• No results found

Ävresjön PLÅTTORPBOTESTORP BERÄKNAD EKVIVALENT LJUDNIVÅ 2035

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ävresjön PLÅTTORPBOTESTORP BERÄKNAD EKVIVALENT LJUDNIVÅ 2035"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

00 1/0

00 2/0

00 3/0 00 0/0

Odlen Odlen

Finn-

Bonäs

Torpet

Lillön

Mörkehål

Gäddkärr

Hemrummet Sörehorva

Gölmossen Gölmossen

Lerlyckan Lillekärr

Skarptorp

Dalkärret Långehägn

Stekängen

Långemosse Dalsmossen

Torpsläten

Sjöängarna

Bastmossen

Kronsmossen Jämtängarna

Ävresjökärr

Granhultehägnen Hökebäckskärret

Bockholmssundet

Stora Källkärret

Lilla Källkärret

Tvätthällsmossen mossarna

Spångmossen

viken Bagge-

Ävresjön

Plittorpsgöl

Sörbo

Vilan

Nygård

Tallen

Kullen

Nygård

Kullen Lidhem

Högalid

Ekelund

Lindhem

Örliden Solbacken

Tomastorp

Björkhamra

Källtorpet Finntorpet

Plåttorpesjön

Plittorp Plåttorp

VÄRNAMO

PLÅTTORP

BOTESTORP

SNARÅS

PLÅTTORP BOTESTORP

LILLA LAXEMAR

PLÅTTORP BOTESTORP

S

S:2 S:1

S:1 1:9>1 1:9>3

1:3>3

1:7 1:6

1:9

1:7

1:7 1:27

1:27 1:23

1:26 1:12

1:15 1:10

1:25

1:13 1:14

1:10

1:11 1:12

1:11

1:10

1:6>5

1:72>2 1:73>3

1:13>3 S:1

1:22

1:16

1:24

1:13

1:86>3

1:15>3

1:6 1:5

1:6

1:5 1:8

1:8

S:3

1:4 1:20

1:21

1:89

1:3>1 1:3>1

1:4>1 1:4>2

1:9>1 1:9>2

1:3>1 1:11>4

1:19

1:11 757

750 35

E22

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

km

UTBYGGNADSALTERNATIV

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667

BERÄKNAD EKVIVALENT LJUDNIVÅ 2035

Skala (A3): 1:10 000 Datum: 2014-02-04

Teckenförklaring

Ekvivalent ljudnivå i dB(A)

>= 70 65 - 70 60 - 65 55 - 60 50 - 55 45 - 50

< 45

Västervik

Gunnebo Ankarsrum

Hjorted

Adriansnäs Blankaholm

Misterhult

Fårbo Kristdala

E22

40

7

3 4

2 1 5 6 Översikt

Väg E22 Nygård - Gladhammar

Bostadshus Annan byggnad

Beräkning nr: 0201

(2)

6/0 00 7/0 00 8/0 00

9/0 00

10 /00 0

Rammkil

Samsvik

Solliden

Hällerum Dragmossen

Björkmossen

Stubbhults odel

Misterhults gård

Lindegöl

Höghult

Ugglekärr Målbäcken

Stubbhult

Skyttorpet Kvarngrind

Josefinelund

MISTERHULT

4:3

1:3 4:2

4:17

750

755 758

752 758

E22

25 25

25 30

30 40

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

km

UTBYGGNADSALTERNATIV

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667

BERÄKNAD EKVIVALENT LJUDNIVÅ 2035

Skala (A3): 1:10 000 Datum: 2014-02-04

Teckenförklaring

Ekvivalent ljudnivå i dB(A)

>= 70 65 - 70 60 - 65 55 - 60 50 - 55 45 - 50

< 45

Västervik

Gunnebo Ankarsrum

Hjorted

Adriansnäs Blankaholm

Misterhult

Fårbo Kristdala

E22

40

7

3 4

2 1 5 6 Översikt

Väg E22 Nygård - Gladhammar

Bostadshus Annan byggnad

Beräkning nr: 0201

(3)

16 /00 0

/00 17 0

18 /00 0 19

/00 0

Maren

Humpen Fruängen

Solstads Ängmossen

Sjögärdet

Hägngärdet Horvgärdet

Uddelyckan Knarrnäset

Gåsgrunden

gamla tomt

Solstad gärde Hagstugemossen

Botorpegöl

Likviken

Bälöviken

Bälö

Udden

Ström- Solhem Vaderum Sinnerum

Strömstorp Stjärneberg

gården

Botorp

SKOGEN HUMLEGÖLS-

BÄLÖ

BLANKA BJURVIK

TRIBBHULT

HJORTEDS-BOTORP

HJORTEDS-BOTORP

BOLHULT BLANKA

HUMLEGÖLSSKOGEN

BLANKA

4:1 8:5 2:2

2:13 2:192:18

19:1 2:17 2:16 1:15

1:150

2:15

1:1

1:2

3:3

1:8 1:7

2:3 1:9

1:6

1:5 1:8

1:14

2:20

1:12 1:13

1:11

1:138 1:111>2

1:8

1:7 1:10

2:9 3:2

1:6

2:7

1:2

2:1

1:111>1 1:1

8:12

1:111>1

8:1

767 769

767 30

40 35

E22

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

km

UTBYGGNADSALTERNATIV

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667

BERÄKNAD EKVIVALENT LJUDNIVÅ 2035

Skala (A3): 1:10 000 Datum: 2014-02-04

Teckenförklaring

Ekvivalent ljudnivå i dB(A)

>= 70 65 - 70 60 - 65 55 - 60 50 - 55 45 - 50

< 45

Västervik

Gunnebo Ankarsrum

Hjorted

Adriansnäs Blankaholm

Misterhult

Fårbo Kristdala

E22

40

7

3 4

2 1 5 6 Översikt

Väg E22 Nygård - Gladhammar

Bostadshus Annan byggnad

Beräkning nr: 0201

References

Related documents

Beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad är som högst 56 dBA. Detta är under riktvärdet 60 dBA vid fasad, vilket innebär att fri planlösning kan tillämpas. Då beräknad ljudnivå

[r]

1) Bullerhandläggare på Sveriges samtliga kommuner har kontaktas. I de fall kommunen haft en aktuell bullerutredning har en underlag översänts. Samtliga kommuner har tillfrågats

Ekvivalent ljudnivå på dessa ritningar redovisar sammanlagrad ljudnivå från trafik på Ostlänken samt befintlig statlig infrastruktur så som E4, Södra stambanan och

[r]

Avsteg görs från riktvärde för ekvivalent ljudnivå inomhus i alla rum.

[r]

[r]

Ekvivalent ljudnivå på dessa ritningar redovisar sammanlagrad ljudnivå från trafik på Ostlänken samt befintlig statlig infrastruktur så som E4 och Södra stambanan. Utbredningen

[r]

[r]

Underfart, järnväg Traktorväg Cykelväg Gångstig Vandringsled Elljusspår Gångbro Underfart/tunnel Vatten Åker. Annan öppen mark Barr- och

Underfart, järnväg Traktorväg Cykelväg Gångstig Vandringsled Elljusspår Gångbro Underfart/tunnel Vatten Åker. Annan öppen mark Barr- och

[r]

Underfart, järnväg Traktorväg Cykelväg Gångstig Vandringsled Elljusspår Gångbro Underfart/tunnel Vatten Åker. Annan öppen mark Barr- och

[r]

[r]

[r]

Riktvärden för buller från vägtrafik, enligt riksdagsbeslut 1996/97:53, framgår av Tabell 1. Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av

Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå vägtrafik...

Mycket lite vulkaniska och äldre djupbergarter (&gt;1,85 Ga) Metamorfos 1,85 Ga och 1,82 Ga.. Gott om yngre graniter (1,80 Ga) i väster, sk Revsundsgranit och Härnögranit

Beräknad ljudnivå från trafik på närliggande vägar underskrider 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå för större delar av fastigheterna Resedan 5 och 8.

Detta innebär en förståelse av platsspecifik praktik inte som en plats som fylls med ett förbestämt innehåll, utan snarare som en komplex praktik där konstnärliga