• No results found

VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN GÅNG- OCH CYKELVÄG

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN GÅNG- OCH CYKELVÄG"

Copied!
15
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (5)

Skapat av Dokumentdatum Leverans/Ändrings PM

R.EDLINGER 2015-09-15

Projektnamn Objektnummer / KM Uppdragsnummer

VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN

GÅNG- OCH CYKELVÄG 131785 10198007

R:\5646\2014\10198007\3_Dokument\35_Förteckningar\T_Vägutformning\3T120001.docx (Utskriven 2015-09-15)

1. 2.

VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN GÅNG- OCH CYKELVÄG

Ritningsförteckning Vägutformning

VÄGPLAN

GRANSKNINGSHANDLING 3T120001

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum

Godkänd av

R. SUNDSTRÖM

Datum

2015-09-15

Teknikområde

T Vägutformning och trafik

Företag

WSP Sverige AB

(2)

2 (5)

FILNAMN INNEHÅLL

SKALA

DATUM LEVERANS/ÄNDRINGS PM

REVIDERINGSDATUM

R:\5646\2014\10198007\3_Dokument\35_Förteckningar\T_Vägutformning\3T120001.docx (Utskriven 2015-09-15)

3T120001 305T0101 Översiktsplan

Väg 262 0/000-4/200

ÖVERSIKTSPLAN 1:10 000

2015-08-25

305T0201 ILLUSTRATIONSPLAN VÄG 262

0/000-0/400

PLAN 1:1000

2015-08-25

305T0202 ILLUSTRATIONSPLAN VÄG 262

0/400-0/940

PLAN 1:1000

2015-08-25

305T0203 ILLUSTRATIONSPLAN VÄG 262

0/940-1/500

PLAN 1:1000

2015-08-25

305T0204 ILLUSTRATIONSPLAN VÄG 262

1/500-2/040

PLAN 1:1000

2015-08-25

305T0205 ILLUSTRATIONSPLAN VÄG 262

2/040-2/600

PLAN 1:1000

2015-08-25

(3)

3 (5)

FILNAMN INNEHÅLL

SKALA

DATUM LEVERANS/ÄNDRINGS PM

REVIDERINGSDATUM

R:\5646\2014\10198007\3_Dokument\35_Förteckningar\T_Vägutformning\3T120001.docx (Utskriven 2015-09-15)

305T0206 ILLUSTRATIONSPLAN VÄG 262

2/600-3/140

PLAN 1:1000

2015-08-25

305T0207 ILLUSTRATIONSPLAN VÄG 262

3/140-3/700

PLAN 1:1000

2015-08-25

305T0208 ILLUSTRATIONSPLAN VÄG 262

3/700-4/200

PLAN 1:1000

2015-08-25

305T0301 Profil Väg 262

KM 0/000-0/500

PROFIL 1:1000 1:100

2015-08-25

305T0302 Profil Väg 262

KM 0/500-1/000

PROFIL 1:1000 1:100

2015-08-25

305T0303 Profil Väg 262

KM 1/000-1/500

PROFIL 1:1000 1:100

2015-08-25

305T0304 Profil 2015-08-25

(4)

4 (5)

FILNAMN INNEHÅLL

SKALA

DATUM LEVERANS/ÄNDRINGS PM

REVIDERINGSDATUM

R:\5646\2014\10198007\3_Dokument\35_Förteckningar\T_Vägutformning\3T120001.docx (Utskriven 2015-09-15)

Väg 262

KM 1/500-2/000

PROFIL 1:1000 1:100 305T0305 Profil

Väg 262

KM 2/000-2/500

PROFIL 1:1000 1:100

2015-08-25

305T0306 Profil Väg 262

KM 2/500-3/000

PROFIL 1:1000 1:100

2015-08-25

305T0307 Profil Väg 262

KM 3/000-3/500

PROFIL 1:1000 1:100

2015-08-25

305T0308 Profil Väg 262

KM 3/500-4/000

PROFIL 1:1000 1:100

2015-08-25

305T0309 Profil Väg 262

101-GC, Enebybergsvägen

PROFIL 1:1000 1:100

2015-08-25

305T0310 Profil Väg 262

2015-08-25

(5)

