• No results found

”Det är inte mig det är fel på, det är huset”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "”Det är inte mig det är fel på, det är huset”"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Epidemiologi och global hälsa

Allmänmedicin

Dermatologi och venerologi Umeå universitet, 901 87 Umeå www.phmed.umu.se

ISBN 978-91-7601-374-8 ISSN 0346-6612 New series nr: 1764

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Epidemiologi och global hälsa

Allmänmedicin

Dermatologi och venerologi Umeå 2015

”Det är inte mig det är fel på, det är huset” Berit Edvardsson

Umeå universitet 2015

”Det är inte mig det är fel på, det är huset”

En studie av prognosfaktorer och bemötande med fokus på sjuka hus-syndromet

Berit Edvardsson

References

Related documents

Andra resultat är det rollöverskridande mannen behöver göra för att träda in på den kvinnliga arenan (förhålla sig till) samt att män troligtvis får mer uppskattning

Detta belyser alltså männens sexualitet som större än kvinnans eftersom kvinnorna kunde låta bli sex, medan en strejk skulle göra att männen slutade kriga eftersom de inte

Att bedriva personcentrerad vård kan vara ett sätt att utveckla omvårdnaden för att säker- ställa patientens möjlighet till aktivt deltagande?. Patienten skall vara i centrum, inte

”Varför det?” Jag vet egentligen inte varför jag ställer en fråga som får samtalet att fortsätta när jag hellre skulle återvända till torget och helgens middagsplaner,

Sossarna ställer väl upp på det för att de tror att man måste gå med i EG för att få tillväxt, borgarna gör det för att se till att Sverige aldrig mer ska bli platsen för

Detta var något som inspirerade denna studie till att lyfta fram de sociala och kulturella skillnaderna som volontärerna för språkträningen hos Svenska Röda Korset menar

De ensamkommande ungdomarna uppvisar att de kommer att utgöra ett socialt stöd för nyanlända ungdomar som kommer till Vimmerby och även att de genom att vara delaktiga också

Att reaktioner på våld inom demensvården är ett mångfacetterat fenomen kan utläsas av föreliggande studie. Det är någonting som är ständigt närvarande och ett fenomen många

[r]

The Project can perform different kind of roles like to login, to edit profile, to change password, to create developer, to create/edit tasks under assigned project by project

”Inflytande, enligt vår tolkning, är när barnen kan påverka sin dag i förskolan genom att den närvarande pedagogen som medvetet anpassar material och miljö efter barnens behov

Institutionsstyrelsen beslutar inrätta en forskarutbildningsplats vid A v delningen for kardiavaskulär medicin med professor Tino Ebbers som huvudhandledare. Klassificering:

bete med NUS sker både för ”vanliga” arbetslokaler och för de laboratorielokaler med kemi- kaliehantering som finns inom institutionen.. Riskanalys: Inom laboratorieverksamheterna

Argumentationen vill sen visa att Ekelund söker sig till en viss sorts gestalter som bärare av sin problematik; därefter hur Ekelunds »skulpturala» vilja (s.

Några av respondenternas ville lösa konflikterna på bästa sätt, men sättet att lösa dessa skapade bara mer motvilja hos andra att lösa problemet och i vissa fall ledde detta

För att kunna utveckla och förbättra konceptet är det av stor vikt att ta reda på om modellen är till hjälp för sjuksköterskor på vårdavdelningen i arbetet med svårt

Om barnet har en trygg anknytning till sin mamma eller pappa kommer anknytningen till förskolläraren i största sannolikhet också vara trygg, medan barn som har en otrygg

Tinder verkar i citatet ovan använda sig av Baumans terminologi genom att beskriva gränser och relationer som ‘flytande’ för att förklara hur man genom deras tjänst kan få

Ett biträdande lektorat (enheten för medicin) har tillsatts under 2015 och ytterligare ett (enheten epidemiologi och global hälsa) är under tillsättning.. Under året har 6

• Hur arbetar institutionen och programrådet med att utveckla IT-ledd undervisning för att på så sätt möjliggöra mer individualiserad utbildning kontakttid mellan studenter

Exempel inom allmänmedicin på sådana nätverk är forskning inom VIP-CAM som är ett samarbete mellan forskare från Allmänmedicin och Epidemiologi och Global hälsa vid

Kvinnan bör också anmäla direkt och visa sig vara uppgiven och inte haft någon relation till förövaren.. Sedan får hon hoppas att förövaren är kriminellt belastad och

Self-image or coping ability was not associated with SBS symptoms or persistent hand eczema symptoms at follow-up and their personality did not affect their work capability. Previous