platsbesök av gata/park.

2021/018 #118 2021-08-18 2021-08-19 Klagomål höga

hastigheter Ludvigsborg.

2021/018 #90 2021-06-21 2021-06-28 Önskemål om två

utfarter mot kommunal väg.

2021/018 #50 2021-04-14 2021-04-15 Klagomål höga

hastigheter Emils gata.

2021/018 #33 2021-03-05 2021-03-29 Klagomål höga

hastigheter

Kristianstadsvägen

(önskemål om

fartkameror).

(5)

RAPPORT

2021-08-12

Dnr TN 2020/369

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415-37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Fördjupad granskning av processen Handläggningstider inom Intern kontroll

Process: Handläggningstid/felanmälan fastighetsskötsel Namn: Michael Wallin

Befattning: Enhetschef

Ärenden från tidsperiod: Maj 2021

Rapport

Ärendenr/ID-

nummer Ankomstdatum Datum för

åtgärdande alt. avslut

21-25260 2021-05-19 2021-05-20

21-25170 2021-05-04 2021-05-05

21-25257 2021-05-19 2021-05-21

21-25177 2021-05-05 2021-05-11

21-25182 2021-05-06 2021-05-14

21-25251 2021-05-18 2021-05-25

21-25164 2021-05-03 2021-05-11

21-25251 2021-05-18 2021-05-25

21-25181 2021-05-05 2021-05-11

21-25163 2021-05-03 2021-05-17

Kommentar:

Dessa är slumpmässigt utvalda felanmälningar dock med olika tidsramar gällande utförande tider.

Då det är många kriterier som speglar dessa tidsramar, så kan liknande felanmälningar få helt andra tidsramar.

Kriterier som sätter de olika tidsramen är bl.a.:

• Tillgång till antal tekniker (sjukdom, vab, semester)

• I hur stor beroendeställning är verksamheten att få felet åtgärdat

• Väntetid från våra avtalsentreprenörer

• Införskaffningstid på reservdelar

I dagsläget har vi följande bemanning på fastighet:

• En tekniker 90% på idrottsplatsen (planskötsel)

• Tre tekniker på heltid

• En på 50% resterande tid är facklig.

• En på 50% resterande tid ägnas åt driftoptimering på samtliga fastigheter & teknisk

support till de andra teknikerna.

(6)

under Juli 92st, mest antal under Augusti 182st. Samtidigt ska den dagliga driften, skötseln, underhållet och ronderingar på samtliga fastigheter skötas.

Samtliga ovan nämnda parametrar speglar tidsramarna gällande felanmälningar.

Figure

Updating...

References

Related subjects :