• No results found

Informationsbrev, månad år Störningsinformation sept/okt 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Informationsbrev, månad år Störningsinformation sept/okt 2018"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Informationsbrev, månad år Störningsinformation sept/okt 2018

Snart påbörjar vi ledningsarbeten längs Banvallsvägen. Vi kommer att arbeta från Lokvägen och upp till norra delen av Banvallsvägen. Vägen kommer att vara tillgänglig, men med vissa begränsningar.

Ibland kommer VA syd behöva stänga av vattnet. Mer information om det finns på www.vasyd.se

Vi arbetar med grävmaskiner, lastbilar och hjullastare, som dagtid kommer att trafikera Banvallsvägen.

Banvallsvägen flyttas

Arbetet med södra delen av Banvallsvägen är redan igång, från Lommavägen och norrut.

Den streckade linjen till vänster i kartan visar Banvallsvägens nya sträckning.

Arbetstider

Vi arbetar normalt dagtid 7-18, men ibland kan arbete även förekomma vid andra tider.

Mer information

Läs mer om våra arbetsplatser och störningar på www.trafikverket.se/lund-arlov.

Ledningsarbeten, Banvallsvägen i Hjärup

Lund-Arlöv, fyra spår

Adress: Företagavägen 14, 23237 Arlöv.

Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se/lund-arlov Facebook: lundarlovfyraspar instagram: @lund_arlov4spar

Trafikverket bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL

Kontakt:

lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08 -585 516 10

References

Related documents

Södra stambanan mellan södra Lund och Arlöv byggs ut från två till fyra spår.. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården

Södra stambanan mellan södra Lund och Arlöv byggs ut från två till fyra spår.. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården

Våra normala arbetstider är 7-18 men arbete kan även ske vid andra tider vid behov. Röd linje

Trafiken för boende på Svanetorpsvägen och Apelvägen kommer därför att ledas om och gå från Bågvägen och nedför hela Ljungvägen, alltså även på gång- och cykelbanan

Bygget av de tillfälliga spåren i projektet kommer pågå fram till augusti 2020.. Efter att spåren är lagda återstår bland annat svetsning och arbeten med signal- och telesystemet,

Rälsen till de tillfälliga spåren kommer som vi tidigare meddelat börja byggas från området söder om E6 broarna och läggas norrut förbi Sockervägen.. Materialet kommer att komma

Stödkonstruktion för tillfälliga spår De tillfälliga spåren måste vid Sockervägen ha en stödkonstruktion, som kommer att fungera som vägg mellan spåren och intilliggande

När det gäller bullerskyddet vid den tillfälliga stationen har vi valt en lösning som ger mest effektivt bullerskydd för alla i Hjärup, för tågen som ska köras på de

Några moment i det arbetet tar så lång tid att vi måste fortsätta arbetet under kvällen och inpå natten vid några tillfällen.. Vi kan inte kan avbryta den typen av arbeten innan

Nu är vi åter igen igång med arbeten som kräver att vi passerar gång- och cykelvägen vid Åkarps station med arbetsmaskiner.. Vi arbetar med underlaget för de tillfälliga

När trafiken rullar på den nya delen av Banvallsvägen kan vi börja flytta bullerskydds- vallen mellan spåren och vägen, och gräva för gång- och cykelpassagen under de tillfälliga

Sedan kommer vi påbörja att gräva och flytta ledningar på norra delen av Sockervägen för att sedan arbeta oss vidare längs dammen på Alnarpsvägen och

Arbetena kommer att ske i etapper vilket innebär att påverkan inte sker på hela sträckan samtidigt.. Vi kommer att inleda arbetena med att borra och pumpa

Mellan den 11-27 oktober behöver vi stänga av E6:an för att kunna slutföra arbetet med att få broarna på plats.. Visst buller

Snart är det dags att börja förbereda för arbetet med att sänka ner järnvägen genom Hjärup under marknivå.. Vi ska under november börja sätta upp stödmurar längs

I nästa vecka (vecka 34) planerar vi att starta arbetet med att ta ner träden bakom muren mellan Jakriborg och järnvägen, eftersom vi behöver det utrymmet när vi bygger de nya

Under tiden då den tillfälliga ersättningsvägen är i bruk kommer parkering vara förbjuden på Villavägen.. Den tillfälliga vägen kommer att användas under tiden

Till att börja med trycks ett rör genom vägbanken, från arbetsplatsen vid Sockervägen till andra sidan motorvägen.. Rören ska senare användas till

Under rivningen kommer Minilivs vara inhägnat och det kan förekomma buller i samband med arbetet.. För att det inte ska damma under rivningen vattnar vi under

Förberedande arbeten vid Sockervägen i Åkarp inför bygget av fyra spår och broar över E6 pågår för fullt.. Sockervägen stängs i höjd med Brännmästarevägen runt

Detta arbete är beroende av att det är torrt väder eftersom massorna inte får vara blöta när vi lägger dem på plats.. De måste vara torra för att utgöra ett

Under arbetet är det stopp- och parkerings- förbud på Järnvägsgatan för att kranen ska få svängrum att lyfta på ett säkert sätt.. Se rödmarkerat område i bild

Vi vill också passa på att påminna om att det av säkerhetsskäl inte är tillåtet att parkera inom arbetsområdet på Gamla Lommavägen (se rödmarkerat område i bild till