5 (5)

FILNAMN INNEHÅLL

SKALA

DATUM LEVERANS/ÄNDRINGS PM

REVIDERINGSDATUM

R:\5646\2014\10198007\3_Dokument\35_Förteckningar\T_Vägutformning\3T120001.docx (Utskriven 2015-09-15)

102-GC, Enebybergsvägen

PROFIL 1:1000 1:100 305T0401 Typsektioner

VÄG 262

SEKTION 1:50

2015-08-25

305T0402 Typsektioner VÄG 262

SEKTION 1:50

2015-09-15

305T0403 Typsektioner VÄG 262

SEKTION 1:50

2015-08-25

305T0404 Typsektioner VÄG 262

SEKTION 1:50

2015-08-25

(6)

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

VÄGPLAN

GRANSKNINGSHANDLING

2015-08-25

VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN GÅNG- OCH CYKELVÄG

3 TPL DANDERYDS K:A-TPL VIGGBYHOLM

305 V262 OCH ANSLUT VÄGAR V OM 81 DELOMR 3

A.PÖRK/R.EDLINGER 10198007 R. SUNDSTRÖM

PROFIL

T VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK PROFIL

VÄG 262

KM 0/000-0/500

1:100 A1

305T0301 1:1000

131785

VST131785VP (40) 2015-08-25:305

(7)

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

VÄGPLAN

GRANSKNINGSHANDLING

2015-08-25

VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN GÅNG- OCH CYKELVÄG

3 TPL DANDERYDS K:A-TPL VIGGBYHOLM

305 V262 OCH ANSLUT VÄGAR V OM 81 DELOMR 3

A.PÖRK/R.EDLINGER 10198007 R. SUNDSTRÖM

PROFIL

T VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK PROFIL

VÄG 262

KM 0/500-1/000

1:100 A1

305T0302 1:1000

131785

VST131785VP (40) 2015-08-25:306

(8)

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

VÄGPLAN

GRANSKNINGSHANDLING

2015-08-25

VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN GÅNG- OCH CYKELVÄG

3 TPL DANDERYDS K:A-TPL VIGGBYHOLM

305 V262 OCH ANSLUT VÄGAR V OM 81 DELOMR 3

A.PÖRK/R.EDLINGER 10198007 R. SUNDSTRÖM

PROFIL

T VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK PROFIL

VÄG 262

KM 1/000-1/500

1:100 A1

305T0303 1:1000

131785

VST131785VP (40) 2015-08-25:307

(9)

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

VÄGPLAN

GRANSKNINGSHANDLING

2015-08-25

VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN GÅNG- OCH CYKELVÄG

3 TPL DANDERYDS K:A-TPL VIGGBYHOLM

305 V262 OCH ANSLUT VÄGAR V OM 81 DELOMR 3

A.PÖRK/R.EDLINGER 10198007 R. SUNDSTRÖM

PROFIL

T VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK PROFIL

VÄG 262

KM 1/500-2/000

1:100 A1

305T0304 1:1000

131785

VST131785VP (40) 2015-08-25:308

(10)

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

VÄGPLAN

GRANSKNINGSHANDLING

2015-08-25

VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN GÅNG- OCH CYKELVÄG

3 TPL DANDERYDS K:A-TPL VIGGBYHOLM

305 V262 OCH ANSLUT VÄGAR V OM 81 DELOMR 3

A.PÖRK/R.EDLINGER 10198007 R. SUNDSTRÖM

PROFIL

T VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK PROFIL

VÄG 262

KM 2/000-2/500

1:100 A1

305T0305 1:1000

131785

VST131785VP (40) 2015-08-25:309

(11)

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

VÄGPLAN

GRANSKNINGSHANDLING

2015-08-25

VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN GÅNG- OCH CYKELVÄG

3 TPL DANDERYDS K:A-TPL VIGGBYHOLM

305 V262 OCH ANSLUT VÄGAR V OM 81 DELOMR 3

A.PÖRK/R.EDLINGER 10198007 R. SUNDSTRÖM

PROFIL

T VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK PROFIL

VÄG 262

KM 2/500-3/000

1:100 A1

305T0306 1:1000

131785

VST131785VP (40) 2015-08-25:310

(12)

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

VÄGPLAN

GRANSKNINGSHANDLING

2015-08-25

VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN GÅNG- OCH CYKELVÄG

3 TPL DANDERYDS K:A-TPL VIGGBYHOLM

305 V262 OCH ANSLUT VÄGAR V OM 81 DELOMR 3

A.PÖRK/R.EDLINGER 10198007 R. SUNDSTRÖM

PROFIL

T VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK PROFIL

VÄG 262

KM 3/000-3/500

1:100 A1

305T0307 1:1000

131785

VST131785VP (40) 2015-08-25:311

(13)

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

VÄGPLAN

GRANSKNINGSHANDLING

2015-08-25

VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN GÅNG- OCH CYKELVÄG

3 TPL DANDERYDS K:A-TPL VIGGBYHOLM

305 V262 OCH ANSLUT VÄGAR V OM 81 DELOMR 3

A.PÖRK/R.EDLINGER 10198007 R. SUNDSTRÖM

PROFIL

T VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK PROFIL

VÄG 262

KM 3/500-4/000

1:100 A1

305T0308 1:1000

131785

VST131785VP (40) 2015-08-25:312

(14)

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

VÄGPLAN

GRANSKNINGSHANDLING

2015-08-25

VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN GÅNG- OCH CYKELVÄG

3 TPL DANDERYDS K:A-TPL VIGGBYHOLM

305 V262 OCH ANSLUT VÄGAR V OM 81 DELOMR 3

A.PÖRK/R.EDLINGER 10198007 R. SUNDSTRÖM

PROFIL

T VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK PROFIL

VÄG 262

101-GC, ENEBYBERGSVÄGEN

1:100 A1

305T0309 1:1000

131785

VST131785VP (40) 2015-08-25:313

(15)

SKALA

RITNINGSNUMMER DATUM

AVDELNING GODKÄND AV

BET OBJEKT

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

UPPDRAGSNUMMER SKAPAD AV

RITNINGSTYP

LEVERANS / ÄNDRINGS-PM

BLAD FORMAT

LEVERANTÖR

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL

BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE / BANDEL

KONSTRUKTIONSNUMMER TYP AV PLAN

ANLÄGGNINGDEL

BESTÄLLARE

VÄGPLAN

GRANSKNINGSHANDLING

2015-08-25

VÄG 262 DANDERYD-RÖSJÖN GÅNG- OCH CYKELVÄG

3 TPL DANDERYDS K:A-TPL VIGGBYHOLM

305 V262 OCH ANSLUT VÄGAR V OM 81 DELOMR 3

A.PÖRK/R.EDLINGER 10198007 R. SUNDSTRÖM

PROFIL

T VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK PROFIL

VÄG 262

102-GC, ENEBYBERGSVÄGEN

1:100 A1

305T0310 1:1000

131785

VST131785VP (40) 2015-08-25:314

References

Related documents

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

Genom projektet ”Väg 262 Danderyd – Rösjön, gång- och cykelväg” planeras en gång- och cykelväg att anläggas vid sidan av befintlig väg mellan Rösjön i Sollentuna och

Cykling på sträckan sker idag i vägrenen, och för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter som färdas längs väg 262 finns ett behov av

En vägutredning togs fram för att fördjupa de trafiksäkerhetsåtgärder utmed väg 262 som föreslås i förstudien, sträckan utökades i vägutredningen fram till Rösjön

Ändringsbeteckning Ändring avser Ändring godkänd av Ändringsdatum..

Genom projektet ”Väg 262 Danderyd – Rösjön, gång- och cykelväg” planeras en gång- och cykelväg att anläggas vid sidan av befintlig väg mellan Rösjön i Sollentuna